Rács Lista

 • A Máriássy család ősgalériája

  3 500 Ft
  -15%

  2 975 Ft
  Raktáron

  A Máriássy család ősgalériája

  PESTI KALLIGRAM KFT.
   
  A Szepes és Gömör vármegyében élő középbirtokos, magát a 11. század közepéről eredeztető Máriássy család írásos dokumentumokból megismerhető történetét a 16. századtól kísérik képzőművészeti ábrázolások. Az elmúlt évszázadban az Egyesült Államokban és Európában szétszóródott családi portrégaléria darabjait Máriássy Péter többéves munkával összegyűjtötte, Tüskés Anna pedig áttekintő elemzést írt ezekről. A portrék önmagukban töredékek lennének - rádöbbenés az idő múlására, kísérlet az átmenetiség megragadására - együtt e kötetben viszont változatosan színes történelmi tablóként illusztrálják egy család több évszázadot átfogó történetét. A kötet (s benne a portrégyűjteményről készült több mint 120 reprodukció) bizton számíthat minden család-, és művészettörténet iránt érdeklődő olvasó figyelmére.Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 200 oldalKötésmód: keménytábla, védőborítóISBN: 9788081019777EAN: 9788081019777

 • Így jártam Pakson

  3 790 Ft
  -15%

  3 222 Ft
  Raktáron

  Így jártam Pakson

  Személyes Történelem
   
  A szerző a saját és a családja sorsán keresztül ad rálátást a huszadik század egészének és a huszonegyedik század elejének életkörülményeire és viselt dolgaira. Az olvasmányos könyvben sztorik, párbeszédek, elbeszélések és gondolatok váltják egymást szapora ritmusban, mindezt egy munkás környezetből feltörekvő értelmiségi szemszögéből. Az írás nem szűkölködik a kritikában és önkritikában, az iróniában és öniróniában, ahol lehetőség van rá, a humorban. A fiatalabb korosztályok rácsodálkozhatnak a szerző és felmenőinek történelemszemléletére, de ízelítőt kaphatnak a diktatúra magatartási szokásaiból, a munkásőrségről, a beszervezési kísérletekről, a személyes hatalomgyakorlás módszereiről, a rendszerváltás dilemmáiról. A ma embere bepillantást nyerhet a közelmúlt kormányzati gyakorlatába. Aki elkezdi olvasni, számoljon azzal, hogy fontos intéznivalókat lesz kénytelen halasztani.Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 400 oldalKötésmód: kartonISBN: 9786155758355EAN: 9786155758355

 • Heraldika

  9 900 Ft
  -15%

  8 415 Ft
  Raktáron

  Heraldika

  Corvina Kiadó
   
  A címerek - a modern világ ősi jelképei - évszázadok pajzsokra festett, zászlókra hímzett és kôbe faragott színes üzeneteit hordozzák. A XXI. században is kiemelt jelentôséggel bírnak, hiszen elemeik, jelképeik megjelennek a mai államcímerben és a mai megye-, város- és településcímerekben is. Kötetünk az első fejezetben a címertudomány és címerművészet alapismereteit foglalja össze 376 fekete-fehér címerrajzzal illusztrálva. A második fejezet a Magyar Királyság államcímereit mutatja be a XIX. század harmadik harmadából számos, igen érdekes címerképpel alátámasztva. A harmadik fejezet a Magyar Királyság vármegyéit és azok címerhasználatát taglalja ugyanazon történelmi korszakban, míg a negyedik fejezet egy címeralbum, amely a Magyar Királyság - a XIX. század utolsó harmadától az I. világháború végéig fennálló - közigazgatási rendszerének 71 vármegyecímerét állítja középpontba. A színes, hiteles és tudományos igénnyel rekonstruált címertáblák mellett bemutatja - magyar és latin nyelvű forrásokra hivatkozva - a vármegyei címerek történetét is.Kiadás éve: 2017Oldalak száma: 272 oldalKötésmód: keménytábla, védőborítóISBN: 9789631364460EAN: 9789631364460

 • Magyar főrangú családok

  4 350 Ft
  -15%

  3 698 Ft
  Raktáron

  Magyar főrangú családok

  Nemzeti Örökség Kiadó
   
  Kempelen Béla a kiváló családfakutató jelen kötetében a magyar főrangú családok történetét, családi kapcsolatait, címereit és a társadalomban elfoglalt helyüket mutatja be. A könyv a maga nemében is kuriózum, hisz ilyen mélységében még senki nem dolgozta fel a magyar főrangú családokat. A kiadvány reprint kiadása az eredetinek.Kiadás éve: 2015Oldalak száma: 272 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155496134EAN: 9786155496134

 • Nemzeti jelvényeink története

  1 900 Ft
  -15%

  1 615 Ft
  Raktáron

  Nemzeti jelvényeink története

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Elpusztul a nemzet, ha hagyományaihoz, ősi múltjához nem ragaszkodik! És van-e még olyan nemzet, amelyik olyan dicsőséges múltra, annyi vérhullatásra tekinthetne vissza, mint a magyar nemzet? Minden nemzet szereti hazáját, de nekünk magyaroknak százszorosan kell szeretnünk ezt a sokat szenvedett, őseink vérével megszentelt földet. Szeresd Magyar Testvérem ezt a földet! A haza mindenek előtt! Ez legyen mindig, mindenütt, mindenhol jelszavad. Ősi múltunk ismeretéhez tartozik, hogy megismerjük nemzeti jelvényeink történetét is. Ismerjük meg ezeknek a jelvényeknek a történetét, hiszen annyi mindent tudnak beszélni nekünk hazánk dicsőséges, szép múltjáról. Hallgassátok és olvassátok szeretettel! Kiadás éve: 2014Oldalak száma: 77 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155496103EAN: 9786155496103

 • Magyar nemes családok VI. kötet

  7 990 Ft
  -15%

  6 792 Ft
  Raktáron

  Magyar nemes családok VI. kötet

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  A Magyar nemes családok című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény több mint 40.000 családot és 120.000 nevet sorakoztat fel. A szerző véleménye szerint: Egy ilyen gyűjteményes munka sohasem lehet teljes és minden adatában feltétlenül hiteles. Szerzője rá van kényszerítve az előzőleg már megjelent hasonló tárgyú munkákra, amelyek szintén korábbi munkákra támaszkodnak." De ezidáig a legteljesebb gyűjteménye a nemes családoknak, így kiváló kutatási lehetőséget nyújtva mindazok számára, akik családtörténeti-genealógiai kutatásra szánják magukat. Jelen kiadás reprintje az eredeti gyűjteménynek.Kiadás éve: 2014Oldalak száma: 448 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155496110EAN: 9786155496110

 • Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről

  2 500 Ft
  -15%

  2 125 Ft
  Raktáron

  Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Mikor a magyar országos czímernek főleg történelmi és heraldikai alapon való ismertetésébe és egyes részei jelentőségének magyarázatába fogok, a fonalat ott veszem fel, a hol hazánk történetének az 1867. évvel kezdődő alkotmányos korszakában először állapították meg Magyarország czímerét. Ez 1874 február 9-ikén történt, a mikor is Ő Felsége, mint látszik, az akkori kormány által bizalmasnak tekintett úton, Magyarország czímerét az új állampecsét jóváhagyásával szentesítette.Kiadás éve: 2013Oldalak száma: 29 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242328EAN: 9786155242328

 • A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke

  2 800 Ft
  -15%

  2 380 Ft
  Raktáron

  A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  A Nagybányai Horthy-család Szabolcs vármegyei három nemzedéke között találunk Ramocsaházán, Jánosfalván, Szöllősvégardón földbirtokosokat és az ott élő nemes családokkal való házasságok révén jelentős befolyással bíró kapcsolatokat. A kormányzó, vitéz Nagybányai Horthy Miklós nagyapja is ebből az ágból származott. Eredeti név: A NAGYBÁNYAI HORTHY-CSALÁD SZABOLCSI HÁROM NEMZEDÉKEKiadás éve: 2013Oldalak száma: 60 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242410EAN: 9786155242410

 • A lengyelfalvi Orbán bárók

  2 100 Ft
  -15%

  1 785 Ft
  Raktáron

  A lengyelfalvi Orbán bárók

  Nemzeti Örökség Kiadó
   
  A lengyelfalvi Orbán család története szorosan egybeforr a székelység történetével. Egyike ama már kevés kiemelkedett székely családoknak, kiknek pusztuló udvarházai és ősi birtokai között a törzsfészek az élő utódoknak birtokában van még.Kiadás éve: 2013Oldalak száma: 48 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242458EAN: 9786155242458

 • A Csíki székely krónika

  5 300 Ft
  -15%

  4 505 Ft
  Raktáron

  A Csíki székely krónika

  Belső Egészség Kiadó
   
  A Csíki székely krónika a Sándor család genealógiája mellett foglalkozik a székely nemzet hun eredetével és ősi nemzetiségi szerkezetével. Attila birodalmának szétesése után a hunok egy része a mai Székelyföldön telepedett le, örökségüket és a hivatalokat ágak és nemzetségek szerint osztották fel maguk között. Árpád előtt a legfőbb tisztségviselő a főrabonbán volt, aki a legfőbb papi és főbírói hatalommal bírt. A főrabonbán székhelye a Székelyudvarhely melletti Budvár volt, itt hirdette ki a vallási és világi törvényeit a nemzeti áldozópohár használatával, itt adta ki parancsait, szabta ki a büntetéseket, és gyakorolta fölséges jogait a nemzeti gyűlésében. Az állítólagos krónika 1533-ban keletkezett, három példányban, 153 levél összefoglalásaként, Sándor Menyhért várában, Vacsárcsi és Csíkfalva között.Kiadás éve: 2013Oldalak száma: 252 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242434EAN: 9786155242434

 • Magyar nemes családok V.

  7 990 Ft
  -15%

  6 792 Ft
  Raktáron

  Magyar nemes családok V.

  ismeretlen
   
  A "Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjteménye ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény több mint 40.000 családot és 120.000 nevet sorakoztat fel. A szerző véleménye szerint: "Egy ilyen gyűjteményes munka sohasem lehet teljes és minden adatában feltétlenül hiteles. Szerzője rá van kényszerítve az előzőleg már megjelent hasonló tárgyú munkákra, amelyek szintén korábbi munkákra támaszkodnak."Kiadás éve: 2013Oldalak száma: 464 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242038EAN: 9786155242038

 • Európa koronahercegnéi

  8 950 Ft
  -15%

  7 608 Ft
  Raktáron

  Európa koronahercegnéi

  Akadémiai Kiadó
   
  Az Akadémiai Kiadó egy igen exkluzív albummal szeretne tisztelegni Vilmos herceg és Katalin hercegné első gyermekének érkezése előtt. A különösen igényes kiadványban a brit koronahercegné mellett bepillantást nyerhetünk Spanyolország és a skandináv országok hercegnéinek varázslatos mindennapjaiba, megismerhetjük származásuk történetét, és azt is, hogy hogyan kerültek be a királyi családokba. Sokan közülük igazi ikonná váltak országukban, vagy akár a világon. Hölgyek milliói figyelik öltözködésüket, családi életüket és munkájukat. Az Európa koronahercegnéi című könyvvel mi is közelebb kerülhetünk az igazi hercegnők világához! A kötetből megismerhetjük az uralkodói házak tagjait is, akikről mindannyian tudunk valamit, de személyiségüket már kevésbé ismerjük. A könyv a legfrissebb tartalommal mutatja be a hercegnék és családtagjaik életének jelentősebb eseményeit, gyermekeiket és felmenőiket, mindezt gyönyörű képekkel illusztrálva.Eredeti név: EUROPAS KRONPRINSESSERKiadás éve: 2013Oldalak száma: 288 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789630594127EAN: 9789630594127

 • Az Árpád-ház asszonyai 1.

  1 695 Ft
  -15%

  1 441 Ft
  Raktáron

  Az Árpád-ház asszonyai 1.

  Duna International Kft.
   
  Az időrendet betartva sorozatunk máris egy nagyasszonnyal, Géza fejedelem feleségével, Saroltával kezdődik. Utána jönnek az igazi királynék: Szent István felesége, Gizella, Orseolo Péter felesége, Judit, és I. András neje, Anasztázia. Mivel elég kevés adat áll rendelkezésre a hölgyekről, viszonylag sokat írunk majd a középkori nők helyzetéről. De még ebben a kötetben lesz szó a következő királyok - I. Béla, Salamon, I. Géza, 1.(Szent) László és Könyves Kálmán - feleségeiről, azaz Rixa lengyel, Judit német, Szünedéne görög, Adelhaid német, Buzilla szicíliai, Eufémia orosz asszonyról. Mindegyik feleség élete elég érdekesen alakult. A Magyar királynék és nagyasszonyok 1. kötete.Eredeti név: AZ ÁRPÁD-HÁZ ASSZONYAI I.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 96 oldalKötésmód: ragasztott, keménytáblaISBN: 9786155129391EAN: 9786155129391

 • Az Árpád-ház asszonyai 2.

  1 695 Ft
  -15%

  1 441 Ft
  Raktáron

  Az Árpád-ház asszonyai 2.

  Duna International Kft.
   
  Ebben a kötetben kap helyet hét másik feleség is: II. Béla vérszomjas neje, a szerb Ilona, aki félig-meddig uralkodott is vak férje helyett, az orosz Fruzsina, az osztrák Ágnes, a bizánci Mária és Ágnes, a francia Margit, majd a spanyol Konstancia története is. Ugyanakkor itt ismerheti meg az olvasó II. András német feleségét, a rosszemlékű Gertrudist, akivel merénylők végeztek. II. Andásnak még két felesége volt, Jolánta és Beatrix, aztán jött IV. Béla neje, a görög Laszkarisz Mária, aki férje mellett is sok nehézséggel nézett szembe Magyarországon a tatárjárás alatt. A kötetben még szó lesz V. István kun feleségéről, majd Kun László nápolyi származású nejéről, név szerint ismert szeretőiről; ám az időben már egy Habsburg-lány is került a magyar trónra. A Magyar királynék és nagyasszonyok 3. kötete.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 94 oldalKötésmód: ragasztott, keménytáblaISBN: 9786155129414EAN: 9786155129414

 • Magyar nemes családok III.

  7 990 Ft
  -15%

  6 792 Ft
  Raktáron

  Magyar nemes családok III.

  Nemzeti Örökség Kiadó
   
  A „Magyar nemes családok” című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény több mint 40.000 családot és 120.000 nevet sorakoztat fel. A szerző véleménye szerint: „Egy ilyen gyűjteményes munka sohasem lehet teljes és minden adatában feltétlenül hiteles. Szerzője rá van kényszerítve az előzőleg már megjelent hasonló tárgyú munkákra, amelyek szintén korábbi munkákra támaszkodnak.” De ezidáig a legteljesebb gyűjteménye a nemes családoknak, így kiváló kutatási lehetőséget nyújtva mindazok számára, akik családtörténeti-genealógiai kutatásra szánják magukat. Jelen kiadás reprintje az eredeti gyűjteménynek.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 480 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789638940933EAN: 9789638940933

 • Magyar nemes családok IV.

  7 990 Ft
  -15%

  6 792 Ft
  Raktáron

  Magyar nemes családok IV.

  Nemzeti Örökség Kiadó
   
  A ,,Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény több mint 40.000 családot és 120.000 nevet sorakoztat fel. A szerző véleménye szerint: ,,Egy ilyen gyűjteményes munka sohasem lehet teljes és minden adatában feltétlenül hiteles. Szerzője rá van kényszerítve az előzőleg már megjelent hasonló tárgyú munkákra, amelyek szintén korábbi munkákra támaszkodnak." De ezidáig a legteljesebb gyűjteménye a nemes családoknak, így kiváló kutatási lehetőséget nyújtva mindazok számára, akik családtörténeti-genealógiai kutatásra szánják magukat. Jelen kiadás reprintje az eredeti gyűjteménynek.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 503 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789638940995EAN: 9789638940995

 • A heraldika kézikönyve műszótárral

  6 100 Ft
  -15%

  5 185 Ft
  Raktáron

  A heraldika kézikönyve műszótárral

  Nemzeti Örökség Kiadó
   
  Bárczay Oszkár az egyik legjelentősebb magyar heraldikus. Heraldikai és genealógiai témában írott cikkei az Archeologiai Értesítőben és a Turulban jelentek meg. Jelenműve A heraldika kézikönyve a hozzá tartozó műszótárral egy igazi kuriózum, mely a címerek felépítésével, azok fejlődésével foglalkozik. Számtalan példát és képi ábrázolást felmutatva, értelmezve illusztrációk százain keresztül.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 714 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242137EAN: 9786155242137

 • Természetes ábrázolás az 1526. év előtti magyar czimerekben

  3 500 Ft
  -15%

  2 975 Ft
  Raktáron

  Természetes ábrázolás az 1526. év előtti magyar czimerekben

  ismeretlen
   
  Heraldikánkban az első korszakban a középkori szellemmel úgy tárgyválasztásban, mint ábrázolásban összeforrt irány, francia hatás nyilvánul, valójában amint a középkori szellem, úgy a középkori értelemben vett czimer sem gyökerezhetett meg nálunk. Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 88 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242267EAN: 9786155242267

 • A Hofburg dámái

  1 695 Ft
  -15%

  1 441 Ft
  Raktáron

  A Hofburg dámái

  Duna International Kft.
   
  Igen izgalmas történetek következnek, nem csupán a királyok, II. József, II. Lipót feleségeiről, majd tovább, hanem a kor szerelmi életéről a magasabb körökben. II. Józsefnek két igen rossz házassága volt, az egyikben akár boldog is lehetett volna, a másik rettenetes volt. I. Ferencnek négy felesége és Ferdinánd feleségei színes kavalkádot képeztek azokban az évtizedekben, közben megismerkedünk egy-egy királyi udvar etikettjével, szokásaival, divatjával és a benne zajló-kavargó szerelmes és egyéb botrányokkal is, amelyek azon korok nőinek életét jellemezték. Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 96 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9786155129568EAN: 9786155129568

 • A Görgeyek és a reformáczió - A reformáczió 400 éves évfordulójára

  6 500 Ft
  -15%

  5 525 Ft
  Raktáron

  A Görgeyek és a reformáczió - A reformáczió 400 éves évfordulójára

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  A könyv 1916-ban jelent meg a reformáczió 400. évfordulója alkalmából. Igazi érdekessége, hogy a szerző Görgey Albert saját családja történetét, családfáját és a valláshoz való viszonyát mutatja meg.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 96 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242335EAN: 9786155242335

 • Zemplén vármegye nemes családai

  2 600 Ft
  -15%

  2 210 Ft
  Raktáron

  Zemplén vármegye nemes családai

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Zemplén vármegyét Szent István király alapította. Magyar Királyság északi részének egyik jelentős közigazgatási területeként funkcionált. Zemplén vármegyében is megtalálhatóak azon történelmi családok leszármazottai, akik az ország jelentős részét úgy kulturális, mint gazdasági szempontból is meghatározták.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 128 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242274EAN: 9786155242274

 • Szabolcs vármegye nemes családai

  2 600 Ft
  -15%

  2 210 Ft
  Raktáron

  Szabolcs vármegye nemes családai

  Nemzeti Örökség Kiadó
   
  Szabolcs a legrégibb vármegyék egyike volt. Szabolcs vármegye középkori eredetű négy járása a Nádudvari, a Dadai, a Kisvárdai és a Nyírbátori járás volt. Ezek jelképei jelennek meg a vármegye címerében. A könyv azokat a nemes családokat mutatja be, akik ebben a megyében éltek és tevékenykedtek.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 134 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242298EAN: 9786155242298

 • Gömör-Kishont vármegye nemes családai

  2 300 Ft
  -15%

  1 955 Ft
  Raktáron

  Gömör-Kishont vármegye nemes családai

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Gömör a Magyar Királyság egyik legrégibb vármegyéje. Gömör vármegye székhelye Gömör volt, vagyis a gömöri vár. A 18. század-tól pedig Pelsőc. A könyv azokat a nemes családokat mutatja be, akik ebben a megyében éltek és tevékenykedtek.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 106 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242281EAN: 9786155242281

 • Nemességi könyv

  9 100 Ft
  -15%

  7 735 Ft
  Raktáron

  Nemességi könyv

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  A ma már ritkaságnak számító könyv hasonmás kiadását tartja kezében az Olvasó, mely a magyarországi nemesség kialakulását, a nemesi szervezetek működését, a nemesség és előnév adományozás mikéntjét, ki, miért és hogyan kapott rangemelést, valamint a nemesség igazolás menetét mutatja be a szerző.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 474 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242359EAN: 9786155242359

 • Békésvármegyei nemes családok története

  4 900 Ft
  -15%

  4 165 Ft
  Raktáron

  Békésvármegyei nemes családok története

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  A szerző a vármegyében élő mágnás családok történetét mutatja be jelen kötetében. A családok vármegyei helyzetét, birtokait, politikai és kulturális tevékenységüket és leszármazási rendjüket ismerhetjük meg.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 88 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242342EAN: 9786155242342

 • Az Andrássyak

  2 100 Ft
  -15%

  1 785 Ft
  Raktáron

  Az Andrássyak

  Nemzeti Örökség Kiadó
   
  Utódok kötelessége megóvni jeles ősök emlékezetét. Hanyatló kor epigonja gyűjtse össze és őrizze meg azoknak a családoknak a történetét, melyek szinte egykorúak nemzetünk európai életével. Ősi címerük őrzi az átöröklött dicsőség nagy emlékezetét, jeles elődök méltó utódaiban pedig a régi nagyság hív és méltó bizományosait szemléljük. Ilyen családainknak egyik legnevezetesebbje az Andrássy család.Eredeti név: AZ ANDRÁSSYAKKiadás éve: 2012Oldalak száma: 76 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242373EAN: 9786155242373

 • A nemzetségi czímerek tanúlmánya

  1 500 Ft
  -15%

  1 275 Ft
  Raktáron

  A nemzetségi czímerek tanúlmánya

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Csoma József heraldikus, történész a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Régi nemesi családból származott. A könyv 1900-ban jelent meg annak reprint kiadása. Eredeti név: A NEMZETSÉGI CZÍMEREK TANÚLMÁNYAKiadás éve: 2012Oldalak száma: 24 oldalKötésmód: kartonISBN: 9786155242366EAN: 9786155242366

 • A Borosjenei Tisza család ősei

  2 800 Ft
  -15%

  2 380 Ft
  Raktáron

  A Borosjenei Tisza család ősei

  Nemzeti Örökség Kiadó
   
  A borosjenei gróf Tisza család régi magyar nemesi család. A család fő birtokai Bihar vármegyében voltak. Ez a könyv a Franklin társulatnál jelen meg 1895-ben.Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 162 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242380EAN: 9786155242380

 • Adatok a Vargyasi Daniel család történetéhez

  1 600 Ft
  -15%

  1 360 Ft
  Raktáron

  Adatok a Vargyasi Daniel család történetéhez

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Jelen tanulmány kiegészítése a Vargyasi Daniel család eredete c. műnekKiadás éve: 2012Oldalak száma: 48 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242397EAN: 9786155242397

 • Utolsó királynénk, Zita

  1 695 Ft
  -15%

  1 441 Ft
  Raktáron

  Utolsó királynénk, Zita

  Duna International Kft.
   
  Zita királyné élete is elég tragikus volt, hiszen alig ment férjhez IV. Károlyhoz, kitört a világháború, és bár sorra szülte férjének a gyerekeket, Károly pedig osztrák császár és magyar király lett – a történelem elsöpörte mindkettejüket. Vereség, lemondás, két sikertelen próbálkozás a magyar trón – legalább a magyar! – megszerzésére, aztán nagyhatalmi összefogással száműzetés, ahol férjét utolérte a halál. Keveset tud az átlagember arról, hogyan élt Zita még ezután vagy fél évszázadot, hogyan nevelte fel gyermekeit. Emellett az olvasó még tudomást szerezhet számos egyéb Habsburg-rokonról, olyanokról is, akik „balkézről” születtek már korábban, és egy rohamosan változó világban voltaképpen mint Habsburgok már nem is élhettek.Eredeti név: UTOLSÓ MAGYAR KIRÁLYNÉNK, ZITAKiadás éve: 2012Oldalak száma: 92 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9786155129629EAN: 9786155129629

 • A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története

  6 500 Ft
  -15%

  5 525 Ft
  Raktáron

  A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története

  Históriaantik Könyvesház
   
  Az alsó-füldi öreg oláh pap helyzetéhez mérten tisztességes vagyont hagyott hátra; felét örököseinek, felét saját egyházának hagyományozta végrendeletileg. Számító, okos ember volt (a Bach korszakban szolgabíró is) az életben tapasztalt kegyetlenségekből előre kiszámította, hogy halála után sírját emlékkő nem fogja jelezni, hacsak maga el nem készítteti életében azt. Utánjárással egy nagyméretű erős terméskövet szerzett be, kifaragtatta alakosan, rámetszetett egy nagy vallásos keresztet és üres helyet hagyott rajta neve, állása, kora és elhalálozás! idejének bevésése számára. Azután elhalt. Halála után sok esztendeig a sírkő az utcza szélen feküdt a sárban, porban; most egyenesen áll, kapufélfát csinált belőle a kurátor. Az öreg pap teste hol porladozik? Ki törődne vele. Még az előre elkészített emlék se biztos emlék, ha üres helyet hagyunk rajta. Tanuló korom óta egy egész életet szenteltem reá, hogy egyéb foglalatosságom és hivatásom mellett családom történetét kikutassam és feljegyezzem. Az adatokra hivatkozás igazolja a nehézséget, melylyel ez a feladat járt. Emlékkövet készítettem előre, nemcsak magam, hanem egész családom számára; üres helyet nem hagytam rajta, nehogy koczkára tegyem fáradságom sikerét és beállítottam előre a temetőbe (megküldtem az országos nagyobb könyvtárakon kívül a családlakta vármegyékben levő kaszinói könyvtáraknak), hogy a temetőben járó olvashassa rólla, kiket takarnak a már elsimult és még domboruló sírhalmok. írta és kiadta ... Nagybölöni Bölöny László. Kolozsvár : szerző, 1903. Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 332 oldalKötésmód: ragasztott, keménytáblaISBN: 5992400000541EAN: 5992400000541

 • A heraldika vezérfonala

  9 100 Ft
  -15%

  7 735 Ft
  Raktáron

  A heraldika vezérfonala

  Nemzeti Örökség Kiadó
   
  Báró Nyáry Albert 1886-ban megjelent "A heraldika vezérfonala" című könyve igazi csemege a címertan kutatói számára. A könyv rengeteg ábrát és magyarázatot ad a címerek keletkezéséről, azok alkalmazásáról és jelentéséről. A hasonmás kiadás tartalmazza a kilenc színes nyomatot is, ami még érdekesebbé teszi a kötetet. Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 331 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155242021EAN: 9786155242021


Rács Lista