Rács Lista

 • Az Egyházról Magyarországon

  2 000 Ft
  -15%

  1 700 Ft
  Előrendelhető

  Az Egyházról Magyarországon

  Print Páros Bt
   
  A könyv egyháztörténeti dokumentumokat tartalmaz, bevezető tanulmánnyal. XIII. Leó pápa három enciklikát írt a magyaroknak. A három körlevél először jelenik meg egy kötetben. A Magyarok Nagyasszonya ünnepet elrendelő Vaszary Kolos körlevél először jelenik meg magyarul. A többi dokumentum prédikáció, levél szintén a magyar egyháztörténelem XIX. század végi eseményeit, összefüggéseit világítja meg.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 172 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9789636968328EAN: 9789636968328

 • Corpus Hermeticum

  1 999 Ft
  -15%

  1 699 Ft
  Raktáron

  Corpus Hermeticum

  Helikon Kiadó
   
  A Corpus Hermeticum egy feltehetően tudatosan szerkesztett válogatás, egy szöveggyűjtemény Hermész Triszmegisztosz tanításaiból, amely tizenhét görög nyelvű hermetikus dialógust tartalmaz. A kötetben a teológiai témájú értekezések mellett a kozmológiával és az embernek a világban elfoglalt helyével foglalkozó szövegeket egyaránt megtaláljuk, melyek a hermészi tanítások, a hermetikus filozófia megismeréséhez segítik hozzá az olvasót. A híres platonikus filozófus, Marsilio Ficino 14. századi latin fordításának köszönhetően a mű példátlanul sikeres lett, és nagy hatást gyakorolt a humanista gondolkodók jó részére, akik úgy vélték, hogy a hermetikus irodalommal a régóta elfeledett, hieroglifákba vésett egyiptomi bölcsességet ismerhették meg, ami valójában az isteni tudás letéteményese.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 180 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789634799412EAN: 9789634799412

 • A Pannonhalmi egyházmegye zsinatai

  3 200 Ft
  -15%

  2 720 Ft
  Raktáron

  A Pannonhalmi egyházmegye zsinatai

  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
   
  A Pannonhalmi Főapátsághoz - középkorba visszanyúló kiváltságai révén - egyházmegyéktől jogilag független egyházterület tartozik, amelynek hívei és papsága fölött a főapát gyakorol ordináriusi joghatóságot. Mindössze tizenöt plébániáját évszázadok óta bencés szerzetesek pasztorálják. Kötetünk e sajátos egyházjogi helyzettel bíró területi apátság (manapság világszerte alig tíz ilyen monostor létezik) lelkipásztori szolgálatának múltjába és zsinati jogalkotásába enged bepillantást. A rendi vezetés a pasztorációt esperes kinevezésével, koronagyűlésekkel, vizitációkkal és körlevelekkel irányította és ellenőrizte, a felmerülő problémákat pedig a rendi káptalanokon rendszeresen megvitatta és szabályozta. Az 1917-ben megjelent egyházi törvénykönyv azonban egyházmegyei zsinat összehívását is szükségessé tette. Az 1926. és 1940. évi zsinatok a rendi káptalannal egy időben, attól elkülönülve üléseztek. Előbbit nem tartotta számon a történetírás, hiszen csak utóbbin született egyházmegyei törvény-könyv. A zsinati dokumentumok összegyűjtését és elemzését "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései 1790-2010" című OTKA-program keretében Dénesi Tamás pannonhalmi levéltár-igazgató végezte el.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 372 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789634162575EAN: 9789634162575

 • Bevezetés a vallás lélektanába

  2 300 Ft
  -25%

  1 725 Ft
  Raktáron

  Bevezetés a vallás lélektanába

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Kühár Flóris OSB (Pártosfalva, 1893. július 5. - Budapest, 1943. november 26.) római katolikus pap, bencés szerzetes, teológiai és filozófiai író, egyetemi tanár. A szerző könyvében bemutatja az ember viszonyát a hit és a vallás világában: - az ősi ember irányultsága a szellemi világ felé, - a vallásos élmények lélektani hatása, - a vallás és a teológia, - a valláslélektan jelentősége.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 206 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155984891EAN: 9786155984891

 • Egyetemes vallástörténet I.

  2 800 Ft
  -25%

  2 100 Ft
  Raktáron

  Egyetemes vallástörténet I.

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Tíz évvel ezelőtt jelent meg a Bevezetés a vallás lélektanába című munkám, melyet 1930-ban A vallásbölcselet főkérdései követett. Mind a kettő föltételezte az egyetemes vallástörténetet, mint alapvetést, melyre a vallásnak lélektani és bölcseleti vizsgálata ráépít. Az I. kötet tartalma: ősnépek, őstörténelem, kihalt kultúrák. A II. kötet tartalma: Nyugat és Kelet, Ó- és ÚjszövetségKiadás éve: 2020Oldalak száma: 343 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155984471EAN: 9786155984471

 • Egyetemes vallástörténet II.

  2 800 Ft
  -15%

  2 380 Ft
  Raktáron

  Egyetemes vallástörténet II.

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Tíz évvel ezelőtt jelent meg a Bevezetés a vallás lélektanába című munkám, melyet 1930-ban A vallásbölcselet főkérdései követett. Mind a kettő föltételezte az egyetemes vallástörténetet, mint alapvetést, melyre a vallásnak lélektani és bölcseleti vizsgálata ráépít. Az I. kötet tartalma: ősnépek, őstörténelem, kihalt kultúrák. A II. kötet tartalma: Nyugat és Kelet, Ó- és ÚjszövetségKiadás éve: 2020Oldalak száma: 398 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155984488EAN: 9786155984488

 • A pápák története

  4 600 Ft
  -15%

  3 910 Ft
  Raktáron

  A pápák története

  Jezsuita Kiadó
   
  A kötet a nyugati világ leghosszabb ideje fennálló intézményéről szól, amelynek jelentősége ma viszont szinte nagyobb, mint valaha. A pápák a nyugati világ elmúlt kétezer évének gyakorlatilag valamennyi nagy drámájában szerepet, sőt gyakran főszerepet játszottak. Napjainkban címlapokon jelennek meg, II. János Pálról pedig időnként úgy beszélnek, mint az évszázad emberéről. A pápaságot, amelynek gyökerei egészen Szent Péterig, Jézus apostolainak vezetőjéig nyúlnak vissza, ma Ferenc pápa testesíti meg. Ő a 266. azok sorában, akikkel kapcsolatban ma általánosan elismerik, hogy jogosan mondták magukat Péter utódjának. Néhányan közülük szentek voltak, mások bűnösök. Még a szent pápáknak is létezett sötét oldaluk. Ez a könyv nem azért beszéli el a történetüket, hogy megvédje vagy elítélje a pápákat és cselekedeteiket, hanem azért, hogy világossá tegye, miként alakult ki a pápaság intézménye.Kiadás éve: 2020Oldalak száma: 320 oldalKötésmód: keménytábla, védőborítóISBN: 9789634420316EAN: 9789634420316

 • Általános vallástörténet II/1. kötet

  4 750 Ft
  -15%

  4 038 Ft
  Raktáron

  Általános vallástörténet II/1. kötet

  Nemzeti Örökség
   
  E kötetben a biblián kívüli vallások történetét veszi kézhez a szíves olvasó. Régen érzett hiány hazai irodalmunkban s közelebbről éppen teológiai irodalmunkban, hogy nem rendelkeztünk olyan munkával, melyből a vallás egyetemes életének a bibliai vallások körén kívül eső terjedelmesebb szakaszát ismerhettük volna meg. Ami vallástörténeti jellegű tanulmány, részletesebb mű eleddig hazánkban magyar nyelven megjelent, az vagy középiskolai tankönyv volt, vagy részlettanulmány akart lenni, de egyik sem bizonyult olyan vezérfonalnak, melyből szakemberek és művelt közönség egyaránt kielégítő és megbízható tájékoztatást nyerhetett volna a vallás történeti élete felől. A nagyenyedi teológiai akadémia egykori híres professzora. A szerző az vallások keletkezésétől az ősvallásokig, a mágikus világkép kialakulásáig, a sámán és táltos hitrendszer megjelenéséig, a magyar ősvallás elemeiig bemutatja a hitrendszerek fejlődését. Kiadás éve: 2021 Oldalak száma: 405 oldal Kötésmód: puhatáblás, ragasztókötött ISBN: 9786156189455 EAN: 9786156189455

 • Általános vallástörténet II/2. kötet

  5 250 Ft
  -15%

  4 463 Ft
  Raktáron

  Általános vallástörténet II/2. kötet

  Nemzeti Örökség
   
  E kötetben a biblián kívüli vallások történetét veszi kézhez a szíves olvasó. Régen érzett hiány hazai irodalmunkban s közelebbről éppen teológiai irodalmunkban, hogy nem rendelkeztünk olyan munkával, melyből a vallás egyetemes életének a bibliai vallások körén kívül eső terjedelmesebb szakaszát ismerhettük volna meg. Ami vallástörténeti jellegű tanulmány, részletesebb mű eleddig hazánkban magyar nyelven megjelent, az vagy középiskolai tankönyv volt, vagy részlettanulmány akart lenni, de egyik sem bizonyult olyan vezérfonalnak, melyből szakemberek és művelt közönség egyaránt kielégítő és megbízható tájékoztatást nyerhetett volna a vallás történeti élete felől. A nagyenyedi teológiai akadémia egykori híres professzora. A szerző az vallások keletkezésétől az ősvallásokig, a mágikus világkép kialakulásáig, a sámán és táltos hitrendszer megjelenéséig, a magyar ősvallás elemeiig bemutatja a hitrendszerek fejlődését. Kiadás éve: 2021 Oldalak száma: 462 oldal Kötésmód: puhatáblás, ragasztókötött ISBN: 9786156189462 EAN: 9786156189462

 • A magyar Pálosrend története I.

  3 700 Ft
  -15%

  3 145 Ft
  Raktáron

  A magyar Pálosrend története I.

  Nemzeti Örökség
   
  A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend. Kisbán Emil két kötetes monográfiájában az alábbi gondolatokkal vezeti be művét: "Történelmünk tanúsága szerint hazánkat a kard szerezte meg, de a kereszt tartotta fenn. A pálosok a keresztben való hitet, s a nyomában fakadó kultúrát, a doctrina Christianat hirdették és terjesztették minden módon, a korok más-más szükséglete szerint. A XIV. és XV. század véres harcaiban éppúgy teljesítették szent kötelességüket, mint a kultúra nyugalmának békés éveiben. Fennállásuk első idejében, abban a korszakban, midőn a pálosok remetekolostorokban éltek s hivatásuk az elmélyült meditáció volt. Európát s egyben hazánk földjét zavaros belső harcok, vagy ellenséges vad hordák pusztításai tépdesték. A pálos szerzetes kilépett magányából és kardjával és imádságával küzdött Mária országáért a pogány és az eretnekek ellen. Nemzetünk büszkesége, drágagyöngye volt a rend ezekben a századokban." Könyvünk az 1940-es kiadás hasonmása. Az I. kötet 1225-1711-ig mutatja be a rend történetét. Kiadás éve: 2021 Oldalak száma: 361 oldal Kötésmód: puhatáblás, ragasztókötött ISBN: 9786156189875 EAN: 9786156189875

 • A magyar Pálosrend története II.

  3 900 Ft
  -15%

  3 315 Ft
  Raktáron

  A magyar Pálosrend története II.

  Nemzeti Örökség
   
  A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend. Kisbán Emil két kötetes monográfiájában az alábbi gondolatokkal vezeti be művét: "Történelmünk tanúsága szerint hazánkat a kard szerezte meg, de a kereszt tartotta fenn. A pálosok a keresztben való hitet, s a nyomában fakadó kultúrát, a doctrina Christianat hirdették és terjesztették minden módon, a korok más-más szükséglete szerint. A XIV. és XV. század véres harcaiban éppúgy teljesítették szent kötelességüket, mint a kultúra nyugalmának békés éveiben. Fennállásuk első idejében, abban a korszakban, midőn a pálosok remetekolostorokban éltek s hivatásuk az elmélyült meditáció volt. Európát s egyben hazánk földjét zavaros belső harcok, vagy ellenséges vad hordák pusztításai tépdesték. A pálos szerzetes kilépett magányából és kardjával és imádságával küzdött Mária országáért a pogány és az eretnekek ellen. Nemzetünk büszkesége, drágagyöngye volt a rend ezekben a századokban." Könyvünk az 1940-es kiadás hasonmása. Az II kötet 1711-1786-ig mutatja be a rend történetét. Kiadás éve: 2021 Oldalak száma: 478 oldal Kötésmód: puhatáblás, ragasztókötött ISBN: 9786156189882 EAN: 9786156189882

 • Imáitokba ajánljuk magunkat

  4 200 Ft
  -20%

  3 360 Ft
  Raktáron

  Imáitokba ajánljuk magunkat

  Jezsuita Kiadó
   
  "Az 1920-as évek elején a magyar jezsuiták önálló külmissziót vállaltak. Bő két évtized alatt negyven hithirdető érkezett Kínába. A misszió iránti érdeklődés és támogatási kedv felkeltése és fenntartása érdekében a hithirdetők rendszeres kapcsolatban álltak rendtársaikkal és a jótevőkkel. A levelek őszintén mutatják be a missziós élet minden szépségét és nehézségét. A kínai hétköznapok olyan részletei tárulnak fel, amelyek hozzájárulnak a misszió és Kína történetének jobb megismeréséhez. A misszió teljes levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Jezsuita Kiadó közös kiadásában jelent meg, Vámos Péter szerkesztésében." Kiadás éve: 2019 Oldalak száma: 823 oldal Kötésmód: kemény kötés ISBN: 9789634161431 EAN: 9789634161431

 • Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben

  3 400 Ft
  -15%

  2 890 Ft
  Raktáron

  Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben

  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
   
  Veszprémben a középkori előzmények után több egyházmegyei zsinatot és tanácskozást rendeztek a 19-20. század folyamán. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár iratanyagából válogatott források megvilágítják az egyes gyűlések összehívásának hátterét és lebonyolításuk menetét, a határozatok pedig az egyházszervezet korabeli működésére vetnek fényt. Mi minden történt az 1848-as egyházmegyei tanácskozás és az 1996. évi főegyházmegyei zsinat között hazánkban és a magyar egyházban? Két szabadságharc véres leverése, két vesztes háború, mindezek súlyos következményei, majd magyar egyházunk vaskalitkába zárása 45 éven keresztül, és a szabadulás utáni suta szárnypróbálgatás. A világegyházban - a teljesség igénye nélkül - az egyház világi hatalmának teljes elveszítése, a pápák útmutatásai a 19. század végén és a 20. században az enciklikák által, majd a II. Vatikáni Zsinat. Mindezek tükröződnek a helyi zsinatokat előkészítő tanácskozásokban és a zsinati határozatokban. A kötetben közölt dokumentumokat Gárdonyi Máté főiskolai tanár gyűjtötte össze és dolgozta fel "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései 1790-2010" című OTKA-program keretében.Kiadás éve: 2017Oldalak száma: 360 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789634160526EAN: 9789634160526

 • Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1933-1947

  3 200 Ft
  -15%

  2 720 Ft
  Raktáron

  Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1933-1947

  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
   
  Az országos katolikus nagygyűlések kiemelkedő szerepet játszottak a 20. század katolikus közéletében. E nagygyűlések forrásait tartalmazó sorozat harmadik része az 1933 és 1947 közötti időszakba enged betekintést. Jelen kötet nyolc katolikus nagygyűlésen és a Nemzeti Mária Kongresszuson elhangzott legfontosabb beszédek szövegét tartalmazza, valamint függelékként Esty Miklósnak, Serédi Jusztinián hercegprímás bizalmasának a nagygyűlésekről szóló naplófeljegyzéseit. A kötetben közölt források a magyar történelem egyik fordulatos, válságokkal teli, sőt vészterhes időszakának dokumentumai, amelyek tükrözik a katolicizmus vezetőinek álláspontját az 1930-as és 1940-es évek számos nemzeti és egyházi problémájáról, többek között a totális államról, a szociális kérdésről és a polgári házasságról. Ebben az időszakban a katolikus nagygyűlések nemcsak egy önmagában álló kongresszusnak és tömegrendezvénynek számítottak, hanem a nagygyűléseket 1933-tól rendező Actio Catholica munkaéveinek látványos megnyitásául is szolgáltak. A forráskiadványt haszonnal forgathatják történészek, teológusok és a korszak egyháztörténelme iránt érdeklődők.Kiadás éve: 2017Oldalak száma: 432 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789634160465EAN: 9789634160465

 • A pogány magyarok vallása

  2 800 Ft
  -15%

  2 380 Ft
  Raktáron

  A pogány magyarok vallása

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Kállay Ferencz (1790-1861): A pogány magyarok vallása című műve először 1861-ben jelent meg. Mint tudós tevékenyen részt vett a korszak őstörténeti kutatásaiban is. Abban az időben, amikor Ipolyi Arnold: Magyar mythologia című műve már hozzáférhető volt és próbálta bizonyítani a magyar hagyomány és ősvallás meglétét, ez indította Kállayt arra, hogy behatóan foglalkozzon a témával a vallás, a nyelvtörténeti összehasonlító filológia, a mitológia és más tudományok területén. Műve tükrözi a XIX. század tudósainak nézetét a magyar őstörténet és ősvallás megismerésének vágyát.Kiadás éve: 2017Oldalak száma: 332 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155496790EAN: 9786155496790

 • A magyar ősi hitvilág

  2 750 Ft
  -15%

  2 338 Ft
  Raktáron

  A magyar ősi hitvilág

  Hermit Könyvkiadó Bt.
   
  Solymossy Sándor azon néprajztudósok közé tartozik, akik a magyar ősvallás gyökereit kutatták, annak ellenére, hogy a maga korában szinte lehetetlennek látták ősi hitvilágunk feltérképezését és bizonyítását. A szerző felfigyelt arra, hogy a népi mondókák, a népmesék, a népdalok, a szokások számtalan az ősi hitvilággal összefüggő eleme fellelhető. Ennek bizonyításaként született A magyar ősi hitvilág című tanulmánya, mely először A magyarság néprajza című 4 kötetés műben jelent meg először.Kiadás éve: 2017Oldalak száma: 237 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786155496806EAN: 9786155496806

 • A Szombathelyi egyházmegye zsinatai

  3 200 Ft
  -15%

  2 720 Ft
  Raktáron

  A Szombathelyi egyházmegye zsinatai

  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
   
  Az 1777-ben alapított szombathelyi püspökség történetében három egyházmegyei szinódusra került sor. Az 1821-ben tartott első egyházmegyei gyűlés a jozefinista egyházpolitikával való szakításon túl a társadalom erkölcstelenségével és elvallástalanodásával is szembe akart szállni. Az egyházmegyei gyűlésre az 1822. évi nemzeti zsinatot előkészítő konzultációk részeként került sor: eredményeit - a többi egyházmegye szinódusainak vagy papi gyűléseinek javaslataihoz hasonlóan - felhasználták a nemzeti zsinat határozatainak megfogalmazásakor. Ezt követően csak 1927-ben gyűlt össze az egyházmegye papsága a következő zsinatra, amelynek legfontosabb feladata a trianoni béke után megcsonkított egyházmegye kormányzatának és hitéletének reformja és egy új egyházmegyei törvénykönyv megalkotása volt. Bár a Codex Iuris Canonici tízévenkénti zsinattartást írt elő, a következő évtizedek nem kedveztek a rendelkezés betartásának. Így csak a rendszerváltás után ülhetett össze megint a zsinat 1998-ban. Az időközben jelentősen megváltozott társadalmi környezet és a II. vatikáni zsinat által elindított egyházi reformok miatt ismét elodázhatatlanná vált az egyházmegye megújítása. A kötetben közölt három zsinat dokumentumainak összegyűjtését és elemzését "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései 1790-2010" című OTKA program keretében Bakó Balázs, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ oktatója végezte el.Kiadás éve: 2017Oldalak száma: 488 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789634160601EAN: 9789634160601

 • A keresztény vallás megszületésének története

  3 890 Ft
  -15%

  3 307 Ft
  Raktáron

  A keresztény vallás megszületésének története

  Ad Librum Kft.
   
  A keresztény vallás történetét a történetiség szempontjából kutató elemzések kevés figyelmet fordítanak annak az értelmezésére, hogy mely események bekövetkezése indította útjára a keresztény vallást, illetve hogy miért Jézus vált a Krisztussá a keresztény emberek szemében. Az eseményeknek ilyen célú történeti megközelítése azonban tudományos szempontból megkerülhetetlen. Ez a könyv megkísérli értelmezni azt, hogy történeti szempontból mely események vezettek el a keresztény vallás megszületéséhez és Jézus kiválasztottá válásához. Megoldást keres arra, hogy ezek az események és az Újszövetségi kor eseményei milyen időpontokban következtek be a keresztény időszámítás szerint. Ezen kívül nagy vonalakban végigkíséri, hogyan vált a keresztény vallás világvallássá.Kiadás éve: 2014Oldalak száma: 157 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9786155110719EAN: 9786155110719

 • A misztikus teológia alapjai

  2 500 Ft
  -15%

  2 125 Ft
  Raktáron

  A misztikus teológia alapjai

  Magánkiadás
   
  Ez a könyv nem száraz tudományoskodó könyv, hanem a misztika iránt érdeklődőknek és a mai világunkban jelenlévő szellemi út/irányzat megvalósítóinak íródott azzal a célzattal, hogy az igazat megismerjék és összefüggéseiben meg tudják érteni, tanulni. A könyv leginkább Avilai Szent Teréz misztikájára épült és az egész könyv az Ő Istenhez elérő misztikus életének a megvalósításával, valamint annak adaptálásával foglalkozik, amit hasznossá kívánok tenni a mai korunk emberére nézve is.Kiadás éve: 2013Oldalak száma: 208 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789630870825EAN: 9789630870825

 • Martin Bucer - Egy reformátor és a kor, amelyben élt

  2 900 Ft
  -15%

  2 465 Ft
  Raktáron

  Martin Bucer - Egy reformátor és a kor, amelyben élt

  Kálvin Kiadó
   
  Martin Bucer (1491–1551) a svájci reformáció egyik jelentős alakja, nemcsak a német, hanem az európai egyháztörténet egyik legfontosabb és legnagyobb hatású személyisége. Egyszerre volt teológus, egyházi személyiség, politikus és keresztyén. A kötet korával és az őt körülvevő világgal együtt mutatja be, mint olyan embert, aki a késő középkor feltételeiben és struktúráiban gyökerezett, aztán belesodródott a 16. századi nagy szellemi, társadalmi és politikai átalakulásba. Martin Greschat a Gießeni Justus Liebig Egyetem nyugalmazott egyháztörténet-professzora. (A kiadvány megjelenését támogatta a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány.)Kiadás éve: 2011Oldalak száma: 336 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789635581801EAN: 9789635581801

 • Orosz és lengyel messianizmusok

  3 900 Ft
  -15%

  3 315 Ft
  Raktáron

  Orosz és lengyel messianizmusok

  Attraktor
   
  A könyv három, formálisan különálló, de tematikusan szorosan összefüggő, kerek egészet alkotó tanulmányból áll. Mindegyik arról szól, hogyan reagáltak a XIX. századi orosz gondolkodók a "katolikus kihívásra". Mindegyik azt a tézist dokumentálja, hogy ezek a reakciók - legyenek pozitívok vagy negatívok - rendkívül fontos hozzászólások voltak ahhoz a nagy vitához, amelyet az orosz nemzeti identitásról és az orosz történelem értelméről folytattak.Kiadás éve: 2007Oldalak száma: 418 oldalKötésmód: fűzveISBN: 9789639580824EAN: 9789639580824

 • A vallás rövid története

  3 800 Ft
  -15%

  3 230 Ft
  Rendelhető

  A vallás rövid története

  Kossuth Kiadó
   
  E könyv az ősidőktől napjainkig mutatja be a vallás sokféle megnyilvánulását, rendkívül tömören és olvasmányosan ragadja meg az egyes vallások alapvető lényegét. A kötet nemcsak a közismert világvallásokat (hinduizmus, buddhizmus, zsidóság, kereszténység, iszlám) tárgyalja, hanem a kisebb, kevésbé ismert hitelveket is, például a dzsáinizmust, a zoroasztrizmust vagy a modern egyházakat és szektákat, így például a hetednapi adventistákat, jehovistákat, scientológusokat stb. A legtöbb vallástörténeti összefoglalóval ellentétben nem kronologikusan, az egyes vallásokat külön-külön tárgyalva teszi ezt, hanem problémacentrikusan, a különböző vallások eltérő nézőpontjaira, az emberen túli abszolútum különféle megragadási kísérleteire helyezi a hangsúlyt. Legfőbb kérdésfeltevése a vallás mibenlétére irányul, valamint azt vizsgálja, hogy az egyes korszakok és kultúrák milyen módokon kérdeztek rá az isteni lényegre, hányféleképpen és milyen perspektívákból igyekeztek válaszokat találni a világ működésének és működtetőjének problémájára. A mű külön érdekessége, hogy a vallás lehetséges jövőjét is vizsgálja, és olyan, napjainkban speciálisan aktuális kérdéseket is érint, mint például a fundamentalizmus problémája.Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 288 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789630992770EAN: 9789630992770

 • A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története

  6 500 Ft
  -15%

  5 525 Ft
  Rendelhető

  A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története

  Históriaantik Könyvesház
   
  A neves egyháztörténész műve a főpapság végrendelkezési jogának kialakulását tekinti át a középkortól kezdve. Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 310 oldalKötésmód: kemény kötésbenISBN: 2050000050541EAN: 5990000047215

 • A XI. és XII. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya

  6 500 Ft
  -15%

  5 525 Ft
  Rendelhető

  A XI. és XII. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya

  Históriaantik Könyvesház
   
  Karácson Imre egyházi jogtörténeti munkája az árpád-kori magyarországi egyházi zsinatok történetét dolgozza fel. Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 137 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 5992400000719EAN: 5992400000719

 • A Dunántúli Református Egyházkerület története I.

  9 900 Ft
  -15%

  8 415 Ft
  Rendelhető

  A Dunántúli Református Egyházkerület története I.

  Históriaantik Könyvesház
   
  Két egyházkerület, a felső-dunamelléki és a veszprémi vagy másnéven dunántúli egyesülésével 1734-ben kialakult Dunántúli Református Egyházkerület történetét dolgozta fel Thury Etele teológus a jelen kötetben. Thury Etele.– Pápa : [Dunántúli Református Egyházkerület], 1908. Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 507 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 2050000044557EAN: 5992400002368

 • A karthausiak Magyaroszágban

  9 900 Ft
  -15%

  8 415 Ft
  Rendelhető

  A karthausiak Magyaroszágban

  Históriaantik Könyvesház
   
  A Karthauzi rend Ordo Cartusiensis, egy római katolikus félremete rend, amelyet Kölni Szent Brúnó alapított. A rend magyarországi kolostorainak történetét, Dedek Crescens Lajos írta meg. Az előszót Fraknói Vilmos írta. Kiadás éve: 2012Oldalak száma: 254 oldalKötésmód: kemény kötésbenISBN: 2050000066993EAN: 2050000066993

 • A református egyház története I-II. (1608–1715)

  5 900 Ft
  -15%

  5 015 Ft
  Rendelhető

  A református egyház története I-II. (1608–1715)

  Attraktor
   
  A Kolozsvári Protestáns Teológia professzorának alapműve a magyar protestantizmus históriájáról, az ellenreformáció korától a Rákóczi szabadságharc bukásáig. Részletesen tárgyalja a kort, benne a vallást, az egyházat, a szellemi áramlatokat. Az egyházi élet, irodalom, tudományosság, iskolázás stb. mind részletesen kifejtve. A XX. század egyik legnagyobb magyar vallástörténeti vállalkozása. Első megjelenés, eddig kéziratban lappangott.Kiadás éve: 2008Oldalak száma: 937 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789639580954EAN: 2016100061696

 • A Szent Hegy titka

  3 900 Ft
  -20%

  3 120 Ft
  Bizonytalan

  A Szent Hegy titka

  JEL-Odigitria Kiadó
   
  Sziluán atya, az orosz származású áthoszi szerzetes, a XX. századi ortodox keresztény spiritualitás kivételes alakja, akinek személyes vallomásként megörökített tanításai a nyugati egyházban Szent Ágostonéhoz hasonlíthatók. Áthoszi Sziluán a XX. századi ortodox keresztény lelkiség kiemelkedő alakja. Egyszerű orosz földművesek gyermeke volt, aki a falusi iskolában mindössze két osztályt végzett el. Görögországba, az Áthosz-hegyre ment, szerzetes lett, és élete végéig ott is élt. Lelki életének valódi mélysége csak kevesek előtt mutatkozott meg élete során. Szofronyij apát, e könyv szerzője Áthoszi Sziluán tanítványa volt. 1896-ban született a cári Oroszországban, ortodox keresztény szülők gyermekeként. Eredeti hivatását tekintve festőművész, aki ifjúkori távol-keleti vallási keresések után tért vissza a kereszténység élő, személyes Istenéhez. 1921-ben Franciaországba emigrált, és Párizsban telepedett le. Beiratkozott a Szent Szergij Ortodox Teológiai Intézetbe, majd az Áthosz-hegyre ment, ahol több mint húsz évet töltött. Csak rövid időre szándékozott visszatérni Franciaországba, hogy Áthoszi Sziluánról szóló könyvét megírja, ám a nehéz életkörülmények, és az ezt követő súlyos, maradandó betegség már nem tette lehetővé, hogy viszontláthassa áthosz-hegyi remetebarlangját. A kivételes aszkéta, gyóntató, számos lelki témájú könyv szerzője az általa alapított essexi Keresztelő Szent János monostorban hunyt el 1993-ban. Ebben a két részből álló könyvében lelkiatyja, Áthoszi Sziluán, a szent életű áthoszi "öreg" életrajzát és tanítását, valamint a tanítvány által összegyűjtött s kiadott vallomásait tartja kezében az olvasó. Tartalomjegyzék: A fordító előszava Előszó Első rész Sziluán sztarec élete és tanításai I. Gyermekkor és ifjúkor Katonaévek II. Megérkezés a Szent Hegyre III. Szerzetesi küzdelmek IV. A sztarec külseje. Vele folytatott beszélgetések V. A sztarec tanítása Hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát? Az engedelmesség A Szent Hagyomány és a Szentírás Isten Neve A sztarec gondolataiból: a növényekről és az állatokról A világ szépsége Az istentiszteletről Az ember krisztusi hasonlóságáról Isten kereséséről A felebarátunkhoz fűződő kapcsolatról A spirituális világ egységéről és a szentek nagyságáról A világ spirituális látásáról A világ megismerésének két formája A kegyelem és illúzió jeleiről Gondolatok a szabadságról Az ember személyes viszonya a személyes Istenhez Az ellenség szeretetéről A jó és a rossz megkülönböztetése Az Egyház útja A keresztény szeretet és az emberi igazságosság különbségéről A sztarec szakadatlan imája VI. A belső csendességről és a tiszta imáról Az ima három formája A kísértő gondolatról A csendesség alapja a krisztusi parancsolat: Szeresd Istenedet teljes elmédből és teljes szívedből Az értelem csendjének antropológiai alapja Az örökkévalóság megtapasztalása A lelki élet kezdete: harc a szenvedélyekkel VII. A képzelet fajtáiról és a vele szemben folytatott küzdelemről VIII. Az éleslátásról és egyes fajtáiról IX. A nem teremtett isteni fényről és szemlélésének formáiról Az Istenhez hasonló szenvedélymentességről A "mindent levetés homálya" X. A kegyelemről és az általa érlelt dogmatikus léttudatról XI. Lelki megpróbáltatások XII. "Tartsd elmédet a pokolban, és ne ess kétségbe" XIII. Isten igéjéről és a teremtmény lehetőségeinek végső határairól A világért mondott imádság jelentőségéről Az utolsó szó XIV. A sztarec elhunyta XV. A sztarec emléke Utószó Második rész Sziluán sztarec írásai Bevezetés I. Vágyódás Isten után II. Az imáról III. Az alázatról IV. A békéről V. A kegyelemről VI. Isten akaratáról és a szabadságról VII. A bűnbánatról VIII. Isten megismeréséről IX. A szeretetről X. Isten gyermekei vagyunk, és hasonlítunk az Úrhoz XI. Isten Anyjáról XII. A szentekről XIII. A lelkipásztorokról A gyóntatókról XIV. A szerzetesekről A monostor intézőjéről XV. Az engedelmességről XVI. A lelki harcról A nagy tudomány XVII. A kísértő gondolatokról és az illúzióról XVIII. Ádám siralmai XIX. Az átélt tapasztalatokról, illetve az aszkétákkal való néhány találkozásról és beszélgetésről Kronstadti János atya Sztratonyik atya Egy fiatal szerzetes A sas és a kakas Beszélgetések gyermekekkel XX. Aszketikus gondolatok, tanácsok és feljegyzések Gondolatok a halálrólEredeti név: PRENODOBNIJ CILUAN AFONCKIJKiadás éve: 2022Oldalak száma: 512 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9789635350506EAN: 9789635350506

 • Három pápa magyar írnoka

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Bizonytalan

  Három pápa magyar írnoka

  Napkút Kiadó
   
  Bencés szerzetes, pap és tanár. A három hivatás egységgé formálódik Somorjai Árpád, szerzetesi nevén Ádám atya életében. A vele folytatott beszélgetés során a három hivatás - küldetés - nagyszerűsége és szépsége egyaránt feltárul. A történelem-német szakos tanár természetéből következően mindvégig higgadtan, tárgyilagosan emlékezik vissza családja és a maga élettörténetére, s fogalmazza meg szerzetespapként és tanárként, pedagógushoz és lelkipásztorhoz illő tapintattal azokat a bölcsességeket, amelyeket érdemes az olvasóknak és különösen a fiataloknak megszívlelniük. Ádám atya vallomásának külön erénye az őszinte hangvétel; amikor nehéz helyzetekről beszél, akár az önkritika erejével, vagy éppen bírálatot fogalmaz meg, az értelemre apellál és a jobbító szándék vezérli. Közben megismerhetjük ritkaságszámba menő pályafutását, amelynek során évtizedeken át dolgozott a világegyház központjában, a Szentszék Államtitkárságán. S mindvégig "hódolt" - és ma is folytatja ezt - a legújabbkori egyháztörténeti kutatásoknak és annak az önzetlen szenvedélyének, hogy segítse mások értékes írásainak megjelentetését.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 312 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9786156283191EAN: 9786156283191

 • Az erdélyi egyházak ezeréves együttélésének szinopszisa

  2 990 Ft
  -15%

  2 542 Ft
  Bizonytalan

  Az erdélyi egyházak ezeréves együttélésének szinopszisa

  L'Harmattan Kiadó
   
  A szerző az erdélyi egyházi viszonyokat és egyházközi kapcsolatokat vizsgálja a középkortól a 20. századig, végigkísérve az egyes felekezetek történeti fejlődésének szakaszait, a felekezeti erőviszonyok alakulását, versengését. Mindeközben különös hangsúlyt fektet azon események és folyamatok részletes vizsgálatára, amelyek bármely részt vevő fél identitásának, biztonságérzetének sérülésével jártak - és amelyek a későbbi évszázadok során gyakran további ellenségeskedést szültek etnikumok, felekezetek és egyházak között. Ugyanakkor koronként bemutatja azokat az időről-időre jelentkező kezdeményezéseket is, amelyek épp e sebeket igyekeztek enyhíteni, keresve a konfliktuson átívelő, összekötő, közeledést elősegítő pontokat. Lukács Olga a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem tanáraként és a nemzetközi Healing of Memories (HoM) - Emlékek gyógyítása projekt tudományos munkatársaként szerzett többéves tapasztalatára építve törekszik a témához kapcsolódó szakirodalmi nézőpontok szintézisére, illetve e sajátos munkamódszert alkalmazva az eltérő történelemszemléletek és narratívák között feszülő ellentétek feloldására. E megközelítés felvállalt célja, hogy a mindenkori másik, a megbántott fél történelemszemléletét is hangsúlyozza a tudományos diskurzusban, ezáltal is osztozzon annak fájdalmában, oly módon, hogy az lehetőséget adjon a különböző felekezetek számára egymás történelemszemléletének átélésére. Talán e könyv is hozzájárulhat ahhoz, hogy minden Erdélyben élő nemzetiség és keresztyén felekezet átérezhesse saját felelősségét egy élhető és megbékélt jövő kialakításában.Kiadás éve: 2020Oldalak száma: 244 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789634146919EAN: 9789634146919

 • A keresztény vallás megszületésének története

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Bizonytalan

  A keresztény vallás megszületésének története

  Ad Librum Kiadó
   
  Második, javított és bővített kiadás Mi mikor történt a kereszténység hajnalán? Valóban igaz-e az, ami eddig általánosan elfogadott volt? A természettudományos szempontokat figyelembe véve mely események vezettek a keresztény vallás kialakulásához? A kötet matematikai levezetéseken és csillagászati adatokon alapuló megközelítése többek között az alábbi új eredményekhez vezet: - a keresztény vallás megszületését a Jézus kereszthalálakor bekövetkezett földrengés jelensége váltotta ki; - a Jézus megszületésekor feltűnt "betlehemi csillag" valójában a Nagy Heródes király halálát megelőző holdfogyatkozás volt; - a Máté-evangéliumban leírt "csecsemőgyilkosságok" eseménye azonos a Nagy Heródes király által elfojtott lázadásban részt vevő tanítványok kivégzésével. A kötet nem kevesebbet ígér, mint kétezer éves rejtélyek régóta keresett megoldását.Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 240 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9786155758447EAN: 9786155758447

 • Hitre, tudásra

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Bizonytalan

  Hitre, tudásra

  Piarista Rend Magyar Tartománya
   
  A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában 2017. november 15. és 2018. február 28. között megrendezett kiállítás katalógusának második kötete. Hosszú leírás: A Piarista Rend alapításának 400. és a budapesti Piarista Gimnázium alapításának 300. évfordulója alkalmából a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában 2017. november 15. és 2018. február 28. között megrendezett jubileumi kiállítás katalógusának második, az elsőhöz hasonlóan gazdagon illusztrált kötete. Ez a kötet is 16 tanulmányt tartalmaz a piarista muzeális gyűjtemények történetéről, művészetükről, zenéjükről, Kodály Zoltánról, Sík Sándorról, Erdősi Imréről, Tomek Vincéről, az önképzőkörökről, színjátszásról, cserkészetről, vitorlázásról, piarista humorról és a pesti piarista házakról. Mindehhez 206 illusztrált leírás kapcsolódik a kiállításon bemutatott tárgyakról, többek között reneszánsz műkincsekről, ereklyékről, kottákról, kéziratokról, kitüntetésekről, órákról, pipákról, kódexekről, ex libris-ekről, étkészletekről, boroscímkékről, építészeti tervrajzokról, bábokról, színlapokról, cserkészemlékekről, makettekről és karikatúrákról. Tartalomjegyzék: 8. Rajzterem (Műgyűjtés, festészet, rajz); 9. Kórus (Ének és zene); 10. Íróasztal (Költészet és irodalom); 11. Rendházon kívül (Közéleti szerepvállalás); 12. Rendház (Szerzetesi élet); 13. Színház (Színjátszás); 14. Csónakház (Cserkészet és víziélet); 15. Társalgó (Humor); 16. Tervtár (Építészet); 17. Piarista utca (A pesti piarista házak)Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 732 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9786155934032EAN: 9786155934032


Rács Lista