Rács Lista


 • Másik huszadik század

  4 400 Ft
  -15%

  3 740 Ft
  Előrendelhető

 • Régen minden lánynak jutott férj

  6 999 Ft
  -15%

  5 949 Ft
  Előrendelhető


 • Hegyháti krónikák 3.

  4 990 Ft
  -15%

  4 242 Ft
  Előrendelhető

 • Koronák harca

  8 500 Ft
  -15%

  7 225 Ft
  Raktáron

  Koronák harca

  Kossuth Kiadó
   
  Anglia koronája a 15. század során ötször cserélt gazdát, amikor a Plantagenet-dinasztia két ága élet-halál harcot folytatott a hatalomért. Az ismert történész, Dan Jones ebben a kötetben bemutatja, miként szakította ketté a testvérviszály a legtovább uralkodó brit királyi családot, míg végül a Tudorok léptek a helyükre. A történelem legnagyobb hősei és gazemberei közül páran ezekben a zűrzavaros időkben vívták harcukat Jeanne D'Arc-tól kezdve V. Henriken át - akinek azincourt-i győzelme a középkori monarchia fénypontját jelentette - III. Richárdig, aki meggyilkoltatta a saját unokaöccseit, hogy megtarthassa lopott koronáját. Ez volt az a korszak, amikor önfejű királynők és szeretőik magukhoz ragadták a hatalmat, és akaratuk alá gyűrtek mindenki mást. A towtoni és a bosworth-i csata érzékletes leírása mellett, ahol lemészárolták az utolsó Plantagenet királyt, a történelmi korszakról festett drámai erejű tabló felfedi a zűrzavaros korszak intrikáit is. Továbbá korrigálja a Tudor-propagandát, leleplezve a rózsák háborújával kapcsolatos egyoldalú narratívájukat.Kiadás éve: 2023Oldalak száma: 416 oldalKötésmód: keménytábla, védőborítóISBN: 9789635446599EAN: 9789635446599

 • Tut-Ankh-Amen koporsója és múmiája

  5 590 Ft
  -15%

  4 752 Ft
  Raktáron

  Tut-Ankh-Amen koporsója és múmiája

  Erdélyi Szalon
   
  Százéves a világhírű felfedezés. Az eredeti négyszáz fotóval jelenik meg a lenyűgöző Carter-napló. 1922. november 4-én fedezték fel Howard Carter brit régész munkásai a Tutanhamon egyiptomi fáraó (Kr. e. XIV. sz.) sírkamrájához vezető lépcsősort. A fiatalon - legfeljebb 19 évesen - elhunyt uralkodó, akinek regnálása nem tartozott éppen az ókori birodalom legjelentősebb korszakai közé, a felfedezés következtében hamarosan világhírű lett, sírja ugyanis 3000 év után szinte teljes épségben várta a modern kor látogatóit. Howard Carter, aki 1907 óta állt a dúsgazdag angol arisztokrata, Lord Carnarvon alkalmazásában, és korábban a 18. dinasztia szinte összes fáraójának - például Hatsepszutnak, IV. Thotmesznek és I. Amenhotepnek - a sírját feltárta, végül 8 teljes éven át fáradozott azon, hogy megtalálja és világhírűvé tegye a korszak egyik legjelentéktelenebb uralkodóját. A fáraó végső nyughelyének felfedezését egyébként egy Theodore Davis nevű régész már 1907-ban magáénak vallotta - kegytárgyakat talált ugyanis Tutanhamon nevével -, Carter azonban nem fogadta el ezt az eredményt, és 1914 során - VI. Ramszesz sírjának közelében - újabb ásatást kezdett. Mivel a kutató 1921-ig nem mutatott fel eredményt, Lord Carnarvon türelme érthető módon egyre inkább fogyott, a tudós azonban az utolsó pillanatban, 1922. november 4-én végül mégis ígéretes felfedezést tett, ami később világszenzációvá vált. Ezen a napon Carter egyik munkása egy lépcsőfokot talált az ásatásnál fekvő hegyoldalnál, melyet megtisztítva hamarosan egy lépcsősor, majd egy Tutanhamon pecsétjével díszített, befalazott ajtó tárult a kutatók szeme elé. A régész két nappal később értesítette Carnarvont a felfedezésről, a lord jelenlétében pedig - november 25-én - lebontotta az ajtót, és bejutott a sírkamra folyosójára; újabb négy nap telt el, mire Carterék a kamra előterének ajtaját is eltüntették, ekkor pedig már arról is meggyőződhettek, hogy Tutanhamon végső nyughelye szinte teljesen érintetlen. Az összesen négy szobából álló síremlék felbecsülhetetlen értékű kincset rejtett magában, aminek már a számbavétele is emberpróbáló feladatnak bizonyult: a leghíresebb leleten, a múmia világhírűvé vált arany halotti maszkján kívül egy - hasonlóan ismert - pompás aranyozott trónszék, valamint egy színaranyból készült koporsó is várta Carteréket, nem beszélve a rengeteg sírtartozékról, a fáraó szerveit őrző kanópuszládáról, a halott gyolcsaiba csavart amulettekről - az úgynevezett usébtikről -, az elefántcsontból, alabástromból és ébenfából készült kegytárgyak tömkelegéről, illetve a túlvilági utazásra készülő uralkodó egyéb használati tárgyairól. Annak ellenére, hogy Tutanhamon az egyiptomi történelem egy viszonylag zűrzavaros korának jelentéktelen fáraója volt, végső nyughelyén olyan kincsek rejtőztek, melyek Carter felfedezését világszenzációvá tették. Az arany és a drágakövek csillogása mellett ugyan hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla, mégis tény, hogy a sírkamra a tudományt is felbecsülhetetlen értékű kincsekkel gazdagította, ugyanis az épségben maradt helyiség rengeteg információt szolgáltatott az egyiptomi temetkezési szokásokról és a korszak eseményeiről. Ezen ismereteket egyébként a modern orvostudomány évtizedekkel később jelentősen kibővítette.Kiadás éve: 2023Oldalak száma: 380 oldalKötésmód: kartonált ragasztókötés visszahajló füllelISBN: 9786156502209EAN: 9786156502209

 • Az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története: a kezdetektől 1947-ig

  2 990 Ft
  -15%

  2 542 Ft
  Raktáron

  Az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története: a kezdetektől 1947-ig

  L'Harmattan Kiadó
   
  Izsák Norbert tanulmánykötete igen alapos és megbízható munka egy hazánkban kevéssé ismert kérdéskörről. (Dr. Hahner Péter, a Rubicon Intézet főigazgatója) Izsák Norbert monográfiája hiánypótló munka a hazai tudományos életben. Sokféle fundamentalizmusról lehet ma Magyarországon hallani, s könnyen osztogatják ezt a jelzőt olyanok, akiknek talán nem is világos, hogy mit takar ez a történetileg körülhatárolható fogalom. Ez a könyv éppen ezt a kérdést tisztázza, amikor a szerző precízen és ugyanakkor olvasmányos stílusban tekinti át a protestáns fundamentalizmus kialakulását és gyors térhódítását az észak-amerikai kontinens protestáns egyházaiban és a politikai életében a 20. század közepéig. Darázsfészekbe nyúlt? Minden bizonnyal, s nem kevés bátorság és bölcsesség kellett ahhoz, hogy ezt a jelenséget egyszerre láttassa belülről és kívülről is. Izgatottan várjuk a következő kötetet, a történet folytatását egészen napjainkig. (Fabiny Tibor egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Hermeneutikai Kutatóközpont, Anglisztika Intézet) Számomra Izsák Norbert értekezése leginkább arról szól, hogy kétezer év óta szinte minden újabb generáció önnön keresztény identitását keresi és fogalmazza újra. S miért ne lenne természetes, hogy a közben változó helyzetektől, társadalmi berendezkedésektől függően saját korukra és a körülményekre reflektálva egyidejűleg is sokféleképpen keresik - és hirdetik - a keresztény önazonossághoz vezető utat. Talán attól "amerikai", hogy ott a legtermészetesebben volt és maradt evidencia ez a szabadságban élhető és képviselhető sokféleség. Miért pont a kereszténység ne lehetne pluralista, figyelembe véve, hogy megszületése óta ez volt a tényleges - mondhatni természetes - létállapota. Már az újvilágba kerülés idején is, s leginkább ott volt mód és lehetőség ennek - akár szélsőségekig menő - továbbéltetésére. (Gyarmati György történész, az MTA doktora)Kiadás éve: 2022ISBN: 9789634148357EAN: 9789634148357

 • Agitátorok

  3 999 Ft
  -15%

  3 399 Ft
  Raktáron

  Agitátorok

  Jaffa Kiadó
   
  Milyen eszközökkel igyekeztek a kommunisták meggyőzni a hétköznapi embereket arról, hogy a létező világok legjobbikát ígérik nekik? Miként vált a politikai propaganda a mindennapok részévé az 1948 utáni években? Mit jelentett a házi agitáció, és mi volt a célja? Milyen szerepe volt a kommunista "újbeszélnek" a meggyőzésben, a mindennapos kis alkukban és az egyéni érdekérvényesítésben? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Huhák Heléna széles körű forrásanyagra, a hivatalos iratok mellett naplókra és magániratokra is épülő könyve. A szerző bemutatja, hogyan próbálták az agitátorok - más néven a népnevelők - manipulálni és mozgósítani a társadalom tagjait hétköznapi helyzetekben, és hogy milyen hatása volt az agitációnak a személyes kapcsolatokra és a nyelvhasználatra. A pártiratokban a népnevelők "reakciós tömbökből" álló agitációs térképeket gyártottak, a lakásokban leleplező tárgyak után kutattak, a "kispolgárokat" önkritikára, pártszerű szeretetre és gyűlöletre tanították. A jelentőlapok történeteiben a meggyőzendő "ellenség" a bérházakban, a közértben és a templomok környékén, de szinte bárhol feltűnhetett. A szerző részletesen feltárja, hogyan változott meg a valóság észlelése az agitprop hálózat hatására, és hogy a hivatalos iratokban elképzelt világot nemcsak a propaganda, de a népnevelők, sőt a "népneveltek" tapasztalatai és érdekei is formálták. Ezekben az években a házi agitáció nem egyszerűen az otthonok bevételét jelentette, a magántér az érdekérvényesítés, a panaszkodás és az alkudozás helyszínévé is válhatott. HUHÁK HELÉNA történész, az ELKH BTK Történettudományi Intézetének kutatója. A Kismama sárga csillaggal (2015) és a Lágerutazás (2017) című kötetek társszerkesztője. Fő kutatási területe a 20. századi társadalom és mindennapok története.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 280 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789634755159EAN: 9789634755159

 • Történetek könyve

  5 990 Ft
  -15%

  5 092 Ft
  Raktáron

  Történetek könyve

  Szülőföld Könyvkiadó Kft.
   
  Az olvasó 35 éves kutatómunka anyagát tartja a kezében. Olyan országrész hosszú korszakáról, nevezetesen Nyugat-Magyarország 15-17. századáról, amikor annak jelentős része a Szent Koronáért cserébe a Habsburgok kormányzata alá került. Innen származik a koronazálog kifejezés is, amely századokon át jellemezte a térséget. Mátyás király 1483-1491 között visszahódította ugyan a korán elcsatolt területeket, de halála után azonban magánjogon újra a Habsburg dinasztia uralta azokat, amelyet 1647-ig nem is engedte ki hatalma alól. 1648-ban a magyar rendek sürgetésére az országrész újra a Magyar Korona részévé vált. A könyv élvezetes modorban fejti ki a mondanivalóját. Arra külön figyelmet szentelt, folyamatosan megőrizze az elbeszélés frisségét. Nem riadt vissza attól sem, hogy korunk párhuzamaival vesse össze a régmúlt tanulságait. Mire 1648-ban lezárult a korszak legvéresebb európai összecsapása, a 30-éves háború, megérett a helyzet, hogy Nyugat-Magyarország közjogilag is visszatérjen a Magyar Koronához, Kőszeg pedig Vas vármegye egyetlen szabad királyi városává váljon.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 362 oldalKötésmód: füles, kartonáltISBN: 9786156172969EAN: 9786156172969

 • Vallomások Erdélyről

  5 390 Ft
  -30%

  3 773 Ft
  Raktáron

  Vallomások Erdélyről

  Erdélyi Szalon
   
  Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. Részlet az Előszóból: A tematikus kötetben elsősorban arra törekedtünk, hogy a témához tartozó,ismeretlenségük miatt a köztudatba még nem beépült írásokkal és levelekkel bővítsük eddigi ismereteinket. Kós Károly most közlendő, ismeretlennek számító írásai megjelenek ugyan napilapokban, de a tudományos kutatás és az érdeklődő olvasók számára nem voltak ismertek, szakbibliográfiájában sem szerepeltek. Az újdonság erejével ható írásokat a címben megjelölt téma minél teljesebb bemutatása, kibontása érdekében kiegészítettük publicisztikája jól ismert és a tematikába kívánkozó részeivel. A szövegválogatás az újonnan felfedezett Erdélyi gondolatok címen 1910-ben megjelent politikai tanulmányának köszönheti létrejöttét. Alapvető fontosságú az erdélyi szerző gondolkodásmódjának és világlátásának teljességre törekvő megismeréséhez. Az erdélyi művelődés történetével, az abban fontos szerepet játszó, kiemelkedő személyiségekkel való foglalatosság közben rá kell jönnünk arra, mi az igazi tét. Nem az életrajzi adatok bőséges felsorakoztatásának, a korábban ismeretlen források feltárásának igénye az elsődleges szempont. A legfontosabb a hogyan kérdése, vagyis hogyan próbáljuk az utókor számára átörökíteni nagyjainkat. S most itt van Kós Károly esete, akinek számtalanszor méltatott, feldolgozott és kiadott szinte teljes életműve sem elég ahhoz mindenki számára, hogy pontosan ismerhető, tudható legyen, milyen egyéni, közösségi hatások, politikai hatások alakították ki világnézetét, végezetül határozták meg életútját. Erdély mindenese szellemi örökségének eszmei hovatartozása lehetőséget adott korunk erdélyi vitairodalmának megélénkülésére. Az erdélyi mindenes nevéhez fűződő enciklopédikus nagyságrendű fogalmat előbb tisztázni kellene, ahelyett, hogy az egyik, kinek-kinek kedvesebb feléhez, a jobb- vagy a baloldalhoz próbáljuk passzítani. Ha a nemzetet a maga teljességében, kerek egészként fogadjuk el, akármelyik oldalunkra tesszük a magunkénak érzett jusst, az egyik felünk csupasz marad. Ha Kós Károly örökségét Erdély fogalmával azonosítjuk, a nagy huzakodásban arra ébredhetünk, hogy újra Cs. Szabó László 1940-ben megfogalmazott, Transzilvániára vonatkozó szavai érvényesülhetnek: kétfelé hasadt, mint Báthory András homloka a fejszecsapástól. Szellemi öröksége megismerésének elmélyülésében és mindennapi életünkben való gyakorlati alkalmazásában újabb lehetőséget nyújthat és megbízható támpontokat adhat vallomásos gondolatainak gyűjteményes összeállítása. Erre sarkall Balla Borisznak, a Magyarság és a Vigília belső munkatársának, történésznek, majd Amerikában egyetemi tanárnak soha el nem évülő megállapítása: Hazáját úgy nem szerette senki, mint Kós Károly Erdélyt. Ez a lehetőség szerint sok kérdést megválaszoló kiadvány segíthet a már Balogh Edgár által is feszegetett földi misztérium megfejtés-kísérletében: De hát mi is ennek a ráncos szent-öregnek a titka?Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 380 oldalKötésmód: kartonált ragasztókötés visszahajló füllelISBN: 9786156016775EAN: 9786156016775

 • A magyar honfoglalása mondái - Második kötet

  4 500 Ft
  -15%

  3 825 Ft
  Raktáron

  A magyar honfoglalása mondái - Második kötet

  Nemzeti Örökség
   
  Sebestyén Gyula (Szentantalfa, 1864. március 7. - Balatonszepezd, 1946. február 12.) folklorista, irodalomtörténész, a Magyar Nemzeti Múzeumi könyvtár igazgató-őre és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A magyar honfoglalás mondái I-II. kötetében a szerző minden adatot összegyűjtött és feldolgozott, amit a honfoglalás kori őseinkről tudni lehet. A szerező segítségül hívta a középkor krónikásait és történetíróit, valamint a millennium idején élt művészeket és azok alkotásait, hogy minél szélesebb rálátást biztosítson a tisztelt Olvasóknak és a téma iránt érdeklődőknek.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 583 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786156385161EAN: 9786156385161

 • A magyar honfoglalása mondái - Első kötet

  4 400 Ft
  -15%

  3 740 Ft
  Raktáron

  A magyar honfoglalása mondái - Első kötet

  Nemzeti Örökség
   
  Sebestyén Gyula (Szentantalfa, 1864. március 7. - Balatonszepezd, 1946. február 12.) folklorista, irodalomtörténész, a Magyar Nemzeti Múzeumi könyvtár igazgató-őre és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A magyar honfoglalás mondái I-II. kötetében a szerző minden adatot összegyűjtött és feldolgozott, amit a honfoglalás kori őseinkről tudni lehet. A szerező segítségül hívta a középkor krónikásait és történetíróit, valamint a millennium idején élt művészeket és azok alkotásait, hogy minél szélesebb rálátást biztosítson a tisztelt Olvasóknak és a téma iránt érdeklődőknek.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 560 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9786156385154EAN: 9786156385154

 • Magyarország globális története

  5 490 Ft
  -15%

  4 667 Ft
  Raktáron

  Magyarország globális története

  Corvina Kiadó
   
  Hogyan vettek részt a magyar női aktivisták a szüfrazsett mozgalomban, és miként befolyásolta Teleki Pál az iraki-török határkonfliktust? Hogyan lett bevett vallássá Magyarországon az iszlám, és mikor alapították az ország első jógaiskoláját? Mi kapcsolja össze Horthy Miklóst az egyiptomi Gamal Abdel Nasszerral és a chilei gazdasági reformokat a Bokros-csomaggal? Kik voltak a magyar maoisták, és hogyan készülhetett Coca-Cola a szocialista Magyarországon? Milyen okból látogatott Che Guevara Budapestre, és miként lett a kubai születésű Carlos Pérez a kézilabda-vb magyar gólkirálya? Miért hozott létre autógyárat a japán Suzuki Esztergomban, és minek hatására szerveződtek mozgalommá a magyar környezetvédők? A könyv nagyszabású kísérlet Magyarország elmúlt másfél évszázadának újragondolására. Szerzői - történészek, irodalmárok, néprajztudósok, közgazdászok, politológusok és szociológusok - az ország és lakosainak határokon átívelő kapcsolataiból és globális beágyazódottságaiból indulnak ki. Meghatározó jelentőségű, de mégis csak kevésbé ismert vagy nem kellően tudatosított történeteket elemeznek tudományos színvonalon, ugyanakkor közérthető stílusban. Érdemben bemutatják, hogy az elmúlt másfél évszázad során az ország milyen módokon volt a globális történelem némileg sajátos, ugyanakkor nagyon is integráns része.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 448 oldalKötésmód: füles, kartonáltISBN: 9789631368079EAN: 9789631368079

 • Az első alkotmányos dokumentumok: A Magna Charta és az Aranybulla, előzmények és lényeges elemek

  2 600 Ft
  -15%

  2 210 Ft
  Raktáron

  Az első alkotmányos dokumentumok: A Magna Charta és az Aranybulla, előzmények és lényeges elemek

  Püski Kiadó
   
  A Magna Charta és az Aranybulla megszületésekor a kor európai szelleme olyan fejlettségűvé vált, amelyben alkotmány-szerű jogbiztosítékokat lehetett követelni az uralkodótól, bár az Aranybulla gyökerei a "Szent király" által adott törvényekig nyúlnak vissza. Az angliai és a magyarországi dokumentumokban lefektetett elvek hasonlósága a "Záradék"-ban" (61, ill. a 31. cikkely) csúcsosodik ki. Ez abból is eredhet, hogy egyes elemeik közös forrásból, a keresztes államok jogrendszeréből kerültek átvételre. E dokumentumok megalkotásához hozzájárultak még az alábbi tényezők: a trónért folytatott harcok, a polgárháborúk, az országok hódító háborúi által kiváltott zűrzavar és szegénység, részvétel a Szentföld visszafoglalását célzó hadjáratokban (keresztesháborúk). Mindezeken túl hazánkban a belső idegen elnyomás és a női uralom is hatványozottan szerepelt. Mindezek nagy terhet róttak a lakosságra: egyre nőtt a társadalmi feszültség, nemcsak a nép, de a nemesség és a hivatalnokok egy része is a fokozatosan mélyülő szegénységbe süllyedt, amit a belharcok, a Szentföldre kiállítandó hadtestek és az országunkon átvonuló hadseregek pusztítása is fokozott. A magyar nemességnek Szent István korától szokásjog szerint érvényesülő királyválasztó joga volt. A magyar szokásjogban kezdettől érvényesült a nemzet királyválasztó akarata az "Akarjuk királynak" felkiáltással. Középkori jog szerint lehet valaki király választással, örökléssel, vagy az előző király általi kijelöléssel. Az Aranybullára minden magyar király esküt tett a királyválasztó nemességnek és erről az ígéretről Hitlevelet bocsájtott ki. Ebből a királyválasztó jogból következett az 1222. évi Aranybulla utolsó pontja, az Ellenállási záradék ("Jus resistendi"): amely szerint ha a király nem tartja be a törvényeket, a nemesség jogában áll ez ellen fellépni a felségsértés vétsége nélkül. Minden esetre tény, hogy Európában 800 éve az első alkotmányos jogdokumentum Angliában, a második pedig ezt követően néhány év múlva hazánkban született meg, amire méltán büszkék lehetünk.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 84 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789633023341EAN: 9789633023341

 • A humanista Janus Pannonius és Mátyás könyvtára

  3 300 Ft
  -15%

  2 805 Ft
  Raktáron

  A humanista Janus Pannonius és Mátyás könyvtára

  Püski Kiadó
   
  Mátyást uralkodásának első felében lefoglalták a török ellenes háborúk és hódítások. Hírnevét egyrészt az oszmán expanziós törekvések visszaszorításával, másrészt budai udvarának humanista központtá alakításával vívta ki. A fiú, aki elnyerte a koronát, dicsőségben uralkodott több mint 30 éven át, szuperhatalommá tette országát és páratlan kulturális fellendülést indított útjára. Európa hírű könyvtárának létrehozásában kimagasló szerepe volt nevelőjének, Vitéz János kancellárnak és Janus Pannoniusnak, a pécsi püspöknek, aki itáliai bevásárló körútjai során nemcsak a király, hanem maga számára is vásárolta/készíttette a könyveket. Az Itáliában tanult Janus Pannonius/polgári nevén Csezmicei János a Hunyadiak korának és egyben a magyar humanizmus kiemelkedő alakja, az első magyar lírikus, a hazai latin nyelvű humanista költészet megteremtője: először írt a magyar tájról, édesanyjáról, mesteréről, barátairól, betegségéről, Mátyás király háborúiról...Több, mint 400 verset írt latin és görög nyelven (utóbbiak lefordítása még várat magára), sőt prózákat is. Mátyás trónra lépésének évében tért haza. Janus költészete nyomán megszületett a magyar humanista líra: legérettebb gyümölcseit lírai epigrammáiban, főként elégiáiban hozta Magyarországon. Janus a pécsi püspökség mellett különböző funkciókat, diplomáciai feladatokat töltött be a királyi udvarban. Mátyás király ellen a főurak lázadásához csatlakozott nagybátyjával együtt, mivel nem értett egyet Mátyás király nyugati hódításaival abban a korban, amikor délről a török fenyegetése állandó volt. Mátyás udvarában Attila-kultusz dívott, így Janus munkásságában fellelhető a hun öntudat, amely nemzeti önérzetében jelenik meg. Kegyvesztetten halt meg. Janus a humanista világi líra megteremtője és legkiemelkedőbb művelője, az első magyar költő, aki világhírnévre tett szert. Egy-két évtized alatt a török játszi könnyedséggel leigázta Magyarországot, amely nagyhatalomból prédává vált kiszolgáltatva az oszmán szultánoknak és a Habsburg császároknak. A történelem nagyon kevés példát ismer arra, hogy egy erős és gazdag állam ilyen gyorsan hulljon szét. Az Appendix rész a világháborúk poklát megjárt két szomorú sorsot mutat be.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 220 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789633023334EAN: 9789633023334

 • Mesélő házak

  7 900 Ft
  -15%

  6 715 Ft
  Raktáron

  Mesélő házak

  Fekete Sas Kiadó
   
  Mit csinál egy idegenvezető? Hát tiszta sor, azon fáradozik, hogy az idegen, ha már idetévedt, ismerje meg, sőt: szeresse meg az ő szeretett országát, városát, vidékét. És akkor egyszer csak jön a Covid, és nem jön a turista. De még csak nem is megy. Itthon kuksoltunk egy hirtelen elnéptelenedett városban - az én nemzedékem még emlékszik azokra az évekre, amikor megbámultunk a Várban két franciául beszélő embert, nyakukban drága fényképezőgéppel, mi magunk pedig türelmetlenül vártuk, hogy három hosszú esztendő elteltével kézbe vehessük a kék útlevelünket meg azt a nyamvadt száz dollárt, ami csak az éhenhaláshoz volt elég, de sebaj, cipeltük a Colosseumhoz a májkonzervet. Akkoriban még senkinek nem jutott eszébe, hogy budapesti bennszülötteknek tervezzen felfedező túrákat, hiszen alig tudnak valamit a városukról. Ez már rég nincs így: évek óta egyre népszerűbbek és szakszerűbbek, színesebbek az erre szakosodott cégek sétái Kőbányától Makkosmáriáig, a Rákosoktól Budafokig. Szuhai Barbara munkanélkülivé vált idegenvezetőként - évtizede írt blogján, majd városi sétáin és most már ebben a könyvben is - olyasmit csinált, amit mások nem, pedig pofonegyszerű: lépjünk be látszólag érdektelen utcákban látszólag semmitmondó kapukon, és álmélkodjunk. Hol alig ismert építészek lépcsőházain, hol csak belülről látható üvegablakokon, hol a híres vagy nem híres lakók elképesztő élettörténetein. Mesélő házak. Egyesével is elbűvölőek, de így együtt, csokorban mindennél jobban bizonyítják: egy város eleven életénél nincs izgalmasabb, tán még bérlet se kell hozzá, a csodák itt vannak tőlünk két lépésnyire, csak legyen, aki rájuk nyitja azt a kaput. Kedves olvasók, tárva-nyitva minden, tessék befáradni! Saly Noémi Pesten, vagyis Budán születtem, itt éltem világéletemben. Bárhol járok, szeretett szülővárosomban vagy vidéken, de külföldön is, épített környezetünk, különösen a második világháború előtti időkből megmaradt házak romokban is megrázó szépsége, kidolgozottsága vonz. Nyomozom a múltat, az elfeledett történeteket, régi tulajdonosok, romos falak meséit; csodálattal töltenek el egy rég letűnt kor itt felejtett tanúi. A régi házak csodálója vagyok, amióta az eszemet tudom. Ez az elemi vonzalom vitt a szakmám felé is: több mint huszonöt éve mesélem Budapest és a magyar vidék történetét, eredetét és jelenét az idelátogató érdeklődőknek, leginkább angolul, de újabban magyar nyelven is. Idegenvezető vagyok már sok-sok éve - változatlan lelkesedéssel. A munkám a hobbim, és a hobbim a munkám. Az építészettörténet színt visz a napi rutinba, örömet a mindennapokba. Minden ház egy ajándék, látványuk ünnep, történetük élmény, megosztásuk megtiszteltetés. Tíz éve járom a várost kíváncsi szemmel. Nyitott kapukon osonok be, fényképezem, majd irány a levéltár, a könyvtár. Eddig blogomon, illetve más, elektronikus kiadványokban gyűjtöttem az így született történeteket, városi sétákon meséltem a kikutatott históriákat. Most egy szép képeskönyvet tartanak kezükben: ez a Mesélő Házak, fogadják szeretettel! Szuhai BarbaraKiadás éve: 2022Oldalak száma: 368 oldalKötésmód: kartonált ragasztókötés visszahajló füllelISBN: 9786156168320EAN: 9786156168320

 • Száz év múlva lejár?

  4 999 Ft
  -15%

  4 249 Ft
  Raktáron

  Száz év múlva lejár?

  Jaffa Kiadó
   
  Tizenkét évvel a nagysikerű Trianon-legendák című kötet után ABLONCZY BALÁZS újabb, a trianoni békeszerződést övező történetek nyomába eredt. A szerző magyar történész által eddig soha nem látott levéltári forrásokat kutatott fel a párizsi Grand Orient szabadkőműves nagypáholy iratai között, hogy válaszoljon a kérdésre: valóban a szabadkőművesek tehettek Magyarország felosztásáról? Mackensen tábornagy csakugyan megvédhette volna-e Erdélyt 1918 őszén? A magyar vasúti vágányok egy részét tényleg felszedték Trianon miatt? Milyen helyi történetek fűződnek a helyszíni határmegállapításokhoz és ezek mögött mi áll? Igaz, hogy rúzsozták magukat a Budapestet megszálló román katonatisztek? Ki volt valójában a kitalált költőnő, akinek a verse a Trianon-irodalom kötelező darabjává vált a két világháború között? Apponyi Albert valóban mondta-e mindazt, amit a közösségi média és a politikusi beszédek neki tulajdonítanak? Végül pedig "lejár-e Trianon" száz év után? A szerző utánajárt a legendák eredetének, megvizsgálta keletkezésük körülményeit, és könyvében megkísérli különválasztani a legendát, a valóságot és a szándékos hamisítást. A trianoni béke valós hátterének ismerete a nemzeti önismeret fontos része: a tévedések és a hamisítás felismerésében segít ez a kötet. ABLONCZY BALÁZS 1974-ben született Budapesten. Történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója és az ELKH BTK Történettudományi Intézetének kutatója, a Horthy-kori osztály vezetője. 2011 és 2015 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatója volt. 2016-tól az MTA "Lendület" pályázatán támogatott Trianon 100 Kutatócsoport vezetője, szakterülete a huszadik század első felének magyar történelme. Családjával Budapesten él. Legutóbbi kötete a Jaffa Kiadónál: Ismeretlen Trianon - Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921 (2020).Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 280 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789634755807EAN: 9789634755807

 • Theatrum machinarum

  2 990 Ft
  -15%

  2 542 Ft
  Raktáron

  Theatrum machinarum

  L'Harmattan Kiadó
   
  A kora újkor idején a "múzeum" szó alatt a természet, a művészet és a tudomány templomát értették. A múzeum a naturalia, az artificialia és a scientifica, vagyis a természet, a művészet és a tudomány otthona volt, melyben a világ és benne az ember egy különleges, tudatos komponálással kialakított térben, egyfajta mikrokozmoszban jelent meg. Ebben az egy térbe sűrített, apró, mesterséges világban az automaták, ezek a változatos formában megjelenő, virtuóz művészeti és technológiai megoldásokkal kialakított önműködő szerkezetek keltették az élet illúzióját. A kötetben az automaták által válnak láthatóvá a 16-18. századi gyűjtemények kialakítása mögött meghúzódó eszmetörténeti irányzatok, valamint azok változásai. A kötetben alkalmazott művelődéstörténeti vizsgálati metódus tárgyakon keresztül nyitja meg és bontja ki a korszak szellemi irányzatait, s más történeti diszciplínák segítségével járja körül azok hatását a kora újkori ismeretszerzés módozataira.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 208 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789634148746EAN: 9789634148746

 • Hatások - Jelek - Irányok

  5 500 Ft
  -15%

  4 675 Ft
  Raktáron

  Hatások - Jelek - Irányok

  Martin Opitz Kiadó
   
  "Finom posztóból, vékony patyolatból, színes, aranyos selymekből varrták ismeretlen mesterek főúri elődeink öltözeteit. Itáliai szövőközpontokból, majd ezeket felváltva Lyonból érkeztek a divatos kelmék, hogy a magyar tradíciók szerint a férfiak dolmányba, mentébe, a nők magyar vállas szoknyába öltözhessenek. Milyen hatások érték az évszázadok alatt, alakította-e és milyen mértékben, a 16-17. századi spanyol, majd a 18. századi francia divat a magyar viseletet? Ezekre a felvetett kérdésekre adja meg a választ az első fejezet. Az egyes ruhadarabok és kiegészítőik a korszakban, mint jelek is értelmezhetők, egyértelműek voltak ezek az öltözetet magára öltő, a szemlélő vagy éppen a rangban alatta álló számára is. Jelentéssel bírtak a színek, az egyes formák, mint a szoros fűző, az abroncsos szoknya, a nyusztos süveg, a vörös bőrcsizma, a szablya, a buzogány. Ezek, mint rangot jelző részletek a portrékon jelennek meg, hiszen egy-egy ruhadarabot vagy kiegészítőt őriznek ugyan gyűjteményeink, de a teljes pompát, annak minden részletét a főúri ősgalériák szereplőit megörökítő mesterek munkái nyomán láthatjuk a második részben. Az emberi természetből adódik az igyekezet, amely a felfelé törekvés irányát meghatározza. Bár a divat és az új eszmei áramlatok néha az irányok megváltozását hozzák, évszázadokon keresztül általános volt, hogy a rendi társadalom hierarchiáját, és az azt tükröző jeleket megőrizni, rendeletekkel igyekeztek a társadalom csúcsán állók. Kiadhatta ezeket az uralkodó, az eklézsia, de a városi magisztrátus is. A rendelkezések egy-egy réteg, osztály vagy egy-egy csoport öltözködését, sőt szokásait is meghatározták. A rendeletek ellen vétőkre az Isten haragja sújtott le, de a bűnösökre testi fenyítés vagy pénzbüntetés is várhatott, amint ez a harmadik fejezetből kiderül. A három témát gazdag képanyaggal tettük élvezhetővé, és tudományos háttérre támaszkodó, de könnyed nyelvezettel tárjuk az érdeklődők elé."Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 208 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789639987944EAN: 9789639987944

 • A felfedezések története

  5 990 Ft
  -15%

  5 092 Ft
  Raktáron

  A felfedezések története

  Kossuth Kiadó
   
  A felfedezések története pezsdítő kalandozás a földrajzi felfedezések történetében a selyemút megnyitásától kezdve a XVI. századi Európából Észak-Amerika meghódítására induló karavellákig. Elgondolkodtató betekintés a történelem legzseniálisabb kalandjaiba, az úttörő felfedezők életébe, akiknek dermesztő fagyokat, hatalmas tengereket, égig érő hegyeket, kietlen sivatagokat kellett leküzdeniük. A felfedezések története, amely tele van az ismeretlen területek meghódításáért a legnagyobb veszélyeket is vállaló, vakmerő felfedezők történeteivel éppúgy, mint tragikus sorsú utazókéval, akik minden erőfeszítésük ellenére kudarcot vallottak - rendkívül érdekfeszítő, letehetetlen olvasmány. Sokat megtudhatunk a különböző kontinensek felfedezéséről és a meghatározó utazásokról. Az olykor hihetetlennek tűnő történeteket elbűvölő festmények és fényképek segítenek megeleveníteni.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 208 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9789635448067EAN: 9789635448067

 • Szélsőséges szekták, titkos társaságok

  5 990 Ft
  -15%

  5 092 Ft
  Raktáron

  Szélsőséges szekták, titkos társaságok

  Kossuth Kiadó
   
  Világvége kultuszok, öngyilkos szekták, gyilkos kultuszok, ősi rendek, újkori titkos társaságok... Sötét, hátborzongató utazásra kalauzoljuk az olvasót a történelem legrejtőzködőbb és legveszélyesebb titkos társaságainak világába. A világvégét áhító szektáktól az újkori bűnszervezetekig számos olyan csoportot mutatunk be, amelyek igyekeztek árnyékban maradni. A történelem hajnalától fogva mindig akadtak emberek, akik titokban gyűltek össze, és titokban tevékenykedtek. Ez a kötet a vaskortól elindulva rajzol térképet az erőszakról: isteneknek szánt emberáldozatokról, politikai gyilkosságokról, fanatikus szektavezérekről és őrült prófétákról. E titkos szervezetek némelyike a társadalom peremén működött, mások a hatalom központjaiban. Legyen szó rettegett halálkultuszokról vagy a világ jobbításán munkálkodó misztikus testvériségekről, ez a gazdagon illusztrált, meghökkentő részletekben bővelkedő kötet bizonyosan sok újdonsággal szolgál az olvasónak.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 224 oldalKötésmód: papír / puha kötésISBN: 9789635448074EAN: 9789635448074

 • Kép, Jel, Betű

  6 000 Ft
  -15%

  5 100 Ft
  Raktáron

  Kép, Jel, Betű

  Fekete Sas Kiadó
   
  Miről mesélnek a barlang- és sziklarajzok? Hogyan üzentek egymásnak a régi korok emberei, amikor még nem volt internet, sőt papír és posta sem? Ki fejtette meg az ékírást, és ki talált rá a hieroglifák jelentésének kulcsára? Hogyan és miért hozták létre elődeink a betűírást? Milyenek voltak az ókori és középkori graffitik? Mit érdemes tudni Leonardo da Vinci híres Vitruvius-tanulmányáról? Hogyan készültek a könyvek a nyomtatás elterjedése előtt? Miről (nem) beszél a rejtélyes Voynich-kézirat? Ki találta fel valójában a golyóstollat? Mit árulhat el rólunk az aláírásunk? Könyvünk egyebek között ezekre a kérdésekre ad választ, színes és változatos kultúrtörténeti utazásra, hasznos időtöltésre invitálva mindazokat, akik nyitottak az írástörténet izgalmas tényei és a kézírás titkai iránt. * Analfabéták egykor és ma; A világ legszebb barlangrajzai; Fönícia, a betűírás bölcsője; Gyógyító papirusztekercsek; Kódexek és kódexírók; Mátyás király csodás könyvtára; Leonardo da Vinci világa; Gutenberg és a könyvnyomtatás; 7000 éves találmányunk: a papír; Évezredeken át - az írószerek nyomában; Bal kézzel a jobbkezesek világában; Királyi kézjegyek; Beszédes aláírások - mindez csupán néhány azok közül a figyelemreméltó "írásos és kézírásos" témák közül, melyeket a könyv szerzője most egy kötetbe foglalva, sok-sok információt megosztva, olvasmányos formában mutat be.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 224 oldalKötésmód: kartonált ragasztókötés visszahajló füllelISBN: 9786156168405EAN: 9786156168405

 • Az én Spinozám

  4 200 Ft
  -15%

  3 570 Ft
  Raktáron

  Az én Spinozám

  Ab Ovo
   
  Húszéves a Spinoza. Sok ez vagy kevés? Sok is és kevés is! Az euró is húszéves. Nos! Tíz évvel ezelőtt, "Anna, te hülye vagy?" címmel megírtam a Spinoza Színház első tíz évének történetét. Nem véletlenül választottam ezt a címet. Húsz éve, mikor barátaimnak a színházalapítási szándékomat meséltem, szinte mindenki azt kérdezte tőlem, hogy "Anna, te hülye vagy?" Jó szándékkal, miattam, az én védelmemben tették fel ezt a kérdést. A könyv megírása óta újabb tíz év telt el. Ma, húsz évvel az alapítás után, vajon mit felelnék arra a kérdésre, hogy "Anna, te hülye vagy?" Hát ezt: határozottan és egyértelműen kijelentem, hogy nem, nem voltam hülye... És semmiképpen nem szerettem volna, ha ez a húsz év kimarad az életemből. Felütöm az első könyvemet, nézem, mivel kezdtem: CSAK AZ ELSŐ TÍZ ÉV NEHÉZ! Mekkorát tévedtem! A második tíz év legalább olyan nehéz volt, ugyanakkor szép és emlékezetes is. Vajon el lehet mesélni tíz év 1500 előadását anélkül, hogy száraz adathalmaz legyen a végeredmény? Vagy meséljek inkább arról, hogyan döntjük el, mi kerüljön műsorra? Áruljam el, mihez kezdünk egy-egy makacskodó rendezővel? Vagy azt, sikerül-e, és ha igen, hogyan tudunk együttműködni a színészekkel? Úgy döntöttem, hogy ebben a könyvemben az elmúlt időszak rövid krónikája mellett a Spinoza Színház utóbbi tíz évének leg izgalmasabb történéseiről mesélek. Sándor AnnaKiadás éve: 2022Oldalak száma: 256 oldalKötésmód: füles, kartonáltISBN: 9786155640582EAN: 9786155640582

 • Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16-18. század)

  3 000 Ft
  -15%

  2 550 Ft
  Raktáron

  Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16-18. század)

  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
   
  Tóth Gergely, a "Lendület" Szent Korona Kutatócsoport tagja az immár második kiadásban megjelenő könyvében arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 16-18. században Luther és Kálvin honi követői, a legjelentősebb protestáns gondolkodók és történetírók hogyan viszonyultak első királyunkhoz és a Szent Koronához. Az erőteljes katolikus múltszemlélet ellenében hamarosan kialakult egy "alternatív" Szent István- és Szent Korona-értelmezés a protestáns oldalon. A 17. század elején az evangélikus koronaőr, Révay Péter felfedezte a bizánci császárok zománcképeit a magyar koronán, s ennek alapján kijelentette, hogy a felségjelvényt nem a pápa, hanem Nagy Konstantin császár készíttette. A református Kocsi Csergő János pedig nem sokkal később arra a következtetésre jutott, hogy a magyarságot eredetileg görög papok térítették meg, és Szent István "tiszta hite" is ennek köszönhető. Mindkét teóriának számos híve akadt a későbbiekben. A szétágazó elméleteket végül az evangélikus Schwarz Gottfried fogta össze a 18. század közepén, aki frontális támadást indított a katolikus Szent István- és Szent Korona-imázs ellen. Tóth Gergely ezt a századokon át formálódó protestáns ellen-narratívát követi végig monográfiájában, a reformáció feltűnésétől egészen a 18. század végéig. A könyv - amelynek első kiadásával a szerző 2017-ben elnyerte a Klaniczay Tibor-díjat - bátran ajánlható mindenkinek, aki érdeklődik államalapító királyunk, a Szent Korona és a hazai protestantizmus története iránt.Eredeti név: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16-18. század)Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 236 oldalKötésmód: cérnafűzött, keménytáblásISBN: 9789634163145EAN: 9789634163145

 • A kalifák birodalmának hanyatlása

  2 800 Ft
  -25%

  2 100 Ft
  Raktáron

  A kalifák birodalmának hanyatlása

  ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft.
   
  A klasszikus angol történetírói iskola egyik legnagyobb alakjának, Edward Gibbonnak a monumentális művéből - a Mohamed életéről és az általa alapított vallás kialakulásáról, valamint az iszlám felemelkedéséről szóló két kötet után - a szeldzsukok megjelenését és hódításait elbeszélő rész jelenik meg, magyarul először. A szöveget alapos jegyzetapparátus és utószó kíséri.Eredeti név: The History of the Decline and Fall of the Roman EmpireKiadás éve: 2022Oldalak száma: 148 oldalKötésmód: ragasztókötöttISBN: 9786156173577EAN: 9786156173577

 • Legendás karórák

  19 990 Ft
  -15%

  16 992 Ft
  Raktáron

  Legendás karórák

  Corvina Kiadó
   
  Ez a lenyűgöző album főbb vonalaiban ismerteti a karóragyártás fejlődését 1900-tól 2010-ig, néhány legendássá vált modell segítségével mutatva be a stílus és a forma változásait. Emellett felvázolja azt a történelmi és művészeti hátteret, valamint a szokásoknak azt a közegét, amelyben ezek a különleges időmérők megszülethettek.Eredeti név: The Style of Time - Evolution of wristwatches from 1900 to 2010Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 272 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789631368475EAN: 9789631368475

 • Ikrek

  5 500 Ft
  -15%

  4 675 Ft
  Raktáron

  Ikrek

  Kossuth Kiadó
   
  Az ikrek létének a történelem során számos különböző jelentést tulajdonítottak, és sokféleképpen viszonyultak hozzájuk. Nem ritkán istenként tisztelték, vagy épp szörnyszülöttnek tartották őket. A veszély, a halál és a szexuális elfajzás jeleit látták bennük, akik idővel a csodálat és rajongás, de akár az erőszakos elnyomás és a tudományos kísérletezés szenvedő alanyaivá váltak. Manapság a meddőségi kezelések eredményeképpen milliószám jönnek világra. Múltjukat gyakran maguk alá temetik a filozófiai és orvosi elméletek, a vallási és tudományos gyakorlatok, továbbá az odaadás, áhítat és a személyes tragédiák számtalan története. A babonák és csodák, képzelgések és kísérletek e különös történetét áttekintő William Viney - aki maga is ikertestvér - bemutatja, hogy az ikrek fel- és kihasználása, illetve a velük való visszaélés miként segített átformálni a világot, amelyben élünk. A szerző nemcsak sorstársainak írta ezt a könyvet, de mindenkinek, aki érdeklődik az ikrek létének történelmi, globális és politikai hatásai iránt.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 272 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789635446872EAN: 9789635446872

 • A Galilei Kör története

  3 900 Ft
  -15%

  3 315 Ft
  Raktáron

  A Galilei Kör története

  Napvilág Kiadó
   
  Ha elhaladunk az Anker közben a második szám kapualja előtt, ma már nyomát sem találjuk annak, hogy 1910 és 1919 között itt működött a híres-hírhedt ateista-materialista diákegyesület, a Galilei Kör. 1990-ben kalapáccsal verték le a Galilei Kör Anker közi emléktábláját - ma már csak az egykori második emeleti klubhelyiséget jelző, belső emléktábla látható. Mindez szokatlan indulat egy diákegyesülettel kapcsolatban. Miért? 1919 után a radikális szabadkőműves páholyok támogatását élvező diákegyesületre elsősorban a Tanácsköztársaság funkcionáriusainak "keltetőjeként" emlékeztek, és bár a Galilei Körből valóban kikerültek kommunista népbiztosok, népbiztos-helyettesek és népbiztossági funkcionáriusok, de a diákegyesület 1908-as alapításakor mint hangsúlyozottan apolitikus, szabadgondolkodó, az önképzésre és a tudományra felesküdő társaságként indult útjára, amely az oktatás világiasodásáért és korszerűsítéséért állt ki. Ady Endre a "Láznak ifjú serege" címmel illette a galileistákat, versek sorát dedikálta a Galilei Körhöz, Jászi Oszkár pedig abban bízott, hogy ők vezethetik át Magyarországot a "Balkánból Nyugat-Európába". Csunderlik Péter levéltári anyagokra, kiadott és kiadatlan visszaemlékezésekre, a Galilei Kör kiadványaira és a korabeli sajtóanyagra építve mutatja be a nemzetközi hírű tudósok sorát adó, mégis démonizált szabadgondolkodó diákegyesület történetét.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 448 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789633384831EAN: 9789633384831

 • Papirusz

  5 980 Ft
  -15%

  5 083 Ft
  Raktáron

  Papirusz

  Magnólia
   
  Irene Vallejo többszörösen díjnyertes műve barangolásra hív a szavakat téren és időn átmentő lenyűgöző találmány, a könyv világába. Bemutatja, hogyan készített könyvet az ember füstből, kőből, agyagból, nádból, selyemből, bőrből és fából, míg végül eljutott e-könyvolvasójáig. A Papirusz - A könyvek története az ókori világban elvezet Nagy Sándor csatáinak helyszíneire, bebocsátást enged Kleopátra palotáiba és a fortyogó Vezúv lábánál fekvő Papiruszok villájába, megmutatja az első ismert könyvkereskedéseket és kéziratmásoló műhelyeket, de bejárja Oxford földalatti könyvlabirintusát és a leégett szarajevói könyvtárat is. Aktuális témákhoz nyúlva köti össze a klasszikusokat rohanó világunkkal: Arisztophanész a perbe fogott humoristák elődje, Szapphó a kortárs női íróké, Titus Liviusnak voltak elsőként rajongói, Seneca pedig a post-truth úttörője. E mesés kalandnak azonban mindenek felett a könyveket évezredeken át óvó ezrek a főszereplői: tűzhely mellett mesélő asszonyok, tanárnők, bölcsek, könyvtárosok, írnokok, szerzetesnők, rabszolgák, fordítók és nyomdászok. Azok, akik hegyvidéki házukban vagy tengerparti otthonukban olvasnak; azok, akik energiától felrobbanó metropoliszokban adják át magukat a könyvek varázsának, és azok, akik békés külvárosokban merülnek bele olvasmányaikba. Egyszerű emberek, akiknek van, hogy fel sem jegyzi a nevét a történelem. A spanyol Irene Vallejo műve az elmúlt évek egyik legnagyobb európai tényirodalmi sikerkönyve. Már a megjelenése évében, 2019-ben két díjat kapott hazájában, 2020-ban pedig elnyerte a legjobb spanyol nyelvű esszének járó nemzeti díjat, valamint a spanyol könyvesboltok legjobb ismeretterjesztő könyvnek adományozott éves kitüntetését. Mostanra több mint harminc országban jelent meg világszerte.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 544 oldalKötésmód: puhatáblás, ragasztókötöttISBN: 9789634199588EAN: 9789634199588

 • Görög Demeter grinzingi birtokán ültetett szőlőfajták, 1829

  4 990 Ft
  -25%

  3 743 Ft
  Raktáron

  Görög Demeter grinzingi birtokán ültetett szőlőfajták, 1829

  L'Harmattan Kiadó
   
  Görög Demeter (1760-1833), a magyar irodalom és művelődés elkötelezett szervezője a Habsburg Birodalom fővárosában képviselte a magyar kultúra ügyét. I. Ferenc császár gyermekeinek nevelőjeként komoly befolyással bírt a magyar nyelvű folyóiratok és könyvek megjelentetése ügyében. A ma Bécs városrészét képező Grinzingben vásárolt magának területet, ahol számos szőlőt telepített, tokajiakat is. Ezek felsorolását adta ki 1829-ben, az egyes fajták tulajdonságainak, illetve a belőlük készíthető boroknak rövid leírásával.Kiadás éve: 2022Oldalak száma: 264 oldalKötésmód: kemény kötésISBN: 9789634149071EAN: 9789634149071

 • Kína legrövidebb története

  4 299 Ft
  -15%

  3 654 Ft
  Raktáron

  Kína legrövidebb története

  Athenaeum Kiadó
   
  A kung-futól a tofuig, a teától a kereskedelmi útvonalakig, a bölcsektől a selyemhernyók tenyésztéséig: Kína olyan változatos területeken gyakorolt évezredeken keresztül hatást a világ többi részére, mint a konyha, a kereskedelem, a hadászat, az esztétika és a filozófia. A kínai történelem meglehetősen kaotikus képet mutat: a hősök sokszor gonosztevők, a bőség rendre összefonódik az erőszakkal, és a kulturális pezsgés mellett ott találjuk a cenzúrát és az elnyomást. A modern kori Kínát egyre inkább gazdasági erőközpontnak és a sikeres városiasodás példájának, egyúttal propagandára épülő pártállamnak és agresszív, világuralomra törő nagyhatalomnak tekintik. Linda Jaivin érzékletesen és összefüggően meséli el a széles horizontú kínai történelmet, annak mitikus kezdeteitől egészen a Covid-19-pandémia kirobbanásáig. Áttekintésében végre a kínai asszonyok is - a régi harcosok és a 20. századi szüfrazsettek egyaránt - elnyerhetik az őket megillető helyet. Tekintettel arra, hogy a korrupció és a belső megosztottság történelmi tapasztalatai még mindig kísértik a Kínai Népköztársaságot, Jaivin arra is kitér, hogy milyen jövő állhat az ország és vele együtt a globalizált világ előtt. Linda Jaivin az Egyesült Államokban született. Kína politikáját, nyelvét és kultúráját kutatja, oktató az ausztrál nemzeti egyetemen. Számos könyv szerzője, és rendszeresen jelennek meg cikkei mérvadó ausztrál lapok hasábjain.Eredeti név: The Shortest History of ChinaKiadás éve: 2022Oldalak száma: 344 oldalKötésmód: kartonISBN: 9789635431892EAN: 9789635431892


Rács Lista