Rács Lista

 • Az európai integráció politikai története

  1 280 Ft
  -15%

  1 088 Ft
  Előrendelhető

  Az európai integráció politikai története

  Maxim Könyvkiadó
   
  Magyarország csatlakozása az EU-hoz nem csupán a politikusok programjának hivatalos napirendi pontja, de nyugodtan mondhatjuk, a mindennapok közkeletű témájává is vált. Ismertek az integrációs szervezet eredményei, tevékenysége. Az már kevésbé, hogy hogyan jutott el idáig az integrációs folyamat, s annak dinamikáját - bővülését és elmélyülését - milyen mértékben határozták meg a nemzetközi viszonyok, az USA és az egyes tagországok érdekei, a politikusok és közéleti személyiségek ambíciói, céljai. A szerző könyvét a legszélesebb közönség informálása mellett főként az EU jelenéről és jövőjéről gondolkodó értelmiségieknek, pedagógusoknak, egyetemi hallgatóknak szánta.Kiadás éve: 2003Oldalak száma: 128 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789638613035EAN: 2016100052762

 • BIBI - A történetem

  12 800 Ft
  -15%

  10 880 Ft
  Előrendelhető

 • Huszárvágás

  4 950 Ft
  -15%

  4 208 Ft
  Előrendelhető

 • Csatasorban

  5 800 Ft
  -15%

  4 930 Ft
  Raktáron

  Csatasorban

  Atlantic Press Kiadó
   
  Alaposan és kíméletlenül teregeti ki a hazai politikai elit szennyesét memoárjában Kerék-Bárczy Szabolcs, akinél jobban kevesen ismerik belülről a rendszerváltás utáni magyar pártok és vezetőik ügyes-bajos dolgait. A szerzőnek Antall Józseftől Orbán Viktorig, Dávid Ibolyától Gyurcsány Ferencig, a rendszerváltás utáni közélet szinte valamennyi első és másodvonalbeli szereplőjéről (lásd a több mint ezeregyszáz nevet tartalmazó névjegyzéket) van mondanivalója, az esetek többségében véleménye is. Kerék-Bárczy Antall József kabinetjében kezdte pályáját, huszonévesen volt az első Orbán kormány Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterének kabinetfőnöke. Ezután a külügyminiszter főtanácsadójaként, majd Los Angeles-i főkonzulként tevékenykedett, utóbb az MDF, végül a DK színeiben folytatta politikai karrierjét, melynek feladására lelkiismereti és morális okokból kényszerült. Ötvenedik életévének betöltését nem is ünnepelhetné jobban, mint ennek az egyszerre személyes és közérdekű, élményekkel és megfigyelésekkel zsúfolt visszatekintésnek a közreadásával. Brutálisan őszinte, sokszor önkritikus és mindig emberközeli eseménykrónika született, melynek talán a legfontosabb üzenete: "A politika célja nem lehet a politikusok és kiszolgálóik meggazdagodása". Ezzel az üzenettel egyetértésben vállalkozott a kiadó a sokszor kényes kérdéseket feszegető emlékiratnak a közreadására. Kerék-Bárczy írása alighanem politikai barátok és ellenfelek körében egyaránt felkavarja majd a kedélyeket, de ez az őszinte memoár a szerző pártokon átívelő karrierjének köszönhetően sehol máshol nem hozzáférhető információkat nyújt eseményekről és azokról a politikusokról, akiknek cselekedetei meghatározó jelentőségűek voltak a rendszerváltás utáni hazai politikai, gazdasági és kulturális életben. Az eredmény egy széles, színes politikai panoptikum, melynek megalkotója nem a médiából tájékozódott, hanem mindennapjait töltötte ebben a közegben, és mint magáról állítja, soha nem gyengült el a hatalom és a pénz közelségében.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 628 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789635570263EAN: 9789635570263

 • Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések

  2 900 Ft
  -15%

  2 465 Ft
  Raktáron

  Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések

  Kairosz Kiadó
   
  Tovább folytattam politikai elemzés sorozatomat a Facebookon 2020-ban is, amit nagyobb köteteim és tanulmányaim egyes részeinek kiemelésével és néhány téma részletének továbbgondolásával írok heti gyakorisággal. Az egy évvel korábbi gyűjtést a Századvég Kiadó adta ki Szuverenisták kontra föderalisták címmel, mert az e köré eső témák adták az elemzések többségét. A mostani elemzések témái szélesebben szóródnak, de az egyik többször is megjelenő témát a 2022-es országgyűlési választások utáni esetleges alkotmánypuccs lehetősége adja, melyet néhány ellenzéki politikus és háttérértelmiségi jogászuk több-kevesebb nyíltsággal már felvetett a tv-adásokban és a sajtóban. Ez adta, hogy az "államcsíny" már bevett és ismert fogalma mellett az egyszerű többségi kormányzóhatalmat megnyert politikai erő "alkotmánypuccsa" is fogalmi kidolgozásra kerüljön, és ezt több elemzésben is tárgyaltam. Mivel erre különböző összefüggésekben is kitértem, a sok eltérő téma közül végül erre esett a választás a kötet címadásánál.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 216 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789635140749EAN: 9789635140749

 • Cicero összes beszédei

  14 950 Ft
  -15%

  12 708 Ft
  Raktáron

  Cicero összes beszédei

  Lectum Kiadó
   
  Kiadás éve: 2021ISBN: 9789639640665EAN: 9789639640665

 • Törvényhozás és alkotmánybíráskodás a Kárpát-medencében

  3 000 Ft
  -15%

  2 550 Ft
  Raktáron

  Törvényhozás és alkotmánybíráskodás a Kárpát-medencében

  Gondolat Kiadói Kör
   
  A kötet közjogi témáján - azaz a törvényhozások és alkotmánybíróságok viszonyán - túlmenően egy nagyszerű koncepció által szervezett konferenciának állít emléket. A könyvből a hazai és a környező országokban magyar bírói taggal működő alkotmánybíróságok és velük kapcsolatban az adott ország parlamentjének munkáját ismerhetjük meg. Az egyes országtanulmányokat valóban autentikus forrásokból, jó szakemberek dolgozták ki, amiket jól kiegészít az érdemi, komparatív szerkesztői előszó. A tanulmányok nem egyszerűen a hatásköri szabályok és azok értelmezési kérdései nyomán mutatják be a témát, hanem nagyon szerencsésen és izgalmasan újabb jogesetekkel - például az uniós jog és az alkotmányos identitás kapcsolatáról, egyes közjogi méltóságok kinevezéséről szólók - is érzékeltetik: a parlament és annak "bírájának" kapcsolata milyen fejlődésen ment át az elmúlt években-évtizedekben. A "Kárpát-medencei" parlamentek részletes ismertetése pedig gazdag információforrás a parlamenti jog kutatói számára, hiszen sok esetben ezeknek az országoknak a belső jogforrásaihoz nyelvi nehézségek révén bonyolultabb hozzájutni. Ezt a kihívást is maradandó értéket teremtve válaszolja meg a kötet. Smuk Péter egyetemi tanár A Parlamenti Kötetek sorozat új tagja.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 222 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789635560806EAN: 9789635560806

 • Kádártól Orbánig

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Raktáron

  Kádártól Orbánig

  PESTI KALLIGRAM KFT.
   
  "A mai magyar társadalom ideológiai alapon (is) végletesen megosztott. A szemben álló két tábor egyaránt meg van győződve, hogy minden jó tőle való, minden rossznak pedig a másik a forrása. Orbán versus Gyurcsány, egyszerűsíthetnénk még tovább. Időnként felbukkan egy nem kevésbé sommás harmadik magyarázat, a nép, amely génjeiben hordozza a szabadságszeretetet, avagy a feudalizmusból örökölt jobbágyi magatartást. Megelégszünk ennyivel? Minden náció számára elengedhetetlenül fontos a múlttal való szembesülés és szembenézés, ezért nem kerülhető meg annak alaposabb gazdasági-politikai vizsgálata, mi történt Magyarországon az elmúlt ötven évben. Kelet-Európa hajdanvolt "legvidámabb barakkjából" hogyan lett mára a régió egyik sereghajtója? Vajon elegendő-e néhány kiemelt személyre fókuszálni, hogy megértsük a közelmúltunkat? Milyen tényezők és lépések sorozata vezetett idáig? Miről árulkodnak az adatsorok és mutatók? És ami még fontosabb: az összefüggések és egymásra következések fölvázolása után le lehet-e vonni olyan következtetéseket, amelyek segítenék a kilábalást a jelenlegi helyzetből? Erre a csaknem lehetetlen feladatra próbál - személyes tapasztalataimat és közgazdaságtudományi ismereteimet is felhasználva - egy lehetséges választ adni ez a könyv." (Gegesy Ferenc)Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 376 oldalKötésmód: keménytábla, védőborítóISBN: 9789634682141EAN: 9789634682141

 • Tudós-politikusok kora

  2 990 Ft
  -15%

  2 542 Ft
  Raktáron

  Tudós-politikusok kora

  L'Harmattan Kiadó
   
  Mindig érdemes régi nagyjaink felé fordulni. Különösen útkereső időkben. S még inkább akkor, ha tetteik és moráljuk fáklyaként mutat utat a mai kor emberének, a mai kor vezetőinek. A magyar történelemben volt három olyan nemzedék, - Szekfű Gyula kifejezésével élve - akik a modern, népképviseleti Magyarországot teremtették meg, s akiknek legnagyobb egyéniségei, politikusai egyben mind jelentős tudósai is voltak a hazának. Ők azok, akik Kölcsey jelszavát "A haza minden előtt!", nem forrófejű forradalmárként képviselték, hanem a politika és a tudomány összes jelentős grádicsát bejárva tudós politikusokként építették fel a modern magyar államot. Ők azok, akik a kiegyezés politikai arénáját megalkották, s ők azok, akik majd a Magyar Tudományos Akadémia elnökeiként egyben a kultusztárcák irányítói is voltak a trianoni tragédiáig terjedő fél évszázadban. Eötvös József, Trefort Ágoston, Lónyay Menyhért, Eötvös Lóránt és Berzeviczy Albert pályája, tudósi és politikusi működése egy kor lenyomata: a tudós politikusok koráé. E kórról, és "statusférfiairól" szól e kötet.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 220 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789634147121EAN: 9789634147121

 • Az Aba-Novák dosszié

  3 750 Ft
  -15%

  3 188 Ft
  Raktáron

  Az Aba-Novák dosszié

  Ráció Kiadó
   
  Magyarországon pártpolitikainak tűnő értékrendi törésvonalak mentén gyökeresen eltérően válaszoltunk meg evidensnek tűnő kérdéseket: mit kell tenni "a barbár zseni" a Magyar-francia történelmi kapcsolatok című pannójával annak szakszerű restaurálása után? Ki kell-e állítani avagy nem abban az épületben, amelyet gyakorlatilag erre a célra építettek az elődeink? Állandóan láthatóvá kell-e tenni, vagy csak alkalmanként, évente egyszer egy rövid időre? Egyáltalán értékes műről van-e szó, vagy inkább egy középszerű, kissé propagandisztikus alkotásról? S az esztétikain kívül még milyen más szempontokat kell érvényesíteni a mű sorsáról való döntés során? A szocializmus sötét évtizedeiben még azt is elvitatták, hogy Aba-Novák a 20. század jelentős festői közé tartozott. A bírálat alapja elsősorban ideológiai volt, bár a hivatalos művészettörténet kifinomultabb művelői mindezt mindig szakmai mázzal öntötték le, alaposan körüljárva, hogy Aba-Novák miért nem tartozott a számottevő alkotóinak sorába. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy Aba-Novák a Horthy-korszak támogatott (egyesek szerint: hivatalos) művészei közé tartozott, számos lehetőséget, ösztöndíjat, megrendelést kapva az államtól és a katolikus egyháztól Aba-Novák Vilmos pannójának művészeti értékéről és elhelyezéséről hét évtizede folynak szakmai és kultúrpolitika viták. Ez a polémia 2001-ben óriási hévvel lángolt fel, rámutatva, hogy a kérdés rendezésével adósai vagyunk önmagunknak. Az Aba-Novák dosszié című könyvből kiderül, hány jeles alkotással, és milyen személyes szálakkal kötődik Aba-Novák Székesfehérvárhoz. Túl azon, hogy Aba-Novák korszakos jelentőségű festője a 20. század első felének, már csak az alkotó személye, a Római Iskola hatása és a pannó körül kialakult kultúrpolitikai jellegű vita miatt is indokolt, hogy Székesfehérvár és Aba-Novák izgalmas viszonyához kapcsolódó írásokat, cikkeket, interjúkat, esszéket egy - a művészettörténet oktatásában, valamint a székesfehérvári helytörténet kutatásában használható - szöveggyűjteményben közreadjam. A szöveggyűjtemény fókuszába a pannó rendszerváltozás utáni kálváriáját helyeztem. Ugyanis a kétezres évek elején lezajlott vita egyben a félresikerült rendszerváltozás látlelete is: pontosan megmutatja, milyen valóságos és mondvacsinált indokokkal akarták ellehetetleníteni a pannó bemutatását - s mindebben a szocializmus retorikája köszön vissza. Ez a vita nem Aba-Novákról, s nem is a pannó művészi értékéről szólt, hanem az erőforrások uralása feletti elkeseredett küzdelemről, amit az - önmaguk kollaboráns szerepét önfelmentő gesztusok sorával utólag átértelmező - baloldali-liberális értelmiségiek folytattak az ő hegemóniájukat megkérdőjelező konzervatívokkal. A 300 oldalt meghaladó terjedelmű szöveggyűjtemény öt fejezetében közel félszáz cikk és esszé olvasható. A kötetet névmutató teszi teljessé.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 304 oldalKötésmód: cérnafűzöttISBN: 9786155675515EAN: 9786155675515

 • Az Orbán-szabály

  3 490 Ft
  -15%

  2 967 Ft
  Raktáron

  Az Orbán-szabály

  KKETTK Közalapítvány
   
  G. Fodor Gábor meg akarja érteni és értetni, hogy hogyan lett egy 25 éves, tehetséges, érzékeny fiatalemberből megkerülhetetlen, közösségének stabil jövőt biztosító politikus, aki a legjobb úton halad ahhoz, hogy államférfi legyen belőle. Az Orbán-szabály olvasása közben szinte érezni, ahogy a politológus szerző maga is rádöbben: Orbán Viktor sosem a hatalomhoz elegendő többséget akarja megszerezni, hanem mindig arra törekszik, hogy egymással szót értő, egymást tisztelni képes barátok, bajtársak közösségét állítsa maga mögé. Ha kell, türelemmel és bölcsességgel, ha kell, megejtő és határozott példamutatással. A legfőbb Orbán-szabály ugyanis az, hogy a csapatkapitány erejét a csapata adja.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 372 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9786156200211EAN: 9786156200211

 • A földrajz fogságában

  4 999 Ft
  -15%

  4 249 Ft
  Raktáron

  A földrajz fogságában

  Park Kiadó
   
  Új fejezettel bővült a kötet: A földrajz könyörtelen hatalma című fejezet néhány olyan régiót említ, mely hatással lehet világunk jövőjére. Iráni atomalku, párizsi klímaegyezmény, Iszlám Állam, ukrajnai háború - kifejezések, melyekkel gyakran találkozhatunk a hírekben, tudósításokban. De vajon tudjuk-e, értjük-e, mit jelentenek? Tim Marshall brit újságíró segít eligazodni a naponta ránk zúduló információáradatban, s közben ráirányítja a figyelmünket a földrajzi fekvés fontosságára. A politikusok mozgásterét mindig is korlátozták országuk földrajzi viszonyai: a hegyek, a folyók, az éghajlat, a tengerek, a sivatagok. A szerző tíz fejezetben (többek közt Oroszország, Kína, Egyesült Államok, Latin-Amerika, Közel-Kelet, Európa) térképek segítségével vázolja fel e régiók múltját és jelenét, s közben rámutat a fontosabb tényezőkre, melyek történelmüket befolyásolták. "Tim Marshall rendkívüli tudással vázolja fel az aktuális geopolitikai tájképet, és módszeresen kiegészíti azt a várható (és már elég jól látható) ökológiai, illetve fegyverkezési következményekkel. Mindezt szellemes, eredeti stílusban teszi, amit még tovább csavar Makovecz Benjamin bravúros fordítása. Ritkán kényezteti az olvasót egy népszerű-tudományos kiadvány ilyen gazdag, nyelvi leleményekben fürdőző szöveggel." (Magyar Narancs - Götz Eszter)Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 364 oldalKötésmód: füles, kartonáltISBN: 9789633557723EAN: 9789633557723

 • Utolsó akkordok

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Raktáron

  Utolsó akkordok

  Erdélyi Szalon
   
  Világpolitika és Kárpát-medence, nemzetközi és nemzeti panorámakép a századelőről. A kultúrpolitikus, jogász, miniszter, a Magyar Történelmi Társulat elnöke gróf Klebelsberg Kuno páratlan karriert futott be a Bethlen-korszakban. A jelen kötet utolsó írásainak gyűjteménye, azok, amelyek a Pesti Napló hasábjain láttak napvilágot a Bethlen-korszak végén. Bennük enciklopédikus tudás és minden pillanatban a művelődésügy fontossága lakozik, s bár emberöltővel korábbi gondolatok széles tárházáról van szó, Klebelsberg enciklopédikus tudásának összefoglalásai a ma olvasójának is elgondolkodtató összefüggéseket mutatnak. A hajdani első kiadáshoz (1933) gróf Bethlen István írt előszót: A korán elhunyt barát emléke iránti kegyelet érzése adja kezembe a tollat, amikor előszót írok gróf Klebelsberg Kuno ama könyvalakban megjelenő újságcikkeihez, amelyek közoktatásügyi miniszteri állásáról történt lemondása után jelentek meg tollából. Egy eszmékben gazdag, nagy magyar elme gondolat-szimfóniájának utolsó akkordjai csendülnek meg e cikkekben. Bennük is ugyanaz a vezérmotívum, mint élete egész művében: a magyar kultúra, a magyar művelődés szeretete és szolgálata. Témájuk látszólag távol fekszik a kultúra ügyétől, de mégis, ha közelebbről nézzük tartalmukat, látjuk, hogy szerzőjük lelkében magasabb harmóniában olvad össze a cikkek tendenciája az egyetemes nemzeti művelődés ügyével. Gróf Klebelsberg Kuno most közreadott újságcikkeinek egyik részében, mint újságíró is, éppúgy, mint közoktatásügyi miniszter, a hosszú ideig elhanyagolt, a parlagon heverő nagy magyar Alföld kultúrájának és tágabb értelemben vett művelődésének az ügyét szolgálja. A magyar kultúra és művelődés összeköttetésének kiépítése a külfölddel és más nemzetek kultúrájával, a magyar kultúrának élő összekapcsolása az egyetemes emberi művelődéssel, a magyar kultúrteljesítmény megismertetése és megbecsültetése más népek által, a nemzetek közötti kultúrhatások megelevenítése és erősítése, az eleven vérkeringés állandó fenntartása a kultúra terén, e kiváló kultuszminiszterünk gondoskodásának állandó tárgya volt. Nevét ezért ismerték az egész világon és sok országban, nálunk műveltebb nemzetek tőle tanultak és az ő nyomdokain jártak.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 288 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9786156016669EAN: 9786156016669

 • A hiányzó másik fél.

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Raktáron

  A hiányzó másik fél.

  Ad Librum Kiadó
   
  Mi történik, amikor a politikatudós nem vaskos könyvvel vagy tanulmánnyal, hanem rövidebb írásokkal áll a közönség elé? Semmi. Megszokott dolog, meg is van a neve: politikai publicisztika. De mi történik, ha a politológus se nem tanulmányt, se nem publicisztikát ír, hanem nagyon szubjektívre veszi a figurát, s rövid szösszeneteket ír? Csupán egy csöpp határátlépés. Csizmadia Ervin új kötete 135 kisebb-nagyobb elmélkedést tartalmaz politikáról, történelemről, társadalomtudományról, irodalomról, zenéről, filmekről és - egyáltalán nem utolsósorban - mindennapi életünkről. Az 1688-as angol dicsőséges forradalomtól hétköznapi unalmainkig terjed a skála. A kis írásokat összefűzi a nagy és kicsi jelenségek iránti egyforma érdeklődés. Csizmadia Ervin (1958) a Társadalomkutató Központ Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója és a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének docense. A szerzőnek eddig tizenkét kötete jelent meg. Fontosabb könyvei: A magyar demokratikus ellenzék I-II-III. (1995); A Medgyessy-talány; "Elképzeltek maguknak egy miniszterelnököt" (2004); Politikai változáselmélet (2007); Miért "alaptalan" a magyar demokrácia (2014); A magyar politikai fejlődés logikája. Összehasonlítható-e a jelen a múlttal, és ha igen, hogyan? (2017). A kötethez Dalos György író írt méltató utószót.Eredeti név: A hiányzó másik fél. Politikai és kulturális elmélkedésekKiadás éve: 2021Oldalak száma: 300 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9786155758218EAN: 9786155758218

 • A francia balsorsról

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Raktáron

  A francia balsorsról

  Századvég Kiadó
   
  Marcel Gauchet (1946-) a ma élő egyik legjelentősebb francia társadalomtudós, filozófus. A Le Débat című lap főszerkesztője. Raymond Aron jobboldali liberalizmusát folytatja. Legfontosabb művei A világ varázstalanítása (1985), a négykötetes A demokrácia kialakulása (1999) és A vallás a demokráciában (2000). Segítette Chirac elnöki kampányát 1995-ben, az En temps réel agytröszt tagja. A kötet megjósolta a sárgamellényes tüntetéseket két évvel azok kirobbanása előtt. Gauchet szerint a 80-as években elterjedt és az elit által képviselt neoliberalizmus két elemet tartalmaz: a gazdagodást ígérő globalizációt és mindenki vágyainak kielégítését az emberi jogokra hivatkozva. Ezek egyike azonban nagy csoportoknál nem valósult meg, és a társadalom és az elit között szakadék alakult ki: az utóbbi tagjai szerint minden adott, hogy a nehézségen túllendüljünk, míg a lent lévők az ellenkezőjét gondolják. Ebből adódik az elitek optimizmusa és a nép pesszimizmusa közötti feszültség, aminek következményeként az elit a népet rasszistának és iszlamofóbnak nevezi. Az elit megvetéssel beszél a franciákról. Ez a "kritikusi" szerep nem igényel különösebb tudást, de a társadalommal szemben ellenséges gondolatok születnek belőle. A társadalom egyre nagyobb csoportjainak problémáit és tapasztalatait erkölcsileg bűnösnek bélyegezve nyíltan és büszkén kizárják a politikából és a nyilvánosságból. A mai francia elit - a totalitárius társadalmakhoz hasonlóan - egy ideológia nevében letagadja az emberek tapasztalatait. Így aztán az ideológia és a valóság közötti szakadék egyre csak mélyül.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 324 oldalKötésmód: kartonált ragasztókötés visszahajló füllelISBN: 9786155164774EAN: 9786155164774

 • Az olasz politikai rendszer kontinuitása és diszkontinuitása

  2 990 Ft
  -15%

  2 542 Ft
  Raktáron

  Az olasz politikai rendszer kontinuitása és diszkontinuitása

  L'Harmattan Kiadó
   
  Nuber István Az olasz politikai rendszer kontinuitása és diszkontinuitása című monográfiája a történelmi-politikai összefüggés rendszerébe ágyazva mutatja be a három, egymást váltó rezsim: az alkotmányos monarchia keretében a liberális politikai formáció, a totális fasiszta diktatúra és a demokratikus köztársasági államforma jellegzetes vonásait. Felhívja a figyelmet arra az olasz történelmi sajátosságra, amely szerint a három politikai formáció kialakulását belső nemzeti és külső nemzetközi harcok, illetve világháborús katasztrófák előzték meg. Az olasz politikai rezsimek létrejöttét, átmenetét és evolúcióját újszerű módon, a kontinuitás és diszkontinuitás jegyében tárgyalja, mind a nyolc fejezetben. A szerző sokrétűen analizálja az olasz egység után létrejött alkotmányos monarchia politikai működését és a kibontakozó pártstruktúra kiépülését. A maga összetettségében tárja fel a fasizmus hatalomra kerülésének körülményeit, a korporatív diktatórikus rendszert és fajelméletének romboló hatását. Kiemelten és széleskörűen foglalkozik az új alkotmány elemzésével, a köztársaság intézményi rendszerének funkcióival, a pártrendszer tipológiájával, a regionalizmus sajátosságaival és a szakszervezeti mozgalom jelentőségével. A politikai földrengés utáni hosszú átmeneti időszak politológiai elemzésének megállapításai, kritikai fejtegetései figyelmet érdemelnek, nóvumot jelentenek a hazai tudományos közéletben. A könyv nemcsak a szűkebb szakmai kör, hanem a politikai rendszerek iránt érdeklődő szélesebb közönség számára is jól hasznosítható, érdekes munka. NUBER ISTVÁN 1964-ben a JATE-n olasz-orosz szakon diplomázott. 1972-ben megvédte a bölcsészdoktori disszertációját, 1978-ban kandidátusi fokozatot nyert el. 1990-ben a JPTE Társadalomtudományi Intézetébe került, ahol az egyetemes politikai gondolkodás történetével, etikával és az olasz politikai rendszerrel foglalkozott. Tanulmányaival Politológus Vándorgyűléseken, nemzetközi konferenciákon szerepelt. Hét tanulmánykötete, 57 tudományos dolgozata, cikke - 3 francia, német, orosz nyelven - jelent meg.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 196 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789634147657EAN: 9789634147657

 • Konzervatív 21.0

  2 450 Ft
  -15%

  2 083 Ft
  Raktáron

  Konzervatív 21.0

  MCC Press Kft.
   
  Az elmúlt években a németországi néppártok támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt. Nemcsak a Szociáldemokrata Párt (SPD), hanem a hagyományosan magas támogatottsággal rendelkező uniópártok népszerűsége is folyamatosan csökken, ami veszélybe sodorhatja az ország demokratikus berendezkedését. Andreas Rödder történész, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) tagja azt vizsgálja meg briliáns elemzésében, hogy mi vezetett a politikai közép kudarcához, s miképpen alkalmazkodhat a konzervatív politika a 21. század kihívásaihoz, hogy visszafordítsa ezt a folyamatot. A polgári Németország tízpontos programját tartalmazó kötet egyúttal felhívás is, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni a populista szólamok által.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 196 oldalKötésmód: karton

 • Alkotmány és kormányzás Kelet-Európában

  4 500 Ft
  -15%

  3 825 Ft
  Raktáron

  Alkotmány és kormányzás Kelet-Európában

  Gondolat Kiadói Kör
   
  Könyvünk 14 ország alkotmányos rendszerét és kormányzását mutatja be. Az érintett földrajzi terület felöleli Délkelet- Európa, avagy a Nyugat-Balkán államait (Albánia, Bosznia- Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró, Szerbia), Kelet-Európa görögkeleti vallási gyökerű volt szovjet utódállamait (Belarusz, Moldova, Oroszország, Ukrajna), a kaukázusi államokat (Azerbajdzsán, Georgia, Örményország) és Törökországot. A tárgyalt államokat a tágan értelmezett kelet-európai földrajzi fekvésen kívül még legalább két fontos közös vonás kapcsolja össze. Egyrészt jelenleg egyik állam sem tagja az európai integrációt megvalósító Európai Uniónak, másrészt - Törökországot leszámítva - mindegyik ország rendelkezik hosszabb vagy rövidebb kommunista állampárti múlttal, és csak az utóbbi évtizedekben lépett a demokratizálódás útjára. A nyelvileg, vallásilag, kulturálisan sokszínű térség a történelem folyamán az orosz, az oszmán és az osztrák birodalmak befolyási övezetéhez tartozott. A keleti vagy nyugati orientáció dilemmája ma is meghatározó a térség államéletében. A könyv egyes fejezetei azonos struktúrában tárgyalják az adott állam közjogi fejlődését, alkotmányos alapelveit, intézményeit (parlament, végrehajtó hatalom, igazságszolgáltatás) és közigazgatásának alapjait.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 408 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789635561520EAN: 9789635561520

 • A nagy választási csalás

  3 500 Ft
  -15%

  2 975 Ft
  Raktáron

  A nagy választási csalás

  Pannónia Nyomda kft
   
  A könyv szerzője, Patrick M. Byrne írja könyve témájáról, a 2020-as amerikai elnökválasztásról: "A 2020. november 3. és 2021. január 20. között történt eseményeket az első sorból nézve követtem, ezért kötelességemnek érzem elmondani, hogy mi történt. Könyvem nem az újságok címlapjain szereplő híreket szedi időrendbe, hanem a háttérben zajló folyamatokat részletezi, hogy minél pontosabb képet adhassak arról, miért úgy végződtek az események, ahogy végződtek. Célom kizárólag az igazság őszinte átadása a történelem számára." A könyv szerzője köztudottan libertárius, aki soha nem szavazott Trumpra, és számos alkalommal nyilvánosan kritizálta őt: mindemellett meggyőződése, hogy a 2020-as amerikai elnökválasztást elcsalták, és annak megtámadásához joga van mindenkinek, aki - a Függetlenségi Nyilatkozat alapján - egyetért azzal, hogy "a Kormányzat (...) törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik". A szerző bemutatja, mi vezetett oda, hogy 2020 augusztusában elmélyüljön a választási csalás témájának kutatásában, illetve hogy valójában mi zajlott az Amerikai Egyesült Államokban a 2020-as választás során. Ismerteti azt a tényfeltáró munkát, amelyet kíberbiztonsági szakemberekből álló csapatával közösen végzett a csalás leleplezéséhez, illetve saját, a kormányzattal kapcsolatos tapasztalatait egy sikeres vállalkozó szemszögéből. A könyv feltárja azokat a háttéreseményeket, amelyek a csalás nyilvánosságra kerülését meghatározták, és megismerteti Washington kettős arcát, miközben arra keresi a választ, vajon mindez az alkotmányos köztársaság végét jelenti-e. (A szerzőről: Patrick M. Byrne a Pekingi Egyetemen tanult, BA-diplomát szerzett filozófiából a Darthmouth Egyetemen, mesterdiplomát Cambridge-ben, majd a Stanford Egyetemen doktorált. Húsz évvel később az Ernst & Young az ország vállalkozójának járó National Entrepreneur of the Year-díjjal tüntette ki. Byrne 2004-ben összetűzésbe került, és azóta is küzd, az oligarchákkal, amelyek véleménye szerint a Wall Streetből és az országot irányító elitből állnak.)Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 240 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9786150118840EAN: 9786150118840

 • A választás fensége

  3 400 Ft
  -15%

  2 890 Ft
  Raktáron

  A választás fensége

  Noran Libro Kiadó
   
  Tizenkét szerző tucatnyi tanulmánya a választási rendszerekről, hazai és nemzetközi pártviszonyokról, választástörténeti eseményekről, alternatív szavazási módokról, két rendszerváltásról és a 2022-es magyarországi választásokról. Gyekiczki András és Szüdi János emlékére Szerkesztette: Szentpéteri Nagy Richard A kötet szerzői: Bánovics Attila, Ferenci Ármin, Ferenci Tibor, Gerő Péter, Kozák Márton, Rózsa Péter György, Széky János, Szentpéteri Nagy Richard, Szigeti Péter, Szoboszlai György, Tóka Gábor, Wiener GyörgyKiadás éve: 2021Oldalak száma: 354 oldalKötésmód: füles, kartonáltISBN: 9789635173471EAN: 9789635173471

 • Jászi és a liberális szocializmus

  2 980 Ft
  -15%

  2 533 Ft
  Raktáron

  Jászi és a liberális szocializmus

  Osiris Kiadó
   
  A mai magyar szellemi nyilvánosság, politikai közvélemény Jászi Oszkárról alkotott képe döntően 20. század eleji tevékenységének az értelmezésére épül, holott e húsz évet még három évtizednyi emigrációs pályaszakasz követte. Külföldi éveiből szinte kizárólag az vált érdekessé, ami századelős ténykedése meghosszabbításaként volt felfogható: korai emigráns politizálása, a dunai konföderáció tervéhez való ragaszkodása, A Habsburg-monarchia felbomlása című könyve. Csakhogy 1919-től kezdőden Jászi egyik legfőbb szellemi törekvése az önrevízió volt: század eleji vélekedéseinek, állásfoglalásainak a felülvizsgálata, meghaladása. Már a harmincas években előállt a furcsa, maradandónak bizonyult helyzet, hogy hazai hívei század eleji teljesítménye miatt tartották nagyra, ellenfelei ugyanezért bírálták vagy kárhoztatták, miközben ő maga már átértékelte egykori nézeteit.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 312 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789632764344EAN: 9789632764344

 • A Nagy Terv

  4 490 Ft
  -15%

  3 817 Ft
  Raktáron

  A Nagy Terv

  KKETTK Közalapítvány
   
  Az Operation Soros, vagyis a Soros-hadművelet olyan nyílt és fedett akciók sokaságából áll, amelyek alapvetően meg akarják változtatni a közép- és kelet-európai térséget. A Soros-birodalom története a '80-as évek derekán indult és ma is tart. Mindent fel akar számolni, alá akar ásni, amiért a 20. században milliók ontották a vérüket: a demokráciát, a szabadságot, az önrendelkezést és a nemzeti szuverenitást. Az egész világot behálózó szervezetei mostanra identitásunk alapjait is meg akarják rendíteni. Át akarják nevelni a gyermekeinket, szét akarják rombolni a családjainkat, el akarják venni a hazánkat.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 396 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9786156200334EAN: 9786156200334

 • A tökéletes kampány

  3 999 Ft
  -15%

  3 399 Ft
  Raktáron

  A tökéletes kampány

  Athenaeum Kiadó
   
  Amikor 2008-ban Barack Obamát választották az Egyesült Államok elnökének, a világ egy új korszak hajnalát ünnepelte. Obama a reményre, a társadalmi különbségek áthidalására építve azt az ígéretet hordozta, hogy a negatív kampányok ideje lejárt. Elsöprő győzelméből úgy tűnt: a siker alapja az optimizmus és a remény. Nyolc évvel később egy egészen másféle hozzáállás bizonyult hatásosnak. Donald Trump az emberek megosztására, az előítéletekre, Amerika vélelmezett hanyatlásával kapcsolatos apokaliptikus vízióira építve akadályozta meg, hogy Hillary Clinton személyében az Egyesült Államok történetében először női elnököt válasszanak. A remény és a megbékélés ígéretében hívők ebben a narratívában hirtelen végtelenül naivnak tűntek. Olyan véleményekkel is lehetett találkozni, melyek szerint a tökéletes kampány lényege a hazugság. Milyen a tökéletes kampány? Létezik-e egyáltalán ilyen? Tóth Csaba új könyvében tíz, egyaránt győztes stratégia áttekintésével próbál válaszolni e kérdésekre. A politológus szerző rávilágít: miközben ezeknek a politikai hadjáratoknak a tartalma ezerféle lehet, azok végrehajtásának logikája mindig hasonló. Minden sikeres kampány világos üzenetre épül, fegyelmezett, megvalósítása pedig professzionális.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 300 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789635431410EAN: 9789635431410

 • Legitim geopolitika

  2 799 Ft
  -15%

  2 379 Ft
  Raktáron

  Legitim geopolitika

  Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.
   
  A XX. század első évtizedeiben a német geográfiára figyelt a világ. Az ottani földrajztudomány egésze dinamikus változásban volt. Ekkoriban hódított teret a politikai földrajz, majd a "nagy háború" hatására a geopolitika, amely kezdeti formájában (1919 és 1933 között) a geográfia egyik szakterülete volt. Az eszmerendszert kidolgozója, Karl Haushofer nevezte el legitim geopolitikának, amelynek hitelességét a földrajztudományi alapok biztosították. Kötetünk a legitim geopolitikát mutatja be. Szerzői a téma szakavatott kutatói: Dr. Dövényi Zoltán, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, az MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának elnöke (2014-2020), a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának vezetője (2010-2018); Dr. Nagy Miklós Mihály, a hadtudomány kandidátusa és földtudományi PhD fokozat birtokosa, továbbá Perényi Bálint, a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának hallgatója. Az itt közölt öt tanulmányukban átfogó képet nyújtanak a legitim geopolitika magyar olvasóközönség előtt többnyire ismeretlen világáról. Munkájukban felszámolják a fogalommal kapcsolatos - ideológiai alapú - tévképzeteket, új utat nyitnak a hazai földrajzi tudománytörténetben. A szerzők dolgozatai olvasmányos stílusban, a kényes kérdésekre is választ keresve kalauzolják el az olvasót a száz évvel ezelőtti német geopolitika világába, miközben betekintést nyújtanak annak magyar kapcsolódásaiba is.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 136 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789635730582EAN: 9789635730582

 • Európai anziksz

  3 500 Ft
  -15%

  2 975 Ft
  Raktáron

  Európai anziksz

  Gondolat Kiadói Kör
   
  A kötet a szerző 2016 és 2021 között született írásait gyűjtötte csokorba, amelyek a Népszava kulturális és társadalomkritikai mellékletében, a Szép Szóban jelentek meg. Talán a Tisztelt Olvasó is meglepődik, ha a havi "helyzetjelentéseket" egymás után, időrendben olvassa. Úgy tűnik, mintha az Európai Unió legújabb kori története mindössze három - igaz, egymást erősítő - válságról szólna. A jogállamot semmibe vevő populizmus globális térnyerése a 2008-as pénzügyi összeomlás egyik következménye. A Brexit tragikomikus történetét a választók tudatos félrevezetése kísérte: a többség naiv módon elhitte, hogy az Unióból való távozással az egykori birodalmi nagyság is visszatérhet. A II. világháború óta a legnagyobb kihívást Európa számára is a Covid-19 vírus berobbanása jelentette. A tagállamok közötti szolidaritás annak ellenére gyengült, hogy az Unió a világjárvány kezelésében végül is jól teljesített. Hinnünk kell abban, hogy Európa - ahogy történelme során annyiszor - az aktuális válságokat legyőzve halad előre. Forgács Imre jogász, a Bajnai-kormány igazságügyi és rendészeti minisztere. Előző könyve a Titanic Európa - válságok és remények címmel 2019-ben, a Gondolat Kiadónál jelent meg.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 342 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789635561858EAN: 9789635561858

 • Mintha testvérek lettünk volna

  4 700 Ft
  -15%

  3 995 Ft
  Raktáron

  Mintha testvérek lettünk volna

  EXIT KIADÓ
   
  A falvak dolgozó népét szeretném szolgálni - mond­tam Tamási Áron szavait kölcsönvéve be­­mu­tat­ko­­zásként a magyar demokraták első or­szágos elnök­ségébe történt megválasztá­som­kor az alapító kommunisták legfontosabb emberéről elnevezett Duna-parti közgazdasági egyetemen. A fehér lepedővel letakart alapító atya bizonyára furcsállotta az ott elhangzottakat. Mert olyan rend­­­szeridegen mondatok hangzottak el akkor abban a díszteremben, amelyek korábban csak több mint három évtizede, huszadik századi forradalmunk/sza­badság­harcunk napjaiban. Mert akkor már túl vol­tunk a Fórumnak a Duna saját medrében tartásáért, az erdélyi falvak élet­ben maradásáért szervezett nagy tüntetésein. Nemzeti talpra állá­sunk lel­kesítő korszakát éltük. Aztán, hisz úgy volt, megesett, ebből a hazafiúi nekibuzdulásból, a sok-sok ön­zetlen szolgálatból rendszerváltoztatás lett, szabad választások, az idegen csapatok kivonulása. Több évtizednyi idő után eljött ismét a de­mo­krá­cia, a szólásszabadság, az egymás iránti bizalom valóra válá­sá­nak a re­ménye. Akkor még, ebben a lelkesült hangulatban nem tudtuk, hogy az üveggolyókat már einstandolták a spontán privatizáció szerve­zői, a Pász­tor fiúk. Hogy legszebb álmaink a derűs, jókedvű reformkor­ról a mi éle­tünkben nem valósulnak meg. Már kijózanodásunk korában, az első sza­ba­don választott kormány bukása után ültem le a honi tár­sadalmi vál­toz­tatásra, a rendszerváltoztatásra vállalkozó, zömmel vidé­ki, népi szár­ma­zék társaimmal, az MDF hadnagyaival, hogy a tana­kodó be­szél­ge­tésekre alkalmat adó órákban sorra vegyük kudarcainkat, sike­re­inket, hiszen a levonható tanulságokkal nem csak magunknak-ma­­g­unkban kell el­számol­nunk. Kozma HubaKiadás éve: 2021Oldalak száma: 270 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9786069091296EAN: 9786069091296

 • Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához III/1. és 2. kötet

  6 900 Ft
  -15%

  5 865 Ft
  Raktáron

  Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához III/1. és 2. kötet

  Magyar Napló Kiadó
   
  "Az Antall- és a Boross-kormány külpolitikájáról elmondható, hogy a ciklus egészében konzisztens volt, az 1990-es kormányprogramban megfogalmazott elvek és prioritások végigkísérték a teljes időszakot. Mindezzel együtt minden évhez kapcsolhatók olyan események, amelyek kiemelhetők a vonulatból és hangsúlyossá tesznek egyes mozzanatokat. 1992-ben ilyen volt a kétoldalú kapcsolatok körében a magyar kormányfő budapesti találkozója Helmut Kohl német kancellárral (február 6-7.), valamint Borisz Jelcin orosz elnökkel (november 10-11.). Nagy jelentőségűnek tekinthető az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet júliusban, Helsinkiben megtartott rendezvénye, amelyen 52 állam- és kormányfő vett részt. És az 1992-es év drámai eseménye volt a Bős-Nagymarosi Vízlépcső körüli vita, majd a létesítmény egyoldalú üzembe helyezése. Jelen kötet az 1990-ben szabadon választott kormány külpolitikai és diplomáciai tevékenységének harmadik, pontosabban második teljes esztendejét dolgozza fel az akkor keletkezett dokumentumok jelentős részének bemutatásával, valamint az eseményeket értékelő bevezető tanulmánnyal. Bába Iván-Marinovich Endre"Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 186 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789635410446EAN: 9789635410446

 • Ben-Gurion, a politikus

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Raktáron

  Ben-Gurion, a politikus

  Múlt és Jövő Alapítvány
   
  Ritka monográfia, melyben egy államférfi elődjéről, példaképéről, mesteréről beszél. A könyv David Landau (a Haaretz főszerkesztője) és Simon Peresz Ben Gurionról folytatott beszélgetéseiből áll. "Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 232 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9789639512856EAN: 9789639512856

 • Beszélgetések Roger Scrutonnal

  3 830 Ft
  -25%

  2 873 Ft
  Raktáron

  Beszélgetések Roger Scrutonnal

  Ludovika Egyetemi Kiadó
   
  E könyv Roger Scruton otthonában, a wiltshire-i Sunday Hill Farmon, 2015 márciusában tett három­napos látogatásom alkalmával folytatott beszélgetéseinket tartalmazza. A következőkben olvasható átfogó és meglehetősen személyes portré némileg új színben tünteti fel Scruton életét és pálya­futását. Bár a beszél­getéseink sora általában követi az időrendet, az életrajzi eseményekről gyakran áttérünk a gondolatokra, majd ­vissza. Reményeim szerint az olvasó így nemcsak Scruton gondolataiba nyer mélyebb betekintést, hanem az ezek hátterében álló kevéssé szokványos életútjába is. Végezetül e könyvet azzal a mondattal lehetne összegezni, amit Scruton szegezett nekem nem sokkal azután, hogy megérkeztem a Sunday Hill Farmra: -Nos, Mark, tehát eljött hozzám, hogy megmutassa a világnak, hogy végül is én is ember vagyok!- A beszélgetéseink tanúsítják azt a tényt, hogy Roger Scruton valóban ember, és még humoros is. És ezt nem én, hanem ő maga mutatja meg a világnak. (Részlet a kötet előszavából)Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 226 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789635314874EAN: 9789635314874

 • Rákosi Mátyás Kórház, Észak-Korea

  3 700 Ft
  -15%

  3 145 Ft
  Raktáron

  Rákosi Mátyás Kórház, Észak-Korea

  Ludovika Egyetemi Kiadó
   
  A koreai háború a phenjani és a szöuli rivális koreai kormányzatok összecsapásaként indult meg 1950 júniusának végén, de rövidesen kiterjedt nemzetközi konfliktussá változott. Magyarország az első volt a közép- és kelet-európai országok közül, amelyik egészségügyi csoportot küldött a koreai harctérre, ahol nyolc egymást váltó turnusban több mint 200 magyar orvos, nővér és egészségügyi munkatárs dolgozott 1950-től egészen 1957-ig. Az intézményt - amely hosszú ideig a Phenjan külterületén fekvő Mangjongdében, Kim Ir Szen szülőhelyén, később átmeneti jelleggel Hicshonban és Szongrimban, végül Szarivonban működött - először Rákosi Mátyás Kórháznak nevezték, majd 1956-ot követően Koreai Magyar Kórházként emlegették a hivatalos iratokban. A magyar orvoscsoportok nagyon fontos szerepet töltöttek be a két távoli nép tagjai közötti emberi kapcsolatok kialakításában, munkájuk emlékét máig egy kétnyelvű emlékoszlop őrzi a kórház kertjében. Jelen monográfia első számú célja az, hogy az elérhető források alapján rekonstruálja a magyar orvoscsoportok koreai tevékenységét, elsősorban magyar-koreai kapcsolattörténeti szempontból. A mű szerzője Korea-kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, jelenleg Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a Koreai Köztársaságban és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 176 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789635315376EAN: 9789635315376

 • Az áldozatkultúra sikertörténete

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Raktáron

  Az áldozatkultúra sikertörténete

  Századvég Kiadó
   
  Jason Manning PhD, szociológus a Nyugat-virginiai Egyetemen. Fő kutatási területe a társadalmi ellenőrzés és konfliktus, mint a sérelmek, a panaszkodás és az erkölcsi kultúrák. Emellett foglalkozik vallás- és tudományszociológiával is. Bradley Campbell PhD, a Kaliforniai Állami Egyetem szociológusa. Kutatási területe az erkölcsi és etnikai konfliktusok, valamint a mai campusokat jellemző összecsapások. A kötet a mai nyugati társadalmak közéleti konfliktusait elemzi, amelyek jellemzően erkölcsi konfliktusok, és amelyeket kultúrharcnak is szoktak nevezni. E konfliktusok a szerzők szerint az erkölcsi gondolkodás ütközéséből erednek: a becsület- és a méltóságkultúra ütközik az elmúlt években feltartóztathatatlanul nyomuló áldozatkultúrával. A nyugati világ egyetemeinek baloldali radikálissá válása régóta leírt jelenség, korábban azonban sokan úgy gondolták: ami az egyetemen történik, az ott is marad. Az elmúlt évtized közéleti vitáinak baloldali témái, követelései, jelszavai és ellenségképei az egyetemi világból eredtek. Az áldozatkultúra előfeltétele az egyenlőség és sokféleség, amelyek sérelme az igazságtalanság, aminek sérelme esetén az intézményes autoritáshoz (esetleg a nyilvánossághoz) fordulnak segítségért e kultúra hívei a panaszaikkal. E kultúra jellemző szavai a mikroagresszió, a védett tér (safe space) és a sokkfigyelmeztetés (trigger warning), a jellemző gyakorlata pedig az árulkodás, valamint az egyenlőségre és sokféleségre hivatkozó uralomvágy és intolerancia.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 436 oldalKötésmód: kartonált ragasztókötés visszahajló füllelISBN: 9786155164781EAN: 9786155164781

 • Trianon után

  2 490 Ft
  -15%

  2 117 Ft
  Raktáron

  Trianon után

  Századvég Kiadó
   
  A trianoni békeszerződés aláírásának centenáriuma alkalmából került sor 2020 őszén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Trianon és a történetírás, valamint a Társadalomtudomány, politikai gondolkodás és ideológia a két világháború közötti Magyarországon című tudományos tanácskozásra. Az előbbi konferencia arra kereste a választ, hogy a vesztes háború, majd a békeszerződés és annak nyomán a terület- és lakosságveszteség milyen módon gyakorolt hatást a történetírásra és az ahhoz kapcsolódó intézményrendszerre a párizsi békekonferenciától egészen a Kádár-korig. Az utóbbi tanácskozás középpontjában a két világháború közötti, tág értelemben vett politikai gondolkodás állt. Jelen kötetben az e két konferencián elhangzott előadások tanulmánnyá formált változataiból közlünk válogatást. Könyvünk három nagy fejezetre bomlik: az első lényegében a történetírással foglalkozik, részben eszmetörténeti és historiográfiai, részben intézménytörténeti oldalról; a második a politikai gondolkodás különféle aspektusait tárgyalja; végül a harmadik rész középpontjában írói életutak és korszakreprezentáns művek politikai-társadalmi vonatkozásai állnak.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 266 oldalKötésmód: kartonált ragasztókötés visszahajló füllelISBN: 9786155164880EAN: 9786155164880


Rács Lista