Rács Lista

  • A sikeres iskolai inklúzió tényezői

   2 990 Ft
   -15%

   2 542 Ft
   Raktáron

   A sikeres iskolai inklúzió tényezői

   L'Harmattan Kiadó
    
   A kötet a magyar oktatási rendszerben megjelenő, az országba érkező heterogén nyelvi háttérrel rendelkező két- és többnyelvű gyermekek befogadásának körülményeit, iskolai inklúziójának nehézségeit és a sikerhez szükséges tényezőit mutatja be. A könyv érdeklődésre tarthat számot a közoktatásbeli inklúzió iránt érdeklődő kutatók, elméleti szakemberek, döntéshozók és tanárok körében. A kötet első része fogódzót nyújt a társadalom- és a bölcsészettudomány terén a felsőoktatásban és a doktori iskolákban tanuló hallgatók számára a kvalitatív tudományos kutatási paradigma, azon belül az esettanulmány-kutatás gyakorlati megvalósításához. Hasznos empirikus eredményekkel szolgál a bevándorláspolitikával foglalkozó elméleti szakemberek számára, akik a kutatásban szereplő példán keresztül betekintést nyerhetnek a közoktatási intézményekben tanuló két- és többnyelvű gyermekek mindennapjaiba. A közvetlen iskolai integráció területén dolgozók a nyelvi fejlesztés módszertani kérdéseiről tájékozódhatnak, valamint a társas beilleszkedés előmozdításához kaphatnak támpontokat. A kötetben szereplő tudományos kutatások eredményei alkalmazott nyelvészeti szemléletű felhasználása jelentős mértékben hozzájárul a magyarnyelv-tanítás közoktatásbeli aspektusaihoz, valamint az idegen nyelvi háttérrel hazánkba érkező gyermekek sikeres iskolai integrációjához.Kiadás éve: 2023Oldalak száma: 202 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789634149699EAN: 9789634149699

  • Gondold újra, alkoss másképp!

   3 500 Ft
   -15%

   2 975 Ft
   Raktáron

   Gondold újra, alkoss másképp!

   Kálvin Kiadó
    
   Tanári ötlettárunkban művészeti, vizuális neveléshez kapcsolódó mintafoglalkozásokat találnak öt kategóriában: az egyszerűen kivitelezhetőektől a rajzolásra és festésre épülő kétdimenziós majd háromdimenziós, és a filmes feladatokon át az igazán összetett, komplex előkészítést és megvalósítást igénylő tanulási alkalmakig. A gyűjteményben a foglalkozásokat 45 perces blokkokra bontottuk, így könnyebben beépíthetőek iskolai tanórák keretébe is, de részben vagy egészben is megvalósíthatók, akár össze is vonhatók. A foglalkozások célja az alkotás örömének átélése, alapelv, hogy nincs jó vagy kevésbé sikerült eredmény. Emellett a feladatok megvalósítása közben olyan többlettudásra is szert tesznek a gyerekek, és olyan gondolkodásmódot sajátítanak el, ami segíti őket más tantárgyak tanulásában is. Az ötlettárat Szabó-Nyulász Melinda animációs rendező, illusztrátor, művészeti oktató hosszú évek alatt szerzett tapasztalataiból merítve állítottuk össze.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 188 oldalKötésmód: kartonált, cérnafűzöttISBN: 9789635585182EAN: 9789635585182

  • Ne feledd! - Lecke- és üzenőfüzet

   499 Ft
   -15%

   424 Ft
   Raktáron

   Ne feledd! - Lecke- és üzenőfüzet

   Móra Könyvkiadó
    
   Ne feledd füzetünk nagy segítség a kisdiákoknak. Napi szintű használatával gyorsan és egyszerűen követhetik a kiadott házi feladatokat, a megtanulandókat. Nagy hasznára van a szülőknek és a pedagógusoknak is, hiszen üzenőfüzetként is használható.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 64 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 5999553465051EAN: 5999553465051

  • Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban

   3 590 Ft
   -15%

   3 052 Ft
   Raktáron

   Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban

   PRAE.HU.KFT
    
   Jelen kötet az MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomoktatás Kutatócsoport tevékenységének bemutatását tűzi ki célul. Az itt közölt tanulmányok többé-kevésbé átfogó képet adnak a kutatócsoport négyéves tevékenységéről. Az első nagyobb blokkban interjús és kvantitatív kutatásaink eredményeit tekintjük át, valamint a lezajlott képzések tanulságait igyekszünk bemutatni. A második részben tanári reflexiókat és beszámolókat közlünk, amelyek azonban szintén nem nélkülözik az általánosítható tanulságokat, ugyanakkor konkrét módszertani ajánlásokat és példákat is tartalmaznak. Kötetünket szívesen ajánljuk középiskolai tanároknak, a tanárképzésben dolgozó szakembereknek, valamint mindenkinek, aki érdeklődik az irodalomoktatás és a kortárs technológia összefüggései iránt. Szerkesztette: Molnár Gábor Tamás, Fejes RichárdKiadás éve: 2021ISBN: 9786156199072EAN: 9786156199072

  • Hatékony jegyzetelés

   3 490 Ft
   -15%

   2 967 Ft
   Raktáron

   Hatékony jegyzetelés

   Bioenergetic Kft.
    
   Jogos a kérdés, miért kell hatékony jegyzetelési technikákat alkalmaznunk? Szerintünk ezt magad is tudod, ezért csak egy okot mondunk. Az iskolában nap, mint nap, óráról órára elképesztő mennyiségű információt öntenek rád, amiből a nap végére már csak a töredékére emlékszel, ezért kell valami módszer, hogy rendszerezni tudd ezeket. S ha ezen felül még hatékonyan rögzíteni is tudod a memóriatáradban, már sikeres diákéletet élsz. Nem kell ehhez semmi új képességet kifejlesztened, elég, ha használod a meglévőt! A bal agyfélteke nagyszerű képességei elengedhetetlenek alapvető készségeink (pl. beszéd, írás, olvasás, számolás) elsajátításához, de nem jellemzik a saját személyiségünket, és híján vannak mindannak, ami humorossá, színessé, élményszerűvé teszi az életet. Mindezek ugyanis a jobb agyféltekénkben laknak. A jobb és a bal agyfélteke összekapcsolásával olyan motiváló tényezők léphetnek be a tanulási folyamatba, mint az élmény, a fantázia, a humor. A bal agyféltekével megértjük az anyagot, a jobb agyfélteke segítségével pedig saját kreativitásunkat kibontakoztatva kontextusokat kapcsolunk hozzá. Egy dologban biztos lehetsz. Nem akarjuk neked megmondani, hogyan tanulj, mert azt rajtad kívül senki nem tudja jobban. Mi nem tudunk belépni senki életébe, és ott rendet rakni. Az egyetlen, aki rendet tud rakni az életedben, az te magad vagy. Mi abban igyekszünk segíteni, hogy eszközöket, módszereket mutassunk ehhez, és segítsünk felépíteni a saját tanulási stratégiádat. Ha szívesen tennél magadért, itt a kezünk! Pacsi!Kiadás éve: 2020Oldalak száma: 160 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789632914961EAN: 9789632914961

  • A verselemzés iskolája

   3 490 Ft
   -15%

   2 967 Ft
   Raktáron

   A verselemzés iskolája

   Szülőföld Könyvkiadó Kft.
    
   Milyen könyvet tart kezében a Kedves Olvasó? A szerző szándéka szerint olyat, amely lépésről lépésre haladva, konkrét példákon mutatja be a lírai művek megközelítésének lehetőségeit. Amely szakmailag igényesen, egyszersmind érthetően és érdekesen vezet be a versértelmezésbe. Olyan kötetet, amely megmutatja, hogyan közelíthetjük meg egy-egy alkotás témáját, szerkezetét, hangzását, szóhasználatát, mondatszerkesztését, képalkotását, a beszélő pozícióját és a keletkezés körülményeit. S amely segít az értékelésben, és vezérfonallal szolgál a dolgozatíráshoz is. Olyan művet, amely eddig magyar nyelven mind az oktatásból, mind a versszerető olvasók könyvespolcáról hiányzott. Pedig ott a helye.Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 310 oldalKötésmód: füles, kartonáltISBN: 9786155412530EAN: 9786155412530

  • Szavak eredete munkafüzet

   990 Ft
   -15%

   842 Ft
   Raktáron

   Szavak eredete munkafüzet

   TINTA KÖNYVKIADÓ KFT
    
   A Szavak eredete munkafüzet hét kisebb fejezeten keresztül vezeti be az etimológia területére a felső tagozatos és középiskolás tanulókat. A benne található egyes feladatokhoz számítógép használata, másokhoz kreativitás, nyelvi leleményesség, az ifjúsági nyelvhasználatban vagy a gasztronómiában való jártasság, vagy éppen költői véna szükséges. A tanulóknak számos esetben az idegen nyelvi kompetenciájukat is használniuk kell. Az Örökség címet viselő első fejezetben a tanulók uráli, finnugor eredetű szavainkkal, valamint néhány észt és finn kifejezéssel ismerkedhetnek. A második részben a magyar nyelv jövevényelemei bukkannak fel a korai átvételektől kezdve a népi nyelvhasználatig. A Szavak születése című fejezetből megtudhatjuk többek között azt, hogy kit nevezünk pandakövetnek, hogyan váltak tulajdonnevek köznevekké, mit takar a http rövidítés, és honnan ered a Fanta elnevezés. A negyedik rész a szó és jelentés összefüggéseinek megismertetésére nyújt számos gyakorlatot. Az ötödik, Nyelvi csecsebecsék című fejezet a magyar szókincsben tükröződő világlátást hozza közelebb a tanulókhoz. A hatodik részben a tanulók nyelvújítókká válhatnak, a gyakorlatokon keresztül kipróbálhatják kreativitásukat, nyelvi tudásukat. A hetedik fejezet a szókincsváltozások legújabb rétegébe kalauzolja a diákokat: találkozhatnak azokkal a szavakkal, amelyekkel napjainkban a netnyelvészet is foglalkozik. A kötet végén megoldókulcs található, mely lehetőséget ad az otthoni munkavégzésre is. Ajánljuk a tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt.Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 48 oldalKötésmód: irkafűzöttISBN: 9789634091943EAN: 9789634091943

  • A tulajdonnevek helyesírása

   1 490 Ft
   -15%

   1 267 Ft
   Raktáron

   A tulajdonnevek helyesírása

   TINTA KÖNYVKIADÓ KFT
    
   Az Anyanyelvi Kompetenciafejlesztő Munkafüzetek című sorozat 9. tagjaként jelenik meg A tulajdonnevek helyesírása. Munkafüzet a különböző típusú nevek és címek írásához című kiadvány. Ez a füzet A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának A kis és nagy kezdőbetűk, valamint A tulajdonnevek írása című fejezeteiben megfogalmazott szabálypontok tartalmi elmélyítéséhez és gyakorlásához kíván segítséget nyújtani. A munkafüzet 118 gyakorlatot tartalmaz, és a következő fejezetekre oszlik: személynevek, állatnevek, tárgynevek, földrajzi nevek, csillagászati nevek, intézménynevek, márkanevek, kitüntetések és díjak neve, címek, köznevesült tulajdonnevek. Ezek mellett az utolsó fejezet feladatai az idegen tulajdonnevek írását gyakoroltatják. A megoldások megtalálhatók a kiadvány végén. Főként a középiskolás korosztály számára készült, de a helyesírás kérdései iránt érdeklődők szélesebb köre, fiatalabbak és idősebbek számára is hasznos lehet a feladatok megoldása. A munkafüzet fejezetei a szabályzat tagolását követik, a fejezetcímek megegyeznek a helyesírási szabályzat fejezetcímeivel. A munkafüzet összeállítója Cs. Nagy Lajos, a magyar helyesírás egyik szakértője, számos népszerű gyakorlókönyv szerzője. Két további munkafüzetét ajánljuk még, melyek ehhez hasonló felépítésűek, és szintén az új helyesírási szabályzat alapján készültek: Hangjelölési munkafüzet, Egybeírás és különírás munkafüzet. Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek sorozat 9. tagja.Kiadás éve: 2018Oldalak száma: 48 oldalKötésmód: irkafűzöttISBN: 9789634091219EAN: 9789634091219

  • Lépéselőny

   2 990 Ft
   -15%

   2 542 Ft
   Raktáron

   Lépéselőny

   Bioenergetic Kft.
    
   Lehet, hogy nem úgy használjuk az agyunkat, ahogyan az a legjobban működni képes? Nem aknázzuk ki a benne rejlő lehetőségeket? Lantos Mihály, a Villámolvasás a gyakorlatban című sikerkönyv szerzője, tanulás-módszertani tréner, egyetemi oktató megtanítja, hogy használjuk az elménket úgy, ahogyan az a legeredményesebben működik! Nem mutat semmi újat, csak emlékeztet bennünket arra, hogy milyen az, amikor a tanulás élmény! Ezt a módszert elsajátítva bármely korosztály élvezni fogja a tanulást és tudását.Kiadás éve: 2017Oldalak száma: 123 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789632913094EAN: 9789632913094

  • Crow-Crossword Puzzles 3.Szint (Angol-Angol)

   2 100 Ft
   -15%

   1 785 Ft
   Raktáron

   Crow-Crossword Puzzles 3.Szint (Angol-Angol)

   Strucc Kft.
    
   If you have more than a basic understanding of English, this book is for you. You can learn, memorize and revise words in a fun way. This volume of the Crow series contains a wide selection of illustrated puzzles and covers approximately 2000 key words.Eredeti név: CROW 3. - CROSSWORD PUZZLES FOR STUDENTS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGEKiadás éve: 2016Oldalak száma: 44 oldalKötésmód: irkafűzöttISBN: 9789630467797EAN: 9630467798

  • Magyar helyesírás - Mindentudás zsebkönyvek MX-254

   2 480 Ft
   -15%

   2 108 Ft
   Raktáron

   Magyar helyesírás - Mindentudás zsebkönyvek MX-254

   Maxim Könyvkiadó
    
   A Magyar helyesírás című kötet a magyar helyesírás legfontosabb szabályait tartalmazza. A kötet rövid szabályai példákkal támasztják alá, foglalják össze és teszik áttekinthetővé, könnyen elsajátíthatóvá, felidézhetővé a legszükségesebb tudnivalókat. Számtalan példát említhetünk, hány helyen fontos az, hogy ismerjük-e a nyelvünket felépítő szabályokat. Mikor egyik másik szabály feledésbe merül haszonnal forgathatjuk a Mindentudás zsebkönyvek közül a Magyar helyesírás című kötetet. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék írásukat igényessé tenni, hiszen egy emberről sokat árul el az, hogy milyen az írása, s főként a helyesírása. Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 144 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789632610207EAN: 9789632610207

  • Mondjuk helyesen!

   2 990 Ft
   -15%

   2 542 Ft
   Rendelhető

   Mondjuk helyesen!

   TINTA KÖNYVKIADÓ KFT
    
   Egyszerre hasznos és izgalmas könyvet tart a kezében az olvasó. A Mondjuk helyesen! című kötetből nemcsak elsajátítani könnyű a helyes kiejtést, de a mondattípusok szerint felosztott fejezetek rövid írásai szórakoztatva mélyítik el az olvasók történelmi, biológiai, csillagászati, földrajzi, kémiai vagy épp tipográfiai ismereteit. A kötet elején részletes magyarázat található a helyesejtés elsajátítását megkönnyítő jelrendszerről. Ezután 18 fejezetbe rendezve összesen 78 rövid szöveg következik, amelyekről mind a hangsúlyozásukkal, mind a tartalmukkal kapcsolatban részletes leírás olvasható. Így a helyes kiejtés elsajátítása közben többek között Madame Tussaud viaszmúzeumával vagy épp a papír feltalálásával kapcsolatos ismeretekkel gazdagodik az olvasó. A Mondjuk helyesen! elengedhetetlen segédeszköz a Kazinczy-versenyre készülő diákok számára, de nemcsak ők, hanem mindenki haszonnal forgathatja, aki magabiztosan szeretne megszólalni, ügyelve a gondolatai értelmét legjobban tükröző, hibátlan kiejtésre. Kerekes Barnabás az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke, a Kazinczy-díj Alapítvány elnökhelyettese. A Szóról-szóval című rádióműsor szerkesztője, Lőrincze-díjas. Kovács Zsuzsanna az Anyanyelvápolók Szövetségének irodavezetője, a Szóról-szóval című rádióműsor társszerkesztője, Kazinczy-díjas magyartanár. Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 47. tagja. Kiadás éve: 2018 ISBN: 9789634091165 EAN: 9789634091165

  • Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére

   1 490 Ft
   -15%

   1 267 Ft
   Rendelhető

   Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére

   Flaccus Kiadó
    
   1993 őszén született meg az iskolai könyvtárak tárgyszójegyzékének ötlete, amelyet most a kezében tarthat a könyvtárostanárok, könyvtárhasználók széles köre. Azzal a céllal adjuk közre ezt a szakmai "műszert", hogy segítségével megkönnyítsük a könyvtári állomány tartalmi feltárását, a különböző dokumentumokban rejlő információk minél sokoldalúbb, megbízhatóbb visszakereshetőségét.Kiadás éve: 2002Oldalak száma: 180 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639412118EAN: 9789639412118

  • Szuperagy

   4 200 Ft
   -15%

   3 570 Ft
   Bizonytalan

   Szuperagy

   HVG Könyvek kiadó
    
   Túl sok időt töltesz tanulással, de a végeredmény kiábrándító? Nehezen emlékszel vissza arra, amit olvastál, és hajlamos vagy a halogatásra? Gyakran elkalandozik a figyelmed, és unalmasnak találod az anyagot? Ha mindez igaz rád, ez a könyv neked szól. A kötet szerzői, dr. Barbara Oakley és a Szuperdiák bestseller írója, Olav Schewe korábban tanulási nehézségekkel küszködtek, de rátaláltak azokra a technikákra, amelyek segítségével bármilyen anyagot könnyedén elsajátíthatnak. Az idegtudomány és a kognitív pszichológia meglátásaira építve képesek voltak fejleszteni és javítani tanulási képességeiket, legyen szó bármilyen témáról is. A sikeres tanulók folyamatosan bővítik az eszköztárukat olyan módszerekkel, amelyek segítenek a tanulásban. Ez teszi lehetővé, hogy maximális hatékonysággal használják az agyukat, függetlenül attól, hogy van-e kedvük épp a tanuláshoz, vagy nincs. Ebből a könyvből megtudhatod, hogyan legyél te is ilyen diák. Ajánjuk felvételikre, vizsgákra készülő diákoknak, felsőokatásban tanulóknak.Kiadás éve: 2023Oldalak száma: 168 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9789635652310EAN: 9789635652310

  • Kreatív írásgyakorlatok nem csak íróknak

   2 500 Ft
   -15%

   2 125 Ft
   Bizonytalan

   Kreatív írásgyakorlatok nem csak íróknak

   LittleFox Kiadó
    
   "Az írás szabadsága mindenkit megérint, de csak azokat ragadja magával, akik mernek kockáztatni. Ez a könyv kreatív írástippeket és gyakorlatokat kínál, hogy segítsen megtalálni a saját hangodat és az íráshoz szükséges önbizalmadat. A könyv nem csak íróknak szól, hanem mindazoknak, akik szeretnének elmélyülni a szavak világában. Engedd, hogy az írás megszabadítson, és fedezd fel a benned rejlő kreatív erőt ezen az izgalmas utazáson." A könyvben minden kreatív írói tipp mellé egy feladatot is találsz, melyet akár a könyvben is megoldhatsz, így azt bárhová magaddal viheted...Kiadás éve: 2023Oldalak száma: 120 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9786156355492EAN: 9786156355492

  • Írók Bibliája

   4 990 Ft
   -15%

   4 242 Ft
   Bizonytalan

   Írók Bibliája

   Mogul Kiadó
    
   "Az évek során rájöttünk - vagy még inkább rá és megdöbbentünk -, hogy írni sokan szerettek, van, aki ösztönös tehetséggel tud is, viszont az alapokról halvány gőzötök sincs. A könyvkiadás, az írói karrier építése azonban nem csak abból áll, hogy jó íráskészséggel rendelkeztek, érdekes karaktereket tudtok felépíteni, és jól csűritek-csavarjátok a történeteket. Mi kell még hozzá? Nos, ha erre a kérdésre a vállad húzogatod, mondván: "Mi a frász kellene, hiszen az író csak ír!", akkor, kedves szerzőpalánta, ez a könyv nagyon kell neked, és úgy becsüld meg, akár a bibliát! Nem is lehet ez másként, mert ezek szerint írni akarsz, a nevedet viselő könyvekről, olvasótáborról álmodsz, miközben fogalmad nincs róla, miben áll itthon a könyvkiadás. Milyen kiadási formák léteznek? Hogyan működik a hazai könyvpiac, kik a szereplői? Milyen anyagi ráfordítással számolhatsz? Milyen szakemberekkel kell együtt dolgoznod ahhoz, hogy igényes könyvet adj ki a kezedből? Mi fán terem a szerzői jog? Milyen szerződést írj alá? És egyáltalán: hogyan építsd fel magad íróként, és mire számíts, ha belevágsz? Kérdések tömkelege, amelyek benned fel sem merültek, ugye? Na, ezért lesz az a könyv számodra alapmű!"Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 480 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155668913EAN: 9786155668913

  • Villámolvasás a gyakorlatban

   1 990 Ft
   -15%

   1 692 Ft
   Bizonytalan

   Villámolvasás a gyakorlatban

   Bioenergetic Kft.
    
   Egy marketinges barátom kérdezte egyszer: - Ha egy lyukat szeretnél fúrni a falba, de nincs fúrógéped, akkor mit teszel? - Akkor kérek egyet kölcsön vagy vásárolok egyet a barkácsáruházban. - Aha. De minek veszel fúrógépet? - Hogyhogy minek? Szükségem van rá, hogy lyukat fúrjak a falba. - Nagy tévedés! Neked nem fúrógépre van szükséged, hanem lyukra. A fúrógép csak egy eszköz ennek megvalósításához. Ha önnek szüksége van arra, hogy * néhány órás tanulás után egy vaskos könyvből sikeresen levizsgázzon... * nagy mennyiségű anyagot rövid idő alatt elolvasson... * magasabb megértési szintet érjen el... * megszerzett tudása maradandóbb legyen... * könnyebben tanuljon nyelveket... * az elolvasottakat könnyen felidézze... Akkor önnek a fúrógépre van szüksége! Akarom mondani... a Villámolvasásra!Eredeti név: Villámolvasás a gyakorlatbanKiadás éve: 2017Oldalak száma: 157 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639652101EAN: 9789639652101

  • Segíts a gyerekednek!

   3 900 Ft
   -15%

   3 315 Ft
   Bizonytalan

   Segíts a gyerekednek!

   HVG Könyvek kiadó
    
   Az iskolai sikerekhez és a hatékony tanuláshoz mindenkinek másfajta támogatásra van szüksége: van, akinek a magabiztosságát kell növelni, másoknak a stresszkezeléséhez kell segítség vagy éppen a tanulnivaló rendszerezése, a prioritások felállítása jelenti a megoldást. A hiánypótló könyv abban segít, hogy mindenki megtalálja a számára ideális tanulási stílust és technikát. A Tanulási technikák lépésről lépésre színes ábrákkal, lépésről lépésre mutatja be a könnyen elsajátítható módszereket a tanuláshoz, vizsgázáshoz, motiváláshoz, ismétléshez, online tanuláshoz, stresszkezeléshez, de akár egy prezentáció megtartásához is találunk benne praktikus tippeket. A könyvet a felső tagozatosok már önállóan is használhatják, de ajánljuk egyetemistáknak, szülőknek és nem utolsósorban a tanároknak is.Eredeti név: Help Your Kids with Study SkillsKiadás éve: 2017Oldalak száma: 256 oldalKötésmód: flexiISBN: 9789633044476EAN: 9789633044315

  • Észcsiszoló Bongard-problémákkal

   2 100 Ft
   -15%

   1 785 Ft
   Bizonytalan

   Észcsiszoló Bongard-problémákkal

   Ábel Kiadó
    
   A könyv 300 logikai feladványt tartalmaz. A feladványok a Bongard-probléma nevet viselik megalkotójuk, Mikhail Moiseevich Bongard orosz számítógép-tudós után. Bongard alakfelismerők számára készített feladatokat. Minden Bongard-probléma tizenkét bekeretezett alakzatból áll: hat a baloldalon (az első csoport) és hat a jobb oldalon (a második csoport). A kérdés: miben különböznek az első csoport ábrái a második: csoport ábráitól? Ezek a feladványok a gondolkodás minőségi fejlesztését célozzák. Megoldásuk során nincs szükség felsőbb matematikai ismeretekre, mi több papírra és ceruzára sem. Kellemes időtöltést, jó fejtörést kíván a kötet szerzője.Kiadás éve: 2016Oldalak száma: 128 oldalKötésmód: cérnafűzöttISBN: 9789731142142EAN: 9789731142142

  • Elsősegélynyújtás gépjárművezetők részére

   1 200 Ft
   -15%

   1 020 Ft
   Bizonytalan

   Elsősegélynyújtás gépjárművezetők részére

   Kotra Kereskedelmi és Oktató Kft.
    
   A gépjárművezetői tanfolyamokhoz szükséges közúti elsősegélynyújtás ismereteit tartalmazza. Az ismeretek elsajátítását segíti 156 színes kép. A könyvben találhatóak olyan QR kódok melyeket okos telefonnal beolvasva filmen megtekinthetőek a legfontosabb teendők egy sérült ellátásánál. A vizsgára való felkészülést segíti 75 szituációs feladat.Kiadás éve: 2015Oldalak száma: 87 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155226052EAN: 9786155226052

  • A nyugati és a keleti vallások lélektanáról

   7 500 Ft
   -15%

   6 375 Ft
   Bizonytalan

   A nyugati és a keleti vallások lélektanáról

   Scolar Kiadó
    
   A vallás problémája központi helyet foglal el Jung életművében. E kötet olyan, főként érett korában született munkáit tartalmazza, melyek kifejezetten vallási kérdéseket tárgyalnak. Tanulmányaiban feltárja a különböző nyugati és keleti vallások alapját képező egyetemes ősi elképzeléseket, az emberi léleknek az istenihez való viszonyát előre mintázó archetípusos tartalmakat.Eredeti név: GESEMMELTE WERKE VON C. G. JUNG 11 - ZUR PSYCHOLOGIE WESTLICHER UND ÖSTLICHER RELIGIONKiadás éve: 2012Oldalak száma: 672 oldalKötésmód: keménytábla, védőborítóISBN: 9789639534254EAN: 9789639534254

  • A hatékony tanulás mesterfogásai

   9 950 Ft
   -15%

   8 458 Ft
   Bizonytalan

   A hatékony tanulás mesterfogásai

   AGYKONTROLL KFT
    
   Elsősorban középiskolásoknak, főiskolásoknak, egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek készült az 1 DVD-t (kb. 2 óra kép- és hanganyag + kb. 2 óra hanganyag) és 1 munkafüzetet tartalmazó album, amelyből megismerheti és elsajátíthatja a hatékony, gyors és élvezetes tanulás titkait. A szórakoztató és színes előadásból többek közt kiderül, hogy mi történik agyunkban tanuláskor, mire emlékezünk sokáig, melyek az eredményes tanulás fizikai, biológiai és lelki feltételei, hogyan lehet több tucatnyi, döbbenetesen hatékony, működő trükköt bevetni a tanulás folyamatába, miként sajátíthatunk el villámgyorsan idegen nyelvet és hogyan kaphatunk könnyen jeles osztályzatot. "...nem kevesebbet ígérek neked, mint hogy - a tanulásra szánt időd töredékére csökken majd, ezért aztán több időd jut egyéb, klassz dolgokra; - az osztályzataid javulni fognak; - a megtanultakra sokkal hosszabb ideig fogsz emlékezni, mint eddig; - és ráadásul még élvezni is fogod a tanulást. Nem hiszed? Pedig igaz. A saját bőrödön fogod megtapasztalni!" Eredeti név: A HATÉKONY TANULÁS MESTERFOGÁSAI DVD + MUNKAFÜZETKiadás éve: 2012Oldalak száma: 15 oldalKötésmód: műanyagISBN: 9789637491047EAN: 9789637491047

  • Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola

   1 980 Ft
   -15%

   1 683 Ft
   Bizonytalan

   Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola

   Új Mandátum Könyvkiadó
    
   "A gyermekrajzok elemzésével foglalkozó tanulmány ma leginkább annak illusztrálására tűnik alkalmasnak, hogy a különböző családi háttérből kikerülő gyerekek számára - a hetvenes évek közepének egyenlősítő ideológiája és igen mérsékelt társadalmi egyenlőtlenségei ellenére - milyen tisztán és egyértelműen jelentek meg az életkörülmények és életesélyek meglehetősen mereven hieralchizált különbségei." "Ezzel nemcsak azt sikerült elérni, hogy a gyerekeknek ez a része fizikailag is távol van az általános iskolától; a hivatalos papír, amely értelmi fogyatékosnak nyilvánítja őket, utólagosan is felmenti az iskolát - és a társadalmakat is - a segítség elmulasztása alól. Az áthelyezett gyerekek pedig - akik az iskolai(és nem csak iskolai) életükben addig is hátsó sorokba kényszerültek - hátraszorítottságuk, kivetettségük tényét most már hivatalos elkülönítésben is végigélik. Ráadásul mivel ennek mechanizmusa során formálisan objektív eljárásokat alkalmaztak, meg kell értenünk, hogy nehéz sorsukért senkit sem terhel felelősség, értelmi fogyatékosságuk, szellemi alacsonyabbrendűségük az ok, következésképpen a helyzet megváltoztathatatlan, bele kell nyugodni. Amikor kitörni próbálnak ebből a körből, az már rendszerint devianciának minősül." "Nincsenek utópisztikus célkitűzéseink. Az integrált képzés valamilyen formában már régen teljesen rutinszerű gyakorlattá vált Európa azon felének országaiban, amelyekhez Magyarország felzárkózni akar. Még különösebb anyagi áldozatokra sincs szükség, hiszen az elkülönült képzés nemcsak kevéssé hatékony, de költséges képzési forma is. Óvakodni kellene azonban az indokolatlan elbocsátásoktól, a kampányszerű átszervezésektl és mindenféle álmegoldásoktól!" "A burkolt, finom és szégyenlős iskolai szelekció helyét tehát átvette a nyílt és durva diszkrimináció, ami olykor az apartheidszerű elkülönítés formáját ölti. Ez mindenekelőtt a társadalmi hierarchia alapján kialakult szakadékkal magyarázható.Kiadás éve: 2006Oldalak száma: 152 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9799639609319EAN: 9789639609310

  • Médiaoktatás - Kommunikáció és média I.

   3 200 Ft
   -15%

   2 720 Ft
   Bizonytalan

   Médiaoktatás - Kommunikáció és média I.

   Új Mandátum Könyvkiadó
    
   A kötet célja az, hogy további érveket fogalmazzon meg a médiaoktatás szükségessége mellett – de olyanokat, amelyek figyelembe veszik az időközben végbement változásokat is. Olyan módon próbálja végiggondolni a médiaoktatás célkitűzéseit, hogy abban tükröződjenek korunk kulturális változásai és a mai fiatalok tapasztalatai. Felvázol egy fogalmi keretrendszert, egy sor pedagógiai alapelvet és azt, hogyan illeszthető be a médiaoktatás a különféle tantárgyak kontextusába. Noha elismeri a médiaoktatás bizonyos nehézségeit és ellentmondásait, a „médiapedagógia" olyan modelljét kívánja felmutatni, amely egyszerre elméletileg koherens és gyakorlatilag kivitelezhető. Igyekszik ezenkívül adekvát módon reagálni azokra az újabb fejleményekre és kihívásokra, amelyekkel ma a médiatanárok szembesülnek. Elsősorban az iskolai keretek között zajló médiaoktatásra koncentrál, különös tekintettel a középiskolákra. A jó tanításhoz az is kell, hogy a tanárok figyelembe vegyék diákjaik saját kulturális hátterét és nézőpontját, hogy tisztában legyenek vele, hogyan tanulnak. Mindehhez az kell, hogy rendelkezésre álljon egy sor kristálytiszta elvi célkitűzés, egy koherens fogalmi keretrendszer és a tanítás és tanulás összetett dinamikájának megértése. A könyv ebben kíván segítséget nyújtani.Kiadás éve: 2005Oldalak száma: 206 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9799639494748EAN: 9639494747

  • Hit a középkor világában

   1 950 Ft
   -15%

   1 658 Ft
   Bizonytalan

   Hit a középkor világában

   Scolar Kiadó
    
   Egyik-másik kora keresztény közösségben örökre kitaszították maguk közül azokat, akik a kereszténység felvétele után vétkeztek. Máshol a bűnbánók számára volt ugyan visszaút, de csak hosszú ideig tartó nyilvános penitencia után, amikor is a vétkezőknek jellegzetes ruhát kellett hordaniuk, és elkülönítették őket a gyülekezettől. A nyilvános bűnbánatot legtöbbször csak olyan súlyos bűnök esetén szabták ki, mint a gyilkosság, a paráznaság vagy a hitehagyás. A vétkes csak azután térhetett vissza a közösségbe, hogy a püspök feloldozta a bűne alól.Eredeti név: FAITH IN THE MEDIEVAL WORLDKiadás éve: 2003Oldalak száma: 160 oldalKötésmód: füles, kartonáltISBN: 9789639193970EAN: 9639193976


   Rács Lista