Rács Lista

 • Munkaviszony megszüntetése - Rendes és rendkívüli felmondás

  6 195 Ft
  -15%

  5 266 Ft
  Előrendelhető

  Munkaviszony megszüntetése - Rendes és rendkívüli felmondás

  Complex Kiadó
   
  A kötet 80 bírósági döntést tartalmaz a rendes és rendkívüli felmondás témaköréből. A szerkesztő a Legfelsőbb Bíróság bírájaként a Legfelsőbb Bíróság adatbázisából válogatott. Az egyes ítéletek az ügy kapcsán kialakított tömör elvi megállapításon túlmenően összegzést is tartalmaznak. A szövegek könnyen áttekinthetőek, és elkülönítve tartalmazzák a keresetre, a tényállásra vonatkozó megállapításokat, az első és a másodfokú bíróság döntéseit, valamint a Legfelsőbb Bíróság döntését és indokait. Az ítéletek maguk is hivatkoznak korábbi precedensértékű döntésre.Kiadás éve: 2008Oldalak száma: 300 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9789632249551EAN: 9789632249551

 • Jogi diagnózisok

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Raktáron

  Jogi diagnózisok

  L'Harmattan Kiadó
   
  A 2020-as esztendőt a koronavírus okozta COVID-19 betegség határozta meg szerte a világban. Amíg nem áll rendelkezésre hatékony védőoltás vagy gyógyszer, addig elsődlegesen a jogi szabályozás teremti meg a védekezés alapjait. Ezek a szabályok pedig, bár ideiglenesek, jelentős mértékben változtatnak a jogrendszer működésén és a szabályok tartalmán. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a járvány kezdete óta vizsgálja az ezzel összefüggő kérdéseket hazánkban és nemzetközi összehasonlításban. A kötet tanulmányai részletesen elemzik a járvány hatására bevezetett, vagy a járvány előtt is létező, de a speciális helyzetre alkalmazott nemzetközi jogi, EU-jogi, alkotmányjogi, közigazgatási jogi és büntetőjogi normákat, a különleges jogrendtől és az államfelelősségtől a légijogon, a nemzetközi kereskedelmen és a szervezett bűnözésen át a kisebbségvédelemig, gyűlöletbűncselekményekig és az önkormányzati szabályokig. Módszertani pluralizmusra alapozva jogágakon átívelő látképet adunk az olvasó kezébe a járványügyhöz kötődő szabályozás állásáról, valamint jogszabálymutatóval igyekszünk segíteni a szakmabeliek és a szélesebb közönség tájékozódását ebben a folyamatosan változó rendszerben.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 376 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789634147534EAN: 9789634147534

 • Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai

  5 000 Ft
  -15%

  4 250 Ft
  Raktáron

  Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai

  HVG-Orac Kft.
   
  Ez a könyv közel egy évtizedes kutatás összefoglaló produktuma. Olyan jogintézményeket járok körül, olyan teóriákat ismertetek és elemzek, olyan kérdésekre keresem a választ, amelyek hosszú ideje foglalkoztatnak. Alkalmas-e a büntetőper az áldozatok fájdalmának tompítására? Száműzhetjük-e az igazságszolgáltatásból az érzelmeket? A jogösszehasonlítás területén miért van az, hogy a kontinentális Európa legkiválóbb elméi érdeklődtek az angolszász jog szelleme és intézményei iránt, és miért a közöny a másik oldalról? És vajon tényleg olyan mértékű az eltérés a két jogrendszer között, hogy az értelmes dialógusnak nincs esélye? A válasz ez utóbbi kérdésre nyilván nemleges. Mert hisz az emberi jogi forradalom és a határokon átnyúló bűnözés kezelése óhatatlanul a jogok közelítését eredményezi. De hogy pontosan hol az a határ, amelyet nemzetközi emberi jogi bíróság, de Európában az Unió sem léphet át jogközelítésre ösztönző döntéseivel, illetve jogszabályaival, az még jó ideig foglalkoztatni fogja a kutatókat.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 208 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789632585123EAN: 9789632585123

 • Az Infotörvénytől a GDPR-ig

  4 140 Ft
  -15%

  3 519 Ft
  Raktáron

  Az Infotörvénytől a GDPR-ig

  Ludovika Egyetemi Kiadó
   
  A tanulmánykötet célja olvasmányosan, szemtanúk írásain keresztül bemutatni az elmúlt évtized adatvédelmi szempontból kiemelt eseményeit. A szerzők mindegyike alkotója és szemtanúja volt fontos történéseknek. Őszinte áttekintést nyújtunk egy egész évtizedről, annak kulcsfontosságú lépéseiről. Akár átlagos, akár kiemelkedő teljesítményként tekintünk az elmúlt időszakra, annak egy-egy teljesítményére, most van itt az ideje annak, hogy leltárt készítsünk mindarról, ami ezt az évtizedet jellemezte. A kötet nem tankönyv jelleggel kívánja leírni, hogy mit hogyan kell értelmezni, mi helyes, és mi nem helyes. A kötet tudományos igénnyel készült, de nem száraz szakmai tanulmányok sora. Bevezetjük az olvasót az események sodrába, hogy élményszerűen szegődhessen az írók nyomába az egyes történések megismerésekor. A kötet visszatekintés, jövőbe tekintés és leltár egyidejűleg.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 274 oldalKötésmód: fűzött védőborítós tokbanISBN: 9789635313846EAN: 9789635313846

 • Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek

  6 980 Ft
  -15%

  5 933 Ft
  Raktáron

  Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek

  Ludovika Egyetemi Kiadó
   
  A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez. A kézirat lezárása: 2019.12.31.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 448 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789635313143EAN: 9789635313143

 • A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai

  5 060 Ft
  -25%

  3 795 Ft
  Raktáron

  A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai

  Ludovika Egyetemi Kiadó
   
  A mesterséges intelligencia alkalmazásának rohamos terjedése számtalan nehéz kérdéssel szembesíti az emberiséget, így a szabályozási kihívásokra választ kereső kutatókat is. A jelen kötet huszonkét tanulmánya azoknak a tudományos szempontoknak a számbavételére vállalkozik, amelyeknek a szerzők meggyőződése szerint meg kell határozniuk az állam szerepvállalásáról, a szabályozó általános megközelítéséről, illetve egyes alkalmazási területek konkrét szabályozásáról folyó szakmai vitát. A felvetett problémákat a kötet hat tematikai csoportban tárgyalja: társadalmi és etikai kérdések, általános szabályozási kérdések, adatvédelmi aspektusok, a kommunikációra és a nyilvánosságra gyakorolt hatások, a jogalkalmazás és a gazdasági szabályozás problémái.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 538 oldalKötésmód: cérnafűzött kartonált védőborítóvalISBN: 9789635314836EAN: 9789635314836

 • Az ébredő jogerő

  4 699 Ft
  -15%

  3 994 Ft
  Raktáron

  Az ébredő jogerő

  Athenaeum Kiadó
   
  Mennyire volt jogszerű Leia Organa hercegnő hajójának átvizsgálása és lefoglalása? Ki tarthatna jogos igényt az Egy Gyűrűre, ha bevezetnék Középföldén a Polgári Törvénykönyvet? Akár Harry Potter is a fiatalkorúak börtönébe kerülhetett volna?! Milyen feltételekkel vállalható munka a Jedi Tanács Kft.-ben? Az Athenaeum Kiadó népszerű Képzelet és tudomány könyvsorozata ismeretterjesztő, a képzelt univerzumokat elemző hatodik kötetének tanulmányai az adott világ(ok) apropóján mutatnak be egy-egy jogi fogalmat, elméletet - miközben kedvenc univerzumainkba repítenek minket. A Képzelet és tudomány sorozat kötetei: A sci-fi politológiája Fantasztikus világok Nevelj jedit! Párhuzamos univerzumok Egy galaxissal odébbKiadás éve: 2021Oldalak száma: 300 oldalKötésmód: keménytábla, védőborítóISBN: 9789635430994EAN: 9789635430994

 • Magyarország és szomszédai

  3 690 Ft
  -15%

  3 137 Ft
  Raktáron

  Magyarország és szomszédai

  L'Harmattan Kiadó
   
  A Kárpát-medence mai országainak kapcsolatait a közös történelmi múlt öröksége feszültségekkel terheli. A versailles-i békerendszer, amely etnikai alapon akarta átrendezni a határokat, nem megoldotta a soknemzetiségű birodalmak problémáit, hanem megsokszorozta immár nemzetállami keretek között. A kisebbségi jogok védelmére a nemzetközi jog sem tudott megfelelő válaszokat adni, e kérdés elsősorban az egyes országok kapcsolatain, az aktuális politikai hatalom jó- vagy rosszindulatán, vagy éppen közömbösségén múlik. A közép-európai rendszerváltások időszakában újabb lendületet kapott a kérdés rendezése, több nemzetközi dokumentum is született a kisebbségek védelmére. Emellett az elhallgatott vagy burokban tartott kisebbségi kérdés a térség országai bilaterális egyezményeinek részévé is vált, nem utolsó sorban figyelemmel az euro-atlanti integráció kívánalmaira. 1991 és 2003 között Magyarország - Ausztria kivételével - minden szomszédjával alapszerződést és/vagy kisebbségi szerződést kötött, akkor rendkívül kedvező nemzetközi visszhanggal megtámogatva. Mára ez a fény megkopott, főként az érintett országok kapcsolataiban, a kisebbségeket érintő vitákban alig hallunk ezekről a szerződésekről. Vajon a kétoldalú szerződések valóban alkalmasak a kisebbségi jogok megerősítésére, a kisebbségek helyzetének javítására? Hogyan viszonyulnak az államok ezeknek a szerződéseknek a végrehajtásához, tartalmuk több lehet-e írott malasztnál? Mi a szerepe a bilaterális szerződéseknek a nemzetközi kisebbségvédelmi rendszerben? A kötet tanulmányai ezeknek a kérdéseknek járnak utána.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 294 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789634147664EAN: 9789634147664

 • Alapjogok

  5 430 Ft
  -15%

  4 616 Ft
  Raktáron

  Alapjogok

  Dialóg Campus
   
  Az emberi jogok eszménye, ahogyan ma ismerjük, döntő mértékben a nyugati civilizációhoz kötődik, amelynek mai képét különböző impulzusok formálták. E szellemi, világnézeti és intézményi összetevők közé tartozik az antik világ görög filozófiai, zsidó vallási és római jogi öröksége, továbbá az egyetemességre törekvő keresztény etika, valamint az ész uralma mellett elkötelezett felvilágosodás és ennek nyomán a klasszikus liberalizmus eszmeisége. Ezek a vallási és sze­kuláris gyökerű, illetve indíttatású hatások vezettek az egyik legfontosabb európai vívmány, az elidegeníthetetlen emberi jogok koncepciójának a megszületéséhez. Az emberi jogokban megnyilvánuló közös princípiumok fontosságára utal továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájának Preambuluma is, amikor az Európai Unió működése kapcsán az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, valamint a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékeire, illetve a demokrácia és a jogállamiság elveire hivatkozik. Az alkotmányosság nélkülözhetetlen értékei közé tartozó alapjogok csoportosítása többféle kritérium alapján lehetséges. A rendszerezés elvégezhető az alapjogok megjelenési ideje, a jogosulti kör jogi státusa, a jogosulti kör száma, az államra háruló feladat, valamint az alapjogok értékrendje szerint. A tankönyv ezen kritériumok együttes figyelembevétele alapján törekedett a dogmatikai, elméleti és történeti vonatkozások áttekintése mellett a hazai jogrendbe is beépülő alapjogok részletes bemutatására és jellemzésére. A tankönyv fejezeteinek megírásában több felsőoktatási intézmény és tudományos műhely oktatói és kutatói vettek részt, ezzel is jelezve a közös gondolkodás fontosságát.Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 496 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789635313990EAN: 9789635313990

 • A magyar állam titkainak büntetőjogi védelme

  3 960 Ft
  -15%

  3 366 Ft
  Raktáron

  A magyar állam titkainak büntetőjogi védelme

  Ludovika Egyetemi Kiadó
   
  A magyar állam titkainak büntetőjogi védelméről hazánkban a mai napig nem született önálló monográfia. Az "állam titkai" fogalom sem a büntetőjogban, sem más jogágakban nem létezik: használatos volt a múlt század első feléig a katonai és a diplomáciai titok, majd 2010-ig az államtitok és a szolgálati titok kategóriája. A 2009. évi CLV. törvény hatályba lépése után egységesen a minősített adat fogalmát találjuk meg a hatályos magyar büntetőjogban is. Ez a könyv viszont nem kizárólag a minősített adatokat tekinti a magyar állam titkainak, hanem tágabb értelemben e körbe sorolja a kémkedés egyik minősített esetét, de az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértést, a gazdasági titok és az üzleti titok megsértését is.Kiadás éve: 2021ISBN: 9789635313631EAN: 9789635313631

 • Uniós polgári eljárásjogi vívmányok a társadalmi fenntarthatóság szolgálatában

  3 750 Ft
  -15%

  3 188 Ft
  Raktáron

  Uniós polgári eljárásjogi vívmányok a társadalmi fenntarthatóság szolgálatában

  Ludovika Egyetemi Kiadó
   
  A társadalmi fenntarthatóság elmélete elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását és az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. A 2015-ben elfogadott fenntartható fejlesztési menetrend célul tűzte ki a szegénység felszámolását, a méltányos életkörülmények biztosítását, ami a polgári jogérvényesítés területén a joghoz jutás könnyítését, az eljárási jogok egyenlő és hatékony biztosítását célozza. A kötet az Európai Unió polgári eljárásjogi vívmányait, az említett célok szolgálatába állított klasszikus perjogi, illetve alternatív eljárásjogi eszközeit, a vitarendezést lezáró döntés végrehajtásának biztosítását lehetővé tevő uniós rendelkezéseket és mindezek magyar jogban történő megjelenését mutatja be.Kiadás éve: 2021ISBN: 9789635314126EAN: 9789635314126

 • Értékalapú (köz)igazgatás

  2 990 Ft
  -25%

  2 243 Ft
  Raktáron

  Értékalapú (köz)igazgatás

  L'Harmattan Kiadó
   
  A közigazgatási jogvédelem magyarországi kialakulása és intézményesülése egyike a sokat vitatott közigazgatásdogmatikai és bíráskodáselméleti kérdéseknek. A közigazgatás nem értelmezhető csupán a tételes jogi vonatkozásokból kiindulva, mivel olyan egyén-közösség kapcsolatot jelenít meg, amely érinti az igazságosság és az ehhez fűződő erkölcsi normák kérdéskörét is. A közigazgatási bíráskodás történetének hazai alakulása jól mutatja azon alapértékek változását, amelyek alapján az egyes döntések megszülettek. A közigazgatási jogvédelemben használt, az erkölcs témaköréhez tartozó kulcsszavak és kapcsolataik feltárására először ebben a könyvben kerül sor: láthatóvá válnak az erkölccsel kapcsolatos szavak összefüggésrendszerei, valamint a közigazgatási jogban megjelenő, értékfogalomhoz kapcsolódó szöveg- és joggyakorlat változásai; nagy hangsúlyt kap továbbá az igazságosság közigazgatási szférában történő vizsgálata, de választ kapunk arra a kérdésre is, hogy a közigazgatás valóban egy "normatívan zárt, kognitívan nyitott" alrendszerként értelmezhető-e, avagy határai ezen túlmutatva, a játékelmélet szempontjából igazságosnak tekinthető világba is elérnek. Az elemzés során feltárt értékek és értékváltozások összegzése révén a szerző rámutat: egyértelmű összefüggés van a jogalkotó és a jogalkalmazó által használt, értékekkel kapcsolatos kifejezések között, de kilépve a jogi normaszintből, a vallás és erkölcs tárgybeli törvényszerűségeit vizsgálva, módszertanilag is új megközelítést kínál a hatalom és a közigazgatás értelmezése és a tudományos szövegvizsgálat terén. (Stipta István)Kiadás éve: 2021Oldalak száma: 200 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789634147855EAN: 9789634147855

 • Sajtószabadság és demokrácia

  4 980 Ft
  -15%

  4 233 Ft
  Raktáron

  Sajtószabadság és demokrácia

  Gondolat Kiadói Kör
   
  A kötet tulajdonképpen egy sajátos szerelmeslevél a magyar Alkotmánybíróság sajtószabadságjogi gyakorlatához, a sajtószabadság ürügyén pedig a szólásszabadságnak a testület által lefektetett alapvetéseihez is. Mint minden ilyen erős érzelmi kapcsolat, a másik mély, pontos, minden részletre kiterjedő ismeretén és megértésén alapszik. A szerző minden elemében ismeri és képes az olvasó számára is bemutatni ezt a három évtizedes gyakorlatot. Az erős érzelmi kapcsolatok természetéhez illően egyáltalán nem kritikamentes, és így következetesen rávilágít ezen gyakorlat belső ellentmondásaira, korszerűtlenségeire, egyéb hiányosságaira. De teszi ezt mindenkor segítő szándékkal, a harminc éve formálódó alkotmányos doktrínák tökéletesítésének céljával. A kötet a szerelmeslevelekhez hasonlóan el-eltér fő tárgyától, így kapunk egy vázlatos, de informatív történeti áttekintést, a kötet végén pedig egy kitekintést a jövőbe, a szólás- és sajtószabadság nagyon is aktuális, de az alkotmánybírósági gyakorlatban eleddig nem tárgyalt problémaköreire is. [...] Ajánlom figyelmébe azoknak, akik érdeklődnek a kimondhatóság határai, vagy tágabb értelemben az alkotmányos jogállam alapkérdései iránt. Prof. Dr. Koltay András, egyetemi tanár (NKE, PPKE JÁK) A könyv négy eltérő terjedelmű és mélységű részből áll. Az első részben a szerző a klasszikus alapjog, a sajtószabadság magyar közjogtörténetét, a kivívott, az elveszett s az újra kivívott alapjog történetének főbb állomásait mutatja be. A kötet súlypontját képező második és harmadik rész a magyar Alkotmánybíróság három évtizedes gyakorlatát dolgozza fel, kritikai értékelő alapon. Újszerűsége a szerző mondandójának az "ikeralapjogtól", a szólásszabadságtól való megkülönböztetés dogmatikai kidolgozása, a szoros összefüggések bemutatásával párhuzamosan. A kötet nagy érdeme, hogy kibontja az alkotmányos demokrácia egyik fő kritériumának lényeges tartalmát, igazolt korlátaival együtt. Leporolja a veretes és tradicionális alapjogot. Felrajzolja nagy történelmi pályaívben az alapjog főbb módosulásait, eljutva jelenünkig. A sajtószabadság legújabb szerkezetváltozásairól szóló negyedik rész hallatlanul izgalmas olvasmány, jelzi a nyilvánosság szerkezetének korunkbeli jelentős átalakulását, az új garanciák iránti fokozott alkotmányjogi igényt. Teljességre törekvő, tartalmas, a kommunikációs anyajog-család irányába végig nyitott könyv, amely érdemes az olvasásra. Sokat lehet tanulni belőle. Prof. Dr. Kukorelli István, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora (ELTE ÁJK)Kiadás éve: 2020Oldalak száma: 554 oldalKötésmód: ragasztókötöttISBN: 9789635560202EAN: 9789635560202

 • Empirikus jogi kutatások

  5 980 Ft
  -15%

  5 083 Ft
  Raktáron

  Empirikus jogi kutatások

  Osiris Kiadó
   
  Az empirikus jogi kutatások egy olyan tudományterület, amely egyszerre épít a jogtudomány és a társadalomtudományok eredményeire. Egyrészt felöleli a jogi témákra vonatkozó empirikus társadalomtudományi kutatásokat, másrészt az empirikus módszerek és eredmények felhasználását a jogászi-jogtudományi gondolkodásban. Paradigmái többek között a kvantitatív-statisztikai megközelítéstől a játékelméleten át a jog gazdasági elemzéséig és a kritikai elméletekig terjednek. Módszertani megközelítései között megtalálhatók például a regressziós elemzések, a kérdőívezés, vagy olyan újabb eszközök is, mint a hálózatkutatás és a szövegbányászat. A kötetben több mint harminc szerző tanulmánya mutatja be az empirikus jogi kutatások elméleti alapjait, gyakorlati módszertanát és alkalmazási területeit, így egyszerre használható tankönyvként és kézikönyvként. „Ez a kötet közérthető módon ismertet meg azokkal a legkorszerűbb kutatási technikákkal és háttérfeltevésekkel, valamint kutatási eredményekkel, amelyekből kitűnik, mit lehet és mit nem (lenne) szabad tenni a joggal vagy a jog nevében. A kötet mindazon joghallgatóknak hasznára válik, akik többre hivatottnak tartják magukat telekkönyvi bejegyzések sikeres intézésénél, és nélkülözhetetlen mindazoknak a jogászoknak és joggal foglalkozó társadalomtudósoknak, akik tisztán akarnak látni a szakmájukban.” Sajó András, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja „Egy úttörő munka, amely végre bátran látja és láttatja a jogtudomány erősödő társadalomtudományi jellegét. Bravó a jogi kérdésekkel foglalkozó társadalomtudományoknak, bravó az empirikus társadalomtudományi módszerek iránt nyitott jogtudománynak!” Szelényi Iván, a Magyar Tudományos Akadémia és az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagjaKiadás éve: 2020Oldalak száma: 664 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789632763842EAN: 9789632763842

 • Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás

  3 500 Ft
  -15%

  2 975 Ft
  Raktáron

  Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás

  Gondolat Kiadói Kör
   
  Idézet a könyv bevezetőjéből: Megítélésem szerint az elkövetkező évek egyik legfontosabb alkotmányos vitakérdése az lesz, hogyan oldhatók fel az európai jog és a nemzeti alkotmányos szabályok konfliktusai, ki dönthet meghatározó érvénnyel arról, hogy melyik szabálynak van elsőbbsége. Hogyan érvényesíthető az alkotmányos identitás doktrínája a szupranacionális térben? A német Alkotmánybíróság 2020. május 5-i döntése az Európai Központi Bank kötvényfelvásárlási programjának alkotmányellenességével kapcsoltban, mérföldkövet jelent az alkotmányos identitásvédelem tekintetében. A kötetben szereplő tanulmányból talán kiolvasható, hogy szuverenitáspárti vagyok, de sok munka vár még a nemzeti alkotmánybíróságokra és az alkotmányjogász szakmára, hogy alaposan kimunkált és doktrinálisan megalapozott szuverenitás- és identitásteszttel állja útját a saját hatáskörén túlterjeszkedő uniós intézményeknek. A zárófejezet utolsó tanulmánya a vírusválságnak az államra és az alkotmányos szabályozásra gyakorolt hatásával foglalkozik. A válság minden államot próbára tesz, és azok a kormányok kerülhetnek ki győztesen a küzdelemből, amelyek rendelkeznek elegendő kapacitással a problémák megoldására, élvezik a választóik bizalmát, és olyan emberek vezetik őket, akik képesek határozott döntéseket hozni egy nagyobb közösség, a nemzet érdekében. A rendkívüli helyzetek számos alapjog időleges korlátozásával járnak, éppen a nagyobb veszélyhelyzet elkerülése érdekében. Ezért nagyon fontos, hogy a polgárok tisztában legyenek alkotmányos joguk korlátozásának nyilvánosan indokolt okaival, mértékével és időbeni kiterjedésével. A veszélyhelyzetben valódi együttműködésre van szükség az állam és polgárai között, ehhez pedig mindkét oldalnak folyamatosan fenn kell tartania az egymás iránti bizalmat. Ellenkező esetben a vírus nagy pusztítást végez az emberi életekben. Stumpf IstvánKiadás éve: 2020Oldalak száma: 268 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789635560868EAN: 9789635560868

 • Eu-jog és jogharmonizáció

  9 800 Ft
  -20%

  7 840 Ft
  Raktáron

  Eu-jog és jogharmonizáció

  HVG-Orac Kft.
   
  Harmadik, bővített kiadás A Szerző a jogterület kiváló szakértője, akinek hasonló című könyve az elmúlt 14 évben már több kiadást megért. A Kiadó gondozásában megjelent első kiadás középpontjában az európai integráció jogának, jogi életének vizsgálata és a jogharmonizációs tevékenység elemzése áll és nagy figyelmet kapott az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének és a közösségi jog konzisztenciájának kérdése. A második kiadás új témái voltak: - A Magyarország EU-csatlakozásából adódó hazai alkotmányozási problémák és feladatok - Az Európai Bíróság legújabb joggyakorlata a post-frankovich jelenséggel kapcsolatban (a jogalkotási károkért és a bírói károkozásért való felelősség problémái, a tagállam felróhatóságának kérdése) - Az Európai Bíróság joggyakorlata sport tárgyú ügyekben és ennek hatása az európai sportéletre - Az EU-jog hatása a nemzetközi magánjog fejlődésére - Az első magyar bírói kérelmek az Európai Bírósághoz előzetes döntéshozatal iránt. A harmadik kiadás pedig - az előző kiadások tartalmát teljes egészében megőrizve és hatályosítva - a következő három fejezettel egészült ki: - A Lisszaboni Szerződés előkészítése, aláírása és ratifikációjának megakadása - A civilisztikai jogalkalmazást érintő újabb EU jogalkotással kapcsolatos néhány elméleti kérdés - A közrend védelmének közösségi jogi dimenziója is van: Magyar közrend – Nemzetközi közrend – Közösségi közrendKiadás éve: 2020Oldalak száma: 1042 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789632585024EAN: 9789632585024

 • Kettős állam és jogduplázódás

  3 390 Ft
  -15%

  2 882 Ft
  Raktáron

  Kettős állam és jogduplázódás

  Alapjogokért Központ
   
  Globális alkotmányjog, jurisztokrácia, jogduplázódás, bírói jogalkotás - fogalmak, melyek talán rejtélyesen hangzanak, de kulcsfontosságúak napjaink jogi és politikai vitáinak megértéséhez. E fogalmakat, illetve ezekre építve magyarázza Pokol Béla az új „joglépcső” kiépülését. A jogászprofesszor szerint a hosszú ideig csak ünnepélyes deklarációknak tekintett alkotmányok akkor keltek igazán életre, amikor alkotmánybíráskodást is „illesztettek” melléjük. E testületek határozataikkal persze konkretizálják az absztrakt alkotmányi deklarációkat és alkotmányos alapjogokat, viszont e döntések egyre inkább egy új „joglépcső” kiépülését mutatják. Azaz egy olyan jogi „szintet”, mely felülírhatja akár a törvényhozó által alkotott jogot, akár a jogdogmatika fogalmi rendjét. A jog ekképpen való „megkettőződése” pedig azzal fenyeget, hogy az állami-politikai akaratképzés is duplikálódik és kialakul a „kettős állam”, melyben a bírói és a törvényhozói hatalom konkurál egymással. A törvényhozás feletti új, alkotmánybírósági joglépcső eredményeként a választók millióra alapozott demokrácia pedig így a jogászi elitek jogkorrekciójával kénytelen együtt élni. Ahogy előszava végén maga a szerző maga fogalmaz: „Pesszimistán szemlélve ez így a demokrácia korlátozása - amit már számtalanszor leírtak az alkotmánybíráskodás kapcsán. De optimista szemszögből szemlélve talán ez az egyetlen út arra, hogy a tömegdemokrácia az elitek megszüntethetetlen dominanciája ellenére legalább ilyen formában fennmaradjon.” Pokol Béla a jogelmélet, a jogszociológia és a politológia kutatója, az ELTE egyetemi tanára és az MTA tudományok doktora; az Országgyűlés 2011-ben választotta meg a Magyar Alkotmánybíróság tagjává.Kiadás éve: 2020Oldalak száma: 404 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9786158146715EAN: 9786158146715

 • Magyar alkotmánytörténet

  5 980 Ft
  -15%

  5 083 Ft
  Raktáron

  Magyar alkotmánytörténet

  Osiris Kiadó
   
  A magyar alkotmánytörténet stúdiumának célja az európai alkotmánytörténetbe ágyazottan a magyar alkotmányfejlődés főbb vonalainak megismertetése, az alkotmányos alapfogalmak tisztázása, a magyar állam történetéhez kötődő, a historikus korszakokra jellemző államszervezeti modellek megvilágítása, az államszervezési megfontolások és alapelvek tárgyalása, s mindenekelőtt a történeti alkotmány értelmezése. Könyvünk további célja, hogy szisztematikus, áttekintő ismereteket szerezzenek a hallgatók és az olvasók az ezeresztendős magyar alkotmányról, hogy világos képet kapjanak a magyar alkotmánytörténet során kiépült vagy kiépíteni tervezett állammodellekről. Könyvünkben igyekszünk kiemelni az államélet történetének sajátosan magyar fejlődési motívumait, és ezzel egyidejűleg hangsúlyozni az európai hatások magyar államfejlődésre gyakorolt befolyását. A Magyar alkotmánytörténet előző kiadása 1996-ban készült el, de a tanszék szerzői munkaközössége most úgy döntött, hogy új tananyagot készít. A magyar alkotmánytörténet tananyaga értelemszerűen az évek múlásával sem módosul alapvetően, de az új kutatások, a jogtörténet-tudomány és a történettudomány eredményei folyamatosan gazdagítják ismereteinket. Az új Magyar alkotmány- történet új módszertani megoldásokat is alkalmaz: megjelentek a fejezet-összefoglaló tézisek, az eligazodást segítő kronológia, a tudás ellenőrzésében segédkezet nyújtó kulcsszavak jegyzéke.Kiadás éve: 2020Oldalak száma: 556 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9789632763279EAN: 9789632763279

 • Az egészséghez fűződő jog

  3 200 Ft
  -20%

  2 560 Ft
  Raktáron

  Az egészséghez fűződő jog

  Medicina Könyvkiadó Zrt.
   
  "Az egészséghez fűződő jog - A pótanyaságtól a COVID-19-ig" című könyv célja, hogy bemutassa a pótanyaságot (béranyaságot és dajkaanyaságot), a daganatos betegségért járó kártérítést, az egészséghez való alkotmányos jogot, továbbá a COVID-19 fontosabb orvosi jogi vonatkozásait friss jogesetek és jogszabályok, valamint a hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával és továbbfejlesztésével. A könyv szerzője az MTA köztestületi tagja, PhD-fokozattal rendelkező kutató-oktató. A könyv a jogászok és az orvosok mellett a páciensek számára is fontos ismeretekkel szolgál.Kiadás éve: 2020Oldalak száma: 164 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789632267944EAN: 9789632267944

 • A magyar jogalkotás minősége

  5 000 Ft
  -15%

  4 250 Ft
  Raktáron

  A magyar jogalkotás minősége

  Gondolat Kiadói Kör
   
  A jogalkotás minőségéről szóló viták a demokratikus országok közéletének egyik állandó témáját adják. Ezekben a vitákban keverednek a politikai, közpolitikai, alkotmányossági és az eljárási szempontok. Jelen kötetben a jogalkotás minőségét egy, a közéleti vitákban megszokottnál szisztematikusabb keretben vizsgáljuk. Ez egyszerre épít a jog- és politikatudomány szemléletmódjára, s ugyanúgy felhasznál kvalitatív, mint kvantitatív módszereket, így kiemelten a téma vizsgálata kapcsán újdonságnak számító szövegbányászatot és hálózatkutatást. A könyv három fejezetcsoportja közül az első a jogalkotás minőségének elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozik. Itt mutatjuk be azt az értelmezési keretet, mely a jogalkotásról az egyes törvények és rendeletek jellemzőit aggregálva határoz meg egy általános képet. Ez a megközelítés négy fő dimenzióra épül. Ezek a tartalmi-közpolitikai oldal (a jogszabály megfelel-e a közpolitikai programok logikájának), a formai-jogi-alkotmányos megközelítés (érthetőség, átláthatóság, koherencia), az eljárási (pl. kellően hosszan és megfelelő véleményeket kikérve tárgyalta-e az Országgyűlés a jogszabályt), illetve a stabilitási szempont. A kötet további két nagyobb blokkja először a jogalkotási folyamat, majd a végrehajtás és értékelés kapcsán elemzi majd 30 év magyar jogszabályainak minőségét. A kötet szerzőgárdájának egy része a budapesti Társadalomtudományi Kutatóközpont, ezen belül is a Politikatudományi Intézet munkatársai közül került ki. E bázis mellett a kötet széles intézményközi együttműködést valósít meg, és a szerzők között megtalálhatóak a vezető fővárosi és vidéki egyetemek, valamint szakpolitikai elemzőintézetek munkatársai is.Kiadás éve: 2020Oldalak száma: 528 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789635560011EAN: 9789635560011

 • Klasszikus iszlám jog

  6 000 Ft
  -25%

  4 500 Ft
  Raktáron

  Klasszikus iszlám jog

  Gondolat Kiadói Kör
   
  Az iszlám jog korunk egyik meghatározó jogi kultúrája, mely átfogja a hívő mindennapjait, vallási és jogi cselekményeit egyaránt. E jogi kultúra egyidős magával az iszlám vallással, bizonyos elemei még korábbi történeti időre nyúlnak vissza. Allah kinyilatkoztatásaira és prófétájának, Mohamednek személyes példájára alapozva a muszlim jogtudósok a próféta halálát követően azonnal hozzákezdtek az iszlám jogi rendszerének kiépítéséhez. Gyorsan szárba szökkenő jogi iskolák, élénk jogtudományi diskurzus, pezsgő szellemi élet és szerteágazó jogi pluralizmus jellemezte ezért e korszakot. Mivel az iszlám jog elválaszthatatlanul összefonódik a teológiával és a filozófiával, a tételes jog mellett hamar virágzásnak indult a maga nemében páratlan iszlám jogelmélet tudománya is. A közös gondolkodás eredményeképpen kikristályosodott, igen kifinomult módszertan biztosította a jogtudomány magas színvonalát, miközben továbbra is teret adott a kölcsönösen elfogadott doktrínák továbbhagyományozodásának. Jelen könyv e vibráló szellemi életet követi nyomon a kialakulás korszakától a klasszikus kor végéig. Többről van azonban szó, mint jogtörténetről: a jogtudosok belső világa, érvelésük körmönfontsága éppúgy megjelenik az Olvasó szeme előtt, mint az egyes jogintézmények részletei és a jogi oktatás évszázadokon átnyúló hagyománya. A könyv függelékében külön fejezet mutatja be a legkiválóbb jogtudósok életét és munkásságát, a szintén a függelékben található arab-magyar jogi terminusok szótára pedig a részletekben való eligazodást segíti elő. Kiadás éve: 2021 Oldalak száma: 521 oldal Kötésmód: cérnafűzött, keménytáblás ISBN: 9789635561094 EAN: 9789635561094

 • Közigazgatás és önkormányzat

  4 750 Ft
  -15%

  4 038 Ft
  Raktáron

  Közigazgatás és önkormányzat

  Ludovika Egyetemi Kiadó
   
  A rendkívüli tehetségű és széles állam- és jogtudományi műveltségű Ereky Istvánt, a magyar közigazgatási jogi dogmatika fogalmi rendszerének egyik kidolgozóját, legkiválóbb hazai közigazgatás-tudósaink között tartjuk számon, aki a jogtörténet és a polgári jog területén is kiemelkedőt, maradandót alkotott. A fő művének tekintett, a jelen kötetben újra kiadott Közigazgatás és önkormányzat, a közigazgatás, illetve az önkormányzat (és az önkormányzás) alapvető jelentőségű közjogi fogalmainak monografikus, zavarba ejtően részletes külföldi szakirodalmi áttekintés melletti, egyedülálló mélységű elemzését adja. A szerző által szerényen csak "tanulmány"-nak nevezett mű eredetileg a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványaként jelent meg, vélhetően a tudós köztestület történetében valaha volt legterjedelmesebb székfoglaló értekezésként, amelyet természetesen nem csak terjedelme emel ki még a hasonló művek köréből is. Abban a reményben adjuk közre megjelenése után nyolc évtizeddel ezt a jelentős művet ismét, hogy a közigazgatás- tudomány művelői és a közigazgatás nagyszerű témái iránt érdeklődők, egyetemi hallgatók és közigazgatási szakemberek újra a kezükbe veszik majd. - Patyi András sorozatszerkesztő Kiadás éve: 2021 Oldalak száma: 382 oldal Kötésmód: kemény kötés ISBN: 9789635313723 EAN: 9789635313723

 • Küzdelem az európai színtéren

  3 400 Ft
  -15%

  2 890 Ft
  Raktáron

  Küzdelem az európai színtéren

  KKETTK Közalapítvány
   
  A szerző bemutatja, hogy Magyarországnak 2010 óta milyen közjogi vagy politikai vitái vannak az európai intézményekkel, és a viták forgatókönyveit is részletesen elemzi. A könyv sokat segít abban, hogy az Olvasó megértse az európai színtéren zajló küzdelmek hátterét." (Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár) A mögöttünk hagyott évtized jogállamisággal kapcsolatos eseményeinek, törekvéseinek részletes bemutatásával, értelmes, logikus rendbe helyezésével, a háttérben rejtőző jelenségek okainak, lényegének megvilágításával ez a könyv ma nagy hiányt pótol az Unió működéséről szóló irodalomban. (Szájer József európai parlamenti képviselő)Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 264 oldalKötésmód: ragasztókötöttISBN: 9786155118838EAN: 9786155118838

 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe

  5 000 Ft
  -15%

  4 250 Ft
  Raktáron

  Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe

  HVG-Orac Kft.
   
  "Benke József remekbe szabott tanulmánya a magyar magánjog alapjaiba vezeti be az Olvasót; azokat a mélyen fekvő elvi megfontolásokat foglalja össze, amelyek a magánjogi törvényhozást és ítélkezést hagyományosan vezérlik [...] A könyv kétharmadát a magánjog "alapvető elveinek" elemzése teszi ki, és e fejezetekben [...] a Ptk. bevezető rendelkezései között tételesen is meghatározott elvei szerepelnek. [...] Imponáló a felhasznált filozófiai, jogtörténeti és jogdogmatikai ismereti tárház, amelynek eredményeire támaszkodva, azokat újraértékelve és saját koncepciójának szolgálatába állítva megszületik az új mű. A Szerző [...] meggyőzi olvasóját arról, hogy a téma kifejtéséhez és megértéséhez szükség van a felfestett háttértablóra. Mindenkinek ajánlom Benke József könyvét, aki a mindennapok szürkesége mögé akar nézni, és gyönyörködni kíván a magánjog uralkodó eszméinek gazdag világában." Vékás Lajos: Ajánlás (részlet)Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 240 oldalKötésmód: cérnafűzött kartonált védőborítóvalISBN: 9789632584690EAN: 9789632584690

 • Bibó István láthatatlan alkotmánya

  3 000 Ft
  -15%

  2 550 Ft
  Raktáron

  Bibó István láthatatlan alkotmánya

  Gondolat Kiadói Kör
   
  A tanulmánykötet a 2017-2019 között született tanulmányokból, konferenciákon, rendezvényeken elhangzott előadásokból válogat. Az írások egy része megjelent kiadványokban, folyóiratokban, másik része nyilvánosan még nem publikált. A kötet a Bibó István láthatatlan alkotmánya címet viseli, és ez a címadó tanulmánya is. Az előadás a Magyar Politikatudományi Társaság 2018. decemberi közgyűlésén hangzott el. Mondandóját talán érdemes összevetni a mai alkotmányos valósággal. A kötet két részből áll, az elsőben nyolc alkotmányjogi témájú írás olvasható, ebből kettő társszerzőkkel készült, akik hozzájárultak a közléshez. A második, Közjogi Almanach című rész számos rövid, informatív írást tartalmaz (opponensi véleményeket, köszöntőbeszédeket, megemlékezéseket), az almanach változatos műfajának megfelelően. Betekintést enged az alkotmányjog-tudomány létező és működő belső világába. Egy köszöntőbeszédet külön is kiemelnék személyes érintettség címén, hálával szívemben sokak - így a Gondolat Kiadó - iránt. A szabadságszerető embernek. Liber Amicorum István Kukorelli című kötetet a Gondolat Kiadó adta ki. Az Almanach most közli az ott "elrebegett" köszönőbeszédet és a könyvről készült három recenziót. Talán nem tűnik önfényezésnek, a "szeretet könyvéből" magam is sokat tanultam, amely remek szakmai kiadvány is egyben. Még egyszer köszönöm - és köszöntöm az Olvasót!Kiadás éve: 2019Oldalak száma: 259 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789636939892EAN: 9789636939892

 • Szükség törvényt bont?

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Raktáron

  Szükség törvényt bont?

  Ad Librum Kiadó
   
  Mit kezdjen a büntetőjog azzal, ha a barlangban rekedt, éhhalál szélén levő négy ember megöli és megeszi az ötödik társukat? Mi legyen azokkal, akik a süllyedő hajóból tengerbe dobták a társaikat, hogy életüket mentsék? Népi bölcsesség szerint a "szükség törvényt bont" avagy "szükség vasat tör". A monográfia az antikvitás óta ismert problémát, az ártatlant sújtó szükségcselekmények kérdését és a büntethetőségi akadályok erkölcsi megalapozottságát vizsgálja. A jelen kötet újszerű megközelítésben, átfogó módon dolgozza fel a végszükség, a kényszer, a fenyegetés és a jogszabály engedélye alapján tanúsított magatartások büntetőjogi kérdéseit és morális dilemmáit, kitérve azok alkotmányjogi problémáira is. Kiadás éve: 2018 Oldalak száma: 304 oldal Kötésmód: karton ISBN: 9786155758089 EAN: 9786155758089

 • A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban

  5 000 Ft
  -15%

  4 250 Ft
  Raktáron

  A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban

  HVG-Orac Kft.
   
  "A kötet rendkívül informatív, a kutatóközösség célja az volt, hogy bemutassa az uniós országok parlamenti választási rendszerének szabályozását és gyakorlatát. A hangsúly a szabályozáson van, így a könyv döntően leíró, értékelő, elemző jellegű. A kötet jó európai tükör, megmutatja a közöset, a megszívlelendő megoldásokat, az intézmények fejlődési irányait, modernizálódását. Köztudott, hogy az uniós államokban a választási rendszereket illetően nagy szabadságot élveznek a törvényalkotók, ezért is fontos az összehasonlítás és az európai demokratikus minimumra való figyelmeztetés. Forrásértékű munka, amely feldolgozza a huszonhét tagállam alkotmányát, választási és választási eljárási törvényeit, továbbá a vonatkozó eredeti, többnyire angol nyelvű szakirodalmat. Az összegyűjtött tanulmányoknak sok üzenete van: többek között, hogy célszerű a jogalkotónak ellesni a jót másoktól, amely szervesülhet a nemzeti jogban. Üzenete az is, hogy minden állampolgár szavazata számít, bárhol éljen is, az adott politikai nemzet egészének szavazati lehetőségét biztosítania kell a választójogi intézményeknek. A tanulmánykötet hasznosítható az oktatásban, haszonnal forgathatják a választással foglalkozó szakemberek, jogalkotók és jogalkalmazók egyaránt. A könyv méltó utódja a magyar nyelven eddig megjelent összehasonlító választójogi műveknek, mindenekelőtt a kötetben is többször hivatkozott Fábián György által szerkesztett Választási rendszerek című 1997-ben megjelent könyvnek, amelynek bevezető tanulmányát Kovács László Imre írta - a szerzők az ő emlékének ajánlják munkájukat." Kukorelli István egyetemi tanár, a kötet lektoraKiadás éve: 2018Oldalak száma: 210 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789632583877EAN: 9789632583877

 • Magyar alkotmányosság az európai integrációban

  5 400 Ft
  -15%

  4 590 Ft
  Raktáron

  Magyar alkotmányosság az európai integrációban

  HVG-Orac Kft.
   
  Az alkotmányosság és az európai integráció viszonyrendszere időről időre új jogi kérdéseket vet fel. Míg a korábbi kiadást a lisszaboni szerződés hatálybalépésével és az Alaptörvény elfogadásával beállott változások indokolták, a harmadik kiadás az elmúlt hat év Európát is próbára tevő globális és regionális krízisei következtében felgyorsult jogi változásokra, valamint az uniós joggal kapcsolatos egyre terjedelmesebb alkotmánybírósági gyakorlatra reagál. Ezek a változások a könyv szerkezetén is nyomot hagytak. A magyar alkotmánybírósági gyakorlat a csatlakozás óta eltelt immár tizennégy év alatt olyan jelentősen gazdagodott, hogy annak külön fejezetet szenteltünk, amelyben ugyan nem minden, de reményeink szerint a legtöbb releváns ügyet kommentálva bemutatunk. Ez a munka azonban nem lett volna lehetséges új szerző bevonása nélkül. A korábbi szerzőtárs, Dezső Márta professzor asszony nyugalomba vonult, neki köszönettel tartozunk értékes segítségéért és munkájáért. Az új szerzőpáros az európai alkotmányjog területén szerzett mintegy húszéves oktatási tapasztalatát és kutatási eredményeit egyesítette annak érdekében, hogy a legújabb kiadás az elmúlt évek változásait a lehető legteljesebb mértékben mutassa be. Bízunk abban, hogy az esetorientált brit megközelítést és a német dogmatikai hagyományokat ötvöző kézikönyvünk a joglakalmazói gyakorlatot és a jogi felsőoktatást továbbra is támogathatja. A folyamatos aktualitás érdekében a könyvhöz ezúttal is szervesen kapcsolódik a második kiadással bevezetett weboldal, amelyen az egyes fejezetekhez tartozó ajánlott jogirodalom és joggyakorlat érhető el.Kiadás éve: 2018Oldalak száma: 668 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789632583921EAN: 9789632583921

 • Orvosi jog működés közben

  4 200 Ft
  -15%

  3 570 Ft
  Raktáron

  Orvosi jog működés közben

  Medicina Könyvkiadó Zrt.
   
  Új kötetünk "Az orvosi jog aktualitásai" című könyv folytatása, melyben az előzőekben nem tárgyalt, fontos orvosi jogi területek is kifejtésre kerülnek. Az "Orvosi jog működés közben" - egyebek mellett - olyan orvosi jogi területeket jár körbe, mint a hálapénz kérdése, az AIDS/HIV, a kártérítési felelősség az orvos-beteg kapcsolatban, valamint az eutanázia legújabb fejleményei a világban.Kiadás éve: 2018Oldalak száma: 274 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789632266787EAN: 9789632266787

 • Bérc

  3 990 Ft
  -15%

  3 392 Ft
  Raktáron

  Bérc

  Noran Libro Kiadó
   
  Ez a könyv a szerző 2005 és 2015 között írt politikaelemzéseit és alkotmánykommentárjait tartalmazza - száz fejezetben. A kötet által felölelt évtized Magyarország történetének ugyancsak ellentmondásos, kanyargós korszakát testesíti meg, méltón a vesztes magyar történelemhez. A korszak első felében a szabadság káosza, a másodikban az önkény rendje uralkodott, mialatt előbb a köztársaság kétes alkotmánya, majd később az "új állam" talmi alaptörvénye volt hatályban. Ebben a kötetben mindkét dokumentum megkapja a magáét.Kiadás éve: 2017Oldalak száma: 479 oldalKötésmód: füles, kartonáltISBN: 9786155667633EAN: 9786155667633

 • Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető

  3 000 Ft
  -15%

  2 550 Ft
  Raktáron

  Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető

  Nemzeti Emlékezet Bizottsága
   
  Igazságtétel, igazságszolgáltatás, jóvátétel, elégtétel, kárpótlás - vajon mit jelentenek, mit jelentettek ezek a fogalmak a szovjet rendszer bukását követő negyedszázad során Magyarországon? Egyáltalán, vajon államszocializmusról és represszióról helyes-e beszélnünk, vagy inkább kommunista diktatúráról és bűncselekményekről? Milyen politikai küzdelmek és jogi intézkedések alakították a magyarországi kommunista diktatúra áldozatainak rehabilitációjára és kárpótlására irányuló szándékot? Milyen törekvések voltak a bűncselekmények elkövetőinek felderítésére és felelősségre vonására? Lehetséges-e évtizedekkel korábbi sérelmeket jóvátenni, vagy akár csak a történéseket a jog nyelvére lefordítani? Kötetünk jogtörténeti szempontból nyújt átfogó képet arról a folyamatról, amelyet összefoglalóan "igazságtétel" néven emlegetünk.Kiadás éve: 2017Oldalak száma: 436 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9786155656019EAN: 9786155656019

 • Jogászi módszer és politika

  2 500 Ft
  -15%

  2 125 Ft
  Raktáron

  Jogászi módszer és politika

  Gondolat Kiadói Kör
   
  A kötet a német és az osztrák közjogtudomány alakulástörténetét vizsgálja. Azt próbálja meg feltárni, hogy milyen nehézségeket és feladatokat jelent egy alapvetően autokratikus közjogi hagyomány demokratikus közjogi dogmatika igényeinek megfelelő újraértelmezése. Gerber és Laband számít a jogászi nézőpontú német közjogtudomány alapító atyjának. A weimari alkotmányelmélet világított rá az államjogi pozitivizmus alapvető politikai funkcióira. Ebben a kritikában ez az értekezés is követi ezt a weimari tradíciót, de a kritika módszertani következményeiről már alapvetően eltérő álláspontot képvisel, és Hans Kelsen elméletét állítja a német közjog-elmélettörténet kánonjának központi helyére. Igaz, Kelsen módszertani felfogása alapvető korrekcióra szorul, jelentősége abban áll, hogy ő alkotta meg a demokratikus jogállam konstellációjában művelhető közjogtudomány fogalmainak első általános elméletét.Kiadás éve: 2016Oldalak száma: 197 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789636936501EAN: 9789636936501


Rács Lista